Cynhadledd Gorffennol Digidol

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021: Cynhadledd
8-12 Chwefror 2021: Gweithdai
Ar-lein drwy Zoom

Cynhadledd flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol.

Mae Cynhadledd Gorffennol Digidol yn ei deuddegfed flwyddyn bellach, ond oherwydd yr ansicrwydd sy’n cael ei achosi gan COVID-19, fe fydd cynhadledd 2021 yn cael ei chynnal ar-lein gan ddefnyddio’r platfform Zoom. Bydd diwrnod o sgyrsiau ar Ddydd Mercher 10 Chwefror, ynghyd â gweithdai drwy’r wythnos o 8 i 12 Chwefror 2021.

Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Cynigir cyfuniad o gyflwyniadau a gweithdai ar-lein i’r cynadleddwyr mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a’r nod yw hybu rhwydweithio a chyfnewid syniadau.


Mae adborth gan gynadleddwyr blaenorol wedi cynnwys sylwadau fel:

‘Fe fydda i’n dod yn ôl i’r gynhadledd yn rheolaidd gan ei bod yn wirioneddol unigryw.’

‘Mae’r gynhadledd wedi parhau i ddarparu rhaglen ardderchog gyda siaradwyr penigamp o lawer rhan o’r byd.’

‘O’r holl gynadleddau niferus rydw i wedi’u mynychu, hon oedd un o’r rhai gorau a mwyaf buddiol.’

‘Roedd trefniadaeth y gynhadledd yn arbennig o dda!’


 

Danysgrifiwch i’n rhestr bostio Gorffennol Digidol

* rhaid llenwi
Fformat e-bost

Ein noddwr:

Tweets