CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Comisiynwyr > Aelodaeth pwyllgor y Comisiynwyr

Aelodaeth pwyllgor y Comisiynwyr

O 1 Gorffennaf 2021:

Cyfarfod Llawn y Comisiwn (ddwywaith y flwyddyn)

Cadeirir gan: Yr Athro Nancy Edwards

Aelodaeth greiddiol: Yr holl Gomisiynwyr


Pwyllgor Gwasanaethau Cyhoeddus (ddwywaith y flwyddyn)

Cadeirir gan: Neil Beagrie

Aelodaeth greiddiol: Yr holl Gomisiynwyr


Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol (4 gwaith y flwyddyn)

Cadeirir gan: Caroline Crewe-Read

Aelodaeth greiddiol: Yr Athro Nancy Edwards, Dr Hayley Roberts, Neil Beagrie


Pwyllgor Gwybodaeth a Dealltwriaeth (ddwywaith y flwyddyn)

Cadeirir gan: Chris Brayne

Aelodaeth greiddiol: Yr holl Gomisiynwyr

Tweets