Ein Gwasanaethau

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n ymddiddori yn hanes a threftadaeth adeiledig Cymru

Gwasanaeth ymholiadau

Gwasanaeth ymholiadau

Rydym yn helpu pobl i ddysgu am ein treftadaeth gyfoethog drwy gyhoeddiadau, ymgysylltu â’r cyhoedd ac adnoddau ar-lein rhagorol.

Archif comisiwn brenhinol

Archif comisiwn brenhinol

Rydym yn gofalu’n barhaol am archif cyfoethog Cymru o ffotograffau, adroddiadau, cynlluniau a lluniadau yn ymwneud â’r amgylchedd hanesyddol

Ymchwil a chofnodi

Ymchwil a chofnodi

Rydym yn ymchwilio ac yn cofnodi archaeoleg, adeiladau, tirweddau ac olion arforol o’r cyfnod cynhanesyddol hyd heddiw