Rhaglen

Diwrnod 1: Dydd Iau 21 Mawrth 2024


09:15 Cofrestru (Lluniaeth)

10:00 Croeso a chyflwyniad:Susan Fielding (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru / C20 Cymru) & Catherine Croft (Cymdeithas yr 20fed Ganrif)

10:20 Teitl i’w gadarnhau – Steiliau pensaernïol yr ugeinfed ganrif yng Nghymru: Trosolwg: Geraint Franklin (Historic England)

PENSEIRI

11:00 Bill Davies: pensaer didoredd: Jonathan Vining (pensaer a chomisiynydd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

11:20 Percy Thomas a Phensaernïaeth Prifysgol Cymru: Cydlyniant a Darniad: Dr Robert Proctor (Prifysgol Caerfaddon)

11:40 Teitl i’w chadarnhau – Sidney Colwyn Foulkes: Adam Voelcker (pensaer ac ymchwilydd annibynnol)

12:00 Graham Brooks: arloeswr moderniaeth Gymreig: Jonathan Vining (pensaer a chomisiynydd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

12:20 Cwestiynau ac atebion


12:30  Cinio


LLEOEDD A CHYNLLUNIO

13:15 I’W GADARNHAU

13:35 Tref Newydd Cwmbrân: ‘ble mae’r dyfodol yn digwydd nawr’: Susan Fielding (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

13:55 I’W GADARNHAU

14:15 Cwestiynau ac atebion

MATHAU O ADEILADAU

14:25 Teitl i’w gadarnhau – Cyrchfannau hamdden a glannau môr: Dr Kathryn Ferry (ymchwilydd annibynnol)

14:45 Tirwedd addysgol yn newid? Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghymru: Dr Meilyr Powel (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

15:05 Tai Cyhoeddus Cymreig: Hanes Cryno a Rhai Uchafbwyntiau: John Boughton (ymchwilydd annibynnol)

15:25 I’W GADARNHAU


15:45  Egwyl (Lluniaeth)


16:15 Tirweddau Isadeiledd: Estheteg, Diwylliant a Gwerthoedd: Yr Athro Richard Brook (Prifysgol Lancaster, Tirweddau Isadeiledd)

16:35 I’W GADARNHAU

16:55 Teitl i’w gadarnhau – Celf cyhoeddus: Katey Goodwin & Tracey Jenkins (Art UK)

17:15 Teitl i’w gadarnhau – Diwydiannol: Dr Peter Wakelin (ymgynghorwr annibynnol)

17:35 Cwestiynau ac atebion

17:50 I’W GADARNHAU

18:15 DIWEDD


Diwrnod 2: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024


09:15 Croeso nôl

09:20 Teitl i’w gadarnhau – Penodi: Judith Alfrey (Cadw)

09:40 Teitl i’w gadarnhau – Rhestru lleol: Lindsay Christian (Cyngor Bro Morgannwg)

10:00 I’W GADARNHAU

10:20 Teitl i’w gadarnhau – Archifau’r ugeinfed ganrif: Dr Peter Wakelin

10:40 Cwestiynau ac atebion


10.50 Egwyl (Lluniaeth)


11:15 Caru’r annymunol: Dulliau cadwraeth deunyddiau adeiladau’r 20fed Ganrif: (Yr Athro Oriel Prizeman (Ysgol Pensaernïaeth Cymru)

11:25 I’W GADARNHAU

11:55 Teitl i’w gadarnhau – Adfywiad a pholisi cynllunio: Enghreifftiau llwyddiannus: Catherine Croft (Cymdeithas yr 20fed Ganrif)

12:15 Gwaith achos: Coco Whittaker (Cymdeithas yr 20fed Ganrif)

12:35 Cwestiynau ac atebion

12:45 Sylwadau crynhoi a diwedd: Alan Davies (BDP)


13:00 Cinio


Prynhawn – teithiau opsiynol o gampws ac archifau’r brifysgol ac ymweliad i’r Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC).

Tudalen Gartref y Gynhadledd

Tweets