Rhaglen 2020

Diwrnod 1: Dydd Mercher 12 Chwefror 2020


09:00 Cofrestru: Te a Choffi wrth gyrraedd (Neuadd Fawr)


10:15 – 12:30  PRIF SESIWN 1 (Theatr)

10:15 Croeso a Gwybodaeth: Yr Athro Nancy Edwards (Cadeirydd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

10:25 Anerchiad Agoriadol: Dr Nicky Guy (Is-adran Amgueddfeydd, Celfyddydau, Archifau a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru)

10:45 3D a Threftadaeth Ddiwylliannol – Pan fydd Technolegau Digidol yn Cyfarfod ag Arbenigedd Hanesyddol: Gaël Hamon (Art Graphique & Patrimoine)

11:15 Dogfennau Clyweled, Treftadaeth Ddiwylliannol Ddigidol a Moeseg: Dr Sarah Colley (SMC Research and Consultancy )

11:45 10 Mlynedd o LBI ArchPro – Prosiectau Archwilio Geoffisegol Cydraniad-uchel Graddfa-fawr yn Ewrop: Mario Wallner (Sefydliad Ludwig Boltzmann ar gyfer Archwilio Archaeolegol ac Archaeoleg Rithwir)

12:15 Cwestiynau a Thrafodaeth


12:30 Cinio (Neuadd Fawr)

13:00 (Sinema) Dewch i weld arddangosiad byw o sganiwr laser 3D diweddaraf Trimble, yr X7 – eu sganiwr mwyaf soffistigedig ond hawdd ei ddefnyddio hyd yma. Bydd Jared Pogmore, cyfarwyddwr gwerthiant rhanbarthol KOREC, yn dangos beth y gall y sganiwr ei wneud a bydd wrth law i ateb eich cwestiynau.


13:30 – 15:15 SESIWN GYFOCHROG 1

Arolygu Digidol

13:30 Prosiect Ôl Troed Abaty CaerfaddonO Gofnodi Ffotogrametrig 4D i Realiti Rithwir: Shôned Jones (Wessex Archaeology) yn y Gymraeg

13:50 The Hill House Cydweithredu ym meysydd Dogfennu Digidol ac Ymchwilio Gwyddonol: Sophia Mirashrafi (Historic Environment Scotland/Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban)

14:10 Bluesky Data… Ffenestr i’r Gorffennol: George Dey (Bluesky International)

14:30 Uwchgylchu Treftadaeth Ddigidol 3D: Anthony Corns (Y Rhaglen Ddarganfod)

14:50 Cwestiynau a Thrafodaeth


Treftadeath Ddigidol

13:30 Treftadaeth Ddisylw? Dyfodol Digidol ar gyfer Gorffennol Cuddiedig, Safbwynt Rhai Pobl Ifanc ym Mhowys: Penelope Foreman (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys) a’r tîm Treftadaeth Ddisylw?

13:50 Mapio’r Gwagle – Sut y Gellir Defnyddio Technolegau Digidol Newydd i Archwilio Naratifau Absenoldeb: Adam Clarke a Victoria Bennett (Y Werin Bobl)

14:10 Hanesion Bywyd Caerwrangon – Cyd-gynhyrchiad Cymunedol ar gyfer Treftadaeth ac Iechyd: Sheena Payne-Lunn (Cyngor Dinas Caerwrangon)

14:30 AHRC – Cyfleoedd Cyllid Treftadaeth a Rhaglenni a Gweithgareddau Allweddol: Dr Jamie Davies (Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau)

14:50 Cwestiynau a Thrafodaeth


15:15 Te a Choffi (Neuadd Fawr)


15:45 – 16:45 SESIYNAU ANGHYNHADLEDD

Sesiynau 15 munud y gall unrhyw gynadleddwr eu bwcio ar y diwrnod


17:00 – 17:30 LANSIO’r WEFAN (Theatr)

Llongau-U: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr, 1914-1918: Helen Rowe a Tom Pert (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)


17:30 Diwedd


19:00 Cinio’r gynhadledd i’r rheiny sy’n talu i fynychu (Y Consti)Diwrnod 2: Dydd Iau 13 Chwefror 2020


08:45  Cofrestru (Neuadd Fawr)


9:15 – 10:45 GWEITHDAI

Bydd gweithdai ar ffurf un sesiwn 90 munud (9.15 – 10.45), neu sesiwn 40 munud sy’n cael ei chynnal ddwywaith (9.15 – 9.55 a 10.05 – 10.45). Dewiswch naill ai un sesiwn 90 neu ddwy sesiwn 40 munud.


Sesiynau 90 munud 9:15 – 10:45

Taith Drwy Swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflwyniad Ymarferol i Ddronau ac Archaeoleg: Daniel Hunt a Dr Toby Driver (Prosiect CHERISH, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Lleol, Cenedlaethol a Byd-eang – Gweithdy ar Ariannu Treftadaeth: Stephen Barlow (Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol) a Dr Jamie Davies (AHRC)


Sesiynau 40 munud 9:15 – 9:55

GIS 1 – Cyflwyniad: Jon Dollery (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Vizgu 1 – Cyd-Greu Yfory Heddiw – Cyflwyno Vizgu: Mensur Ibricic (Vizgu)

Casgliad y Werin Cymru – Archif Cof: Gruffydd E. Jones (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) a Reina van der Wiel (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Rhannu Hanes Lleol yn Ddigidol: Liz Rawlings, David Llewellyn ac Angela Jones (Grwpiau Hanes Pum Cymuned Sir Benfro)

Minecraft, Sgrialu, Fortecs-amser Neidio-i-fyny (a Straeon Eraill): Polly Groom (Cadw) a’r tîm Treftadaeth Ddisylw?

Mapio Cymru yn Cymraeg: Wyn Williams (Mapio Cymru) – yn y Gymraeg heb cyfieithu


Sesiynau 40 munud 10:05 – 10:45

GIS 2 – Defnyddio Data Gofodol 3D: Jon Dollery (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Vizgu 2 – Cyd-Greu Yfory Heddiw – Creu Arddangosfa: Mensur Ibricic (Vizgu)

Casgliad y Werin Cymru – Archif Cof: Gruffydd E. Jones (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) a Reina van der Wiel (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Rhannu Hanes Lleol yn Ddigidol: Liz Rawlings, David Llewellyn ac Angela Jones (Grwpiau Hanes Pum Cymuned Sir Benfro)

Minecraft, Sgrialu, Fortecs-amser Neidio-i-fyny (a Straeon Eraill): Polly Groom (Cadw) a’r tîm Treftadaeth Ddisylw?

Mapio Cymru yn Cymraeg: Wyn Williams (Mapio Cymru) – yn Saesneg


10.45 Te a Choffi (Neuadd Fawr)


11:15 – 13:00 SESIWN GYFOCHROG 2

Sesiwn Data Digidol

11:15 Cyflwyniad i’r Weithred COST Achub Archaeoleg Ewropeaidd rhag yr Oes Dywyll Ddigidol (SEADDA): Dr Holly Wright (Archaeology Data Service)

11:35 Hyd Dragwyddoldeb oddi Yma? Adeiladu Gallu Digidol yn y Sector Archifau: Jo Pugh (The National Archives)

11:55 Yr Archif Ddigidol a Gwleidyddiaeth Digido: Gerben Zaagsma (Canolfan Hanes Cyfoes a Digidol (C²DH) Luxembourg)

12:15 Darparu’r Archif – Dull Modiwlaidd: David Thomas a Tom Pert (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

12:35 Cwestiynau a Thrafodaeth


Sesiwn Treftadaeth Ddigidol

11:15 Pam Mae Angen Mwy o Brosiectau Mapio yn Gymraeg ac Ieithoedd Llai Eraill: Gareth Morlais (Llywodraeth Cymru) – yn y Gymraeg

11:35 Celf Ddigidol – Lens ar Safleoedd Treftadaeth: Tim Hill (Cadw):

11:55 Astudiaeth Achos Realiti Estynedig o Fryn Celli Ddu: Bernard Tiddeman (Prifysgol Aberystwyth)

12:15 Mae’r Amgueddfa wedi ymuno â’r Sgwrs Archwilio posibilrwydd cyfryngau cymdeithasol: Joe Vaughan (The Museum of English Rural Life)

12:35 Cwestiynau a Thrafodaeth


13:00  Cinio (Neuadd Fawr)


14:00 – 15:50 PRIF SESIWN 2 (Theatr)

14:00 Europeana – Yn Gyrru Trawsnewid Digidol: Harry Verwayen (Sefydliad Europeana)

14:30 Gorffennol Digidol – Mae i gyd yn ymwneud â Gwybodaeth, Stori a Chof: Marinos Ioannides (Prifysgol Technoleg Cyprus/UNESCO)

15:00 Teitl i’w gadarnhau: Josie Fraser (Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol)

15:30 Cwestiynau a Thrafodaeth

15:50 Crynhoi a Therfynu: Dr Hayley Roberts (Prifysgol Bangor)

16:15 Diwedd


Tweets