CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Treftadaeth Ddigidol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol: Rhan 2

Treftadaeth Ddigidol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol: Rhan 2

Bydd sesiwn Treftadaeth Ddigidol gyntaf Gorffennol Digidol, a gynhelir ar 7 Chwefror, yn canolbwyntio ar brosiectau Treftadaeth Ddigidol yng Nghymru.

Rebecca Evans yw Swyddog Dehongli Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a bydd hi’n dod i’r gynhadledd Gorffennol Digidol i siarad am brosiect yr Awdurdod Arfordir ar Daith. Lansiwyd y prosiect hwn ar ddechrau 2016 a’r bwriad yw defnyddio cymorth torfol i gofnodi newidiadau ar hyd arfordir y sir a achosir gan ddigwyddiadau tywydd naturiol a rhyngweithiad dynol. Gan roi’r pwyslais ar dechnoleg rad, effaith isel a chynaliadwy, gosodwyd pyst camera mewn mannau allweddol a gofynnwyd i bobl dynnu ffotograffau digidol a’u hanfon i gronfa ddelweddau i ddangos effaith digwyddiadau tywydd mawr a newidiadau graddol dros gyfnod maith. Bydd Rebecca yn trafod llwyddiant y prosiect ac yn edrych ar y gwersi a ddysgwyd. Bydd hyn yn cynnwys ystyried a yw’r pwysau gan gyllidwyr o blaid arloesedd digidol technoleg uchel yn golygu bod technoleg yn cael ei ffafrio ar draul ymgysylltu. Darllenwch ei chrynodeb.

Parochialia hyd Fflint

Lansiwyd Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru yn 2016 hefyd, yn sgil Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ac mewn ymateb i bryderon ynghylch colli enwau hanesyddol ar draws y wlad. Bydd Dr James January McCann, Swyddog Enwau Lleoedd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn siarad am yr adnodd arloesol hwn sy’n cynnwys cannoedd ar filoedd o enwau lleoedd yn deillio o fapiau, cynllun cymorth torfol ac ymchwil blaenorol i enwau lleoedd. Yn ogystal â chofnodi a diogelu’r enwau hanesyddol hyn, bydd y Rhestr yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r dreftadaeth gyfoethog sy’n gysylltiedig â hwy ac o bwysigrwydd diogelu’r agweddau diddorol hyn ar hanes y genedl. Darllenwch grynodeb James.

Screen Shot 2017-12-18 at 09.59.44

Uwch ddarlithydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd yw Dr Jenny Kidd a bydd hi’n gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol i ymchwilio i bosibiliadau cyfryngau ymgollol a chyfranogol. Cynhyrchydd gyda yellobrick, asiantaeth marchnata creadigol sy’n arbenigo mewn profiadau ymgysylltiol a chyfranogol, yw Alison John. Byddant yn siarad am Olion/Traces: Creu ‘subtle mob’ dwyieithog ar gyfer Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Cafodd Olion ei greu mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru fel profiad sain safle-benodol yn seiliedig ar adrodd storïau. Ei bwrpas yw galluogi ymwelwyr i brofi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan mewn ffordd newydd, a bydd Jenny ac Alison yn trafod, yn arbennig, eu persbectif ar gynhyrchu creadigaeth wirioneddol ddwyieithog.

dragon detector

Bydd Erin Lloyd Jones, Rheolwr Dehongli Treftadaeth gyda Cadw, Llywodraeth Cymru yn rhoi sgwrs ar Tylwyth Teg, Pokéhenebion a difyrion digidol eraill Cadw. Bydd Erin yn crynhoi’r gwahanol fethodolegau a thechnolegau digidol y bu Cadw yn eu defnyddio i sicrhau bod ei waith dehongli yn esblygu ochr yn ochr â datblygiadau technolegol a disgwyliadau’r cyhoedd. O dylwyth teg Castell Coch i ddreigiau bach Castell Harlech, bydd Erin yn trafod prosiectau diweddar Cadw i ennyn diddordeb pobl mewn treftadaeth, a’i gynlluniau ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol.

Wefan Gorffennol Digidol

19/01/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x