Cyfeillion y Comisiwn Brenhinol

‘Yn bendant iawn, dyfodol Cymru, yn ogystal â’i gorffennol, yw maes y Comisiwn Brenhinol.’ ― Huw Edwards

Mae’n Rhwydwaith Cyfeillion yn fodd i bobl sy’n ymddiddori yn ein gwaith ni ddangos eu cefnogaeth, cadw mewn cysylltiad â’r hyn yr ydym ni’n ei wneud, a’n helpu ni i wella’n gwasanaethau.

Nodau

  • Cyfleu i’r Comisiwn ddiddordebau ac anghenion defnyddwyr ei wasanaethau
  • Darparu digwyddiadau a gwybodaeth i’r Cyfeillion eu mwynhau
  • Helpu i hyrwyddo defnyddio gwasanaethau’r Comisiwn Brenhinol
  • Helpu’r Comisiwn drwy godi arian a gwirfoddoli yn unol â rhaglen waith y Comisiwn
  • Ysgogi cyflwyno rhoddion a becweddau o ddeunydd archifol o fewn y polisi casglu.

Manteision ymaelodi

  • Cael diweddariadau cyson am weithgareddau’r Comisiwn
  • Disgownt o 10 y cant ar gyhoeddiadau’r Comisiwn
  • Fforwm blynyddol i’r Cyfeillion, gan gynnwys sgyrsiau ac arddangosiadau a chyfle i roi adborth ar waith y Comisiwn
  • Diwrnodau i’r Cyfeillion yn y Comisiwn gan roi cyfle iddynt gyfarfod â’r staff
  • Gwybodaeth am gyfleoedd i wirfoddoli yn y Comisiwn


Ymhlith noddwyr y Cyfeillion mae:

Christine Chapman AC
Gillian Clarke ― Bardd Cenedlaethol Cymru
Huw Edwards ― Darlledwr
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas PC AC
William Graham AC
Yr Athro Ralph Griffiths ― Hanesydd
Elin Jones AC
Chris Musson OBE ― Archaeolegydd
Dan Snow ― Darlledwr
Yr Athro David Austin – Archeolegydd
Aled Roberts AC


‘Trysordy o bwys cenedlaethol’ ― William Graham AC

Cewch ymaelodi am ddim. Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw cofrestru drwy anfon e-bost neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod neu cwblhewch y ffurflen gofrestru amgaeëdig.

Cyfeillion Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1NJ

Ffôn: 01970 621248
E-bost: Cyfeillion@cbhc.gov.uk

Tweets