Cynhadledd Gorffennol Digidol

Logo Gorffennol Digidol 2020

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

12 & 13 o Chwefror 2020, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth.

Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol.

Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Cynigir cyfuniad o gyflwyniadau, gweithdai ac arddangosiadau ymarferol i’r cynadleddwyr mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a’r nod yw hybu rhwydweithio a chyfnewid syniadau. Darperir sesiynau anghynhadledd yn ystod y prynhawn cyntaf, i roi cyfle i gynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol wneud cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion sy’n cyd-fynd neu ddim yn cyd-fynd â themâu’r digwyddiad eleni. Bydd stondinau Arddangosfa a Phoster hefyd yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â chyrff treftadaeth, cymdeithasau, prifysgolion, datblygwyr cynhyrchion ac adwerthwyr.

Bydd cynhadledd Gorffennol Digidol 2020 yn cael ei chynnal yn nhref Fictoraidd Aberystwyth. Cynhelir y gynhadledd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, y ganolfan gelfyddydau fwyaf yng Nghymru, sydd wedi ennill llawer o wobrau ac sy’n cael ei chydnabod yn ‘fanerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’. 

Mae adborth gan gynadleddwyr blaenorol wedi cynnwys sylwadau fel:

‘Fe fydda i’n dod yn ôl i’r gynhadledd yn rheolaidd gan ei bod yn wirioneddol unigryw.’

‘Mae’r gynhadledd wedi parhau i ddarparu rhaglen ardderchog gyda siaradwyr penigamp o lawer rhan o’r byd.’

‘O’r holl gynadleddau niferus rydw i wedi’u mynychu, hon oedd un o’r rhai gorau a mwyaf buddiol.’

‘Roedd trefniadaeth y gynhadledd yn arbennig o dda!’


 

Danysgrifiwch i’n rhestr bostio Gorffennol Digidol

* rhaid llenwi
Fformat e-bost

Ein noddwyr:

Logo FARO
Logo KOREC
Logo o'r Gronfa Dreftadaeth
Logo Preservica

Tweets