Cofrestru 2021

Mae cofrestru ar gyfer Gorffennol Digidol 2021 ar agor nawr.

Mae cofrestru am ddim ac yn cau ar 5 Chwefror 2021

Tocynnau
Mae tocynnau ar gael nawr ar gyfer y gynhadledd undydd ar Ddydd Mercher 10 Chwefror, gydag ystod eang o sgyrsiau a thrafodaethau, ac ar gyfer y gweithdai unigol, a gynhelir yn ystod wythnos 8-12 Chwefror 2021.
Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn Chwefror!

Ein noddwr:

Tweets