Rhaglen 2021

Dydd Llun 8 Chwefror 2021

14:00 – 15:00  GWEITHDY 1 (cofrestriad ar wahân)

Achub Hanes Gweledol ar y Cyd (digwyddiad ar-lein wedi’i drefnu gan Photoconsortium): Valentina Bachi (Photoconsortium), John Balean (TopFoto), Erik Buelinckx (KIK-IRPA), David Iglésias Franch (CRDI Ajuntament de Girona), Antonella Fresa (Promoter SRL) a Fred Truyen (KU Leuven)Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

14:00 – 17:00  GWEITHDY 2 (cofrestriad ar wahân)

Pa Mor Gymhleth Yw Digideiddio mewn Treftadaeth Ddiwylliannol?: Marinos Ioannides, Robert S. Davies, Francesco Ripanti, Douglas Pritchard (Prifysgol Technoleg Cyprus), Martin Schaich (ArcTron3D GmbH) a Petros Patias (Prifysgol Thessaloniki):Prif Gynhadledd: Dydd Mercher 10 Chwefror 2021


09:00 Cofrestru (Zoom)


09:15 – 10:45 PRIF SESIWN 1

09:15 Croeso a chyflwyniad: Susan Fielding a Reina van der Wiel (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

09:30 Ail-wneud y Gorffennol: Zhirong Li a Changyu Diao (Sefydliad Ymchwil Treftadaeth Ddiwylliannol, Prifysgol Zhejiang)

10:00 Dyfodol Hanes: Cryfhau Hanesion Cyhoeddus drwy Ymyriadau Digidol: Chao Tayiana (Treftadaeth Ddigidol Affricanaidd)

10:30 Cwestiynau a Thrafodaeth


10:45 Amser te


11:00 – 12:15 SESIWN GYFOCHROG 1

Treftadeath Ddigidol

11:00 Y Pererin Rhithwir: Moshe Caine a Doron Altratz (Coleg Academaidd Hadassah Caersalem)

11:20 Gwirionedd, Moeseg a Thechnegau Mynegiannol: Gwneud Fideos Digidol i Gofnodi a Dehongli Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol: Sarah Colley (Prifysgol Caerlŷr)

11:40 Realiti Estynedig, Hanes Cynhwysol: Defnyddio Technoleg Realiti Estynedig i Archwilio Hanesion Campws Amrywiol: Paul Quigley, Jessica Taylor, Alex O’Dea, Kenny Barnes ac Emily Humes (Virginia Tech)

12:00 Cwestiynau a Thrafodaeth


Data Digidol

11:00 Archaeoleg Wrth Fy Ymyl: Archwilio’n Ddaearyddol Gasgliadau o Adroddiadau Llenyddiaeth Lwyd: Nicholas Pitt (Prifysgol New South Wales):

11:20 Archif Ddarlledu Genedlaethol: Einion Gruffudd (Llyfrygell Genedlaethhol Cymru) yn y Gymraeg

11:40 Tueddiadau mewn Technolegau Digidol: Hunaniaethau Rhyweddol mewn Data Amgueddfaol: Victoria Guzman (Observatorio Políticas Culturales)

12:00 Cwestiynau a Thrafodaeth


12.15 Amser cinio


13:00 – 14:45  PRIF SESIWN 2

13:00 Dronau, Cychod, Laserau a Rhaffau. Astudio Effeithiau Newid Hinsawdd ar Safleoedd a Thirweddau Treftadaeth Arfordirol Cymru ac Iwerddon yn y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol Agos: Louise Barker a Kieran Craven (CHERISH)

13:30 Coming in from the Cold: Defnyddio Rhannu-sgiliau Digidol i Ddemocrateiddio Ymgysylltu Cymunedol a Datblygu Casgliadau: Drew Ellery (Canolfan RACE ac Ymddiriedolaeth Addysg Ahmed Iqbal Ullah)

14:00 ‘Heritage on the Edge’: Rôl Treftadaeth wrth Gynyddu Uchelgais a Gweithredu Hinsawdd Fyd-eang: Will Megarry (Prifysgol Queen’s Belfast,Gweithgor Newid Hinsawdd a Threftadaeth Ddiwylliannol ICOMOS)

14:30 Cwestiynau a Thrafodaeth


14:45 Amser te


15:00 – 16:15 SESIWN GYFOCHROG 2

Treftadeath Ddigidol

15:00 wAVE Profiadau Ymgollol mewn Amgueddfeydd: Amy Shakespeare (Partneriaeth Amgueddfeydd Cernyw)

15:20 Cyrchu’r Gorffennol drwy Realiti Rhithwir: Tirweddau’r Rhyfel Byd Cyntaf: Todd Ogle, David Hicks a Thomas Tucker (Virginia Tech)

15:40 Dysgu Treftadaeth i Ddeallusrwydd Artiffisial drwy Storïa: Davar Ardalan (IVOW – “lleisiau deallus doethineb”)

16:00 Cwestiynau a Thrafodaeth


Arolygu Digidol

15:00 Sganiwr Arwyneb 3D Awtomataidd Fforddiadwy: Achos ‘Y Gamlas Fawr, Y Dyrchafael’ gan Canaletto: Xavier Aure (Prifysgol Gorllewin Lloegr) 

15:20 Cymwysiadau LiDAR ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Ymchwilio i Dirweddau a Chadwraeth yn y Carneddau, Gogledd Eryri: Emily La Trobe-Bateman & Bob Johnston (Prifysgol Sheffield) a John G. Roberts (Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri)

15:40 Technolegau ‘BIM’ (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) a Threftadaeth Drefol yn ninas Surat, India: Busisiwe Chikomborero (Chiko) Ncube Makore (Prifysgol Salford) a Lukman E. Mansuri (Athrofa Technoleg Genedlaethol Sardar Vallabhbhai)

16:00 Cwestiynau a Thrafodaeth


16:15 Amser te


16:30 – 17:55  PRIF SESIWN 3

16:30 Dadl dros Gadwraeth Ddigidol sy’n Amgylcheddol Gynaliadwy: Keith Pendergrass (Ysgol Fusnes Harvard)

17:00 Ehangu Dimensiynau Digido: Profiad y Smithsonian: Diane Zorich (Sefydliad Smithsonian)

17:30 Cwestiynau a Thrafodaeth

17:45 Rhagolwg o’r Wefan Coflein Newydd: Tom Pert a David Thomas (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

17:55 DiweddDydd Iau 11 Chwefror 2021

10:00 – 11:30 GWEITHDY 3 (cofrestriad ar wahân)

‘Droning on’: Cyflwyniad Ymarferol i Ddronau ac Archaeoleg: Daniel Hunt (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru), Rob Shaw (Y Rhaglen Ddarganfod: Canolfan Archaeoleg ac Arloesi Iwerddon) a James Barry (Arolwg Daearegol Iwerddon)


14:00 – 15:00 GWEITHDY 4 (cofrestriad ar wahân)

Dylunio Profiadau Dulliau Realiti Estynedig (i’w gwisgo ar eich pen) ar gyfer Treftadaeth Ddiwylliannol: Nicolas Gutkowski, Doug Bowman, Todd Ogle a Carlos Augusto Bautista Isaza (Virginia Tech)


Dydd Gwener 12 Chwefror 2021

14:00 – 16:00 GWEITHDY 5 (cofrestriad ar wahân)

Y Graff Gwybodaeth Frodorol (IKG): Davar Ardalan, Chamisa Edmo, Tracy Monteith, Kee Malesky a Nikki McLay (IVOW – “lleisiau deallus doethineb”)


Ein noddwr:

Tweets