CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Adeiladu Cymru Fodern: Cyflwyniad i Bensaernïaeth a Dyluniai’r 20fed Ganrif

Adeiladu Cymru Fodern: Cyflwyniad i Bensaernïaeth a Dyluniai’r 20fed Ganrif

Yn anffodus, mae’r gynhadledd hon wedi’i gohirio nes clywir yn wahanol.

21 a 22 Mawrth 2024

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

£58 (yn cynnwys cinio a lluniaeth)

Mewn partneriaeth â Chymdeithas yr Ugeinfed Ganrif a C20 Cymru, mae’n bleser gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru i gyhoeddi cynhadledd deuddydd ‘Adeiladu Cymru Fodern: Cyflwyniad i Bensaernïaeth a Dyluniai’r 20fed Ganrif’.

Bydd y digwyddiad hwn, y cyntaf o’i fath, yn ceisio cyflwyno treftadaeth adeiladol Cymru’r ugeinfed ganrif a hybu trafodaeth ac ystyriaeth ynghylch dealltwriaeth, gwerthfawrogiad, diogelu, cadwraeth, ac ailddefnyddio asedau treftadol y cyfnod.

Bydd cyflwyniadau yn cynnig trosolwg cryno o steiliau pensaernïol, penseiri, datblygiadau cynllunio, a mathau o adeiladau yn ogystal â thrafod penodiadau, cofnodi, cadwraeth, ac ôl-ffitio. Bydd y digwyddiad o fudd i’r rheini sy’n gweithio ar draws sector yr amgylchedd hanesyddol gan gynnwys cynllunwyr, swyddogion cadwraeth, penseiri, academyddion, gweithwyr proffesiynol y sector dreftadaeth, a chyrff ariannu, yn ogystal ag unrhyw un gyda diddordeb cyffredinol mewn pensaernïaeth a dyluniai’r ugeinfed ganrif.

Am ragor o wybodaeth am ein rhaglen o siaradwyr ac amserlen, ewch i’n Rhaglen a Crynodebau (yn dilyn).

I fwcio, ewch i Tocynnau.

Tweets