Sylwadau a Chrynodebau 2017

Prif siaradwyr:

Po Fwyaf A Roddwch, Mwyaf A Gewch: Jill Cousins (Europeana)

Bywydau’r Rhyfel Byd Cyntaf: Creu Cofeb Ddigdol: Charlotte Czyzyk (IWM Gogledd)

Treftadaeth Rithwir Cymru – Tref Rufeinig Caerwent: Jane Ellis (First Campus, Prifysgol De Cymru) a Craig Oates (Digichemistry Studios)

Hanes y Dyfodol: Dr Alexy Karenowska (Y Sefydliad Archaeoleg Ddigidol a Phrifysgol Rhydychen)

Darganfod a Dogfennu Llong Casnewydd: Datgelu cyfrinachau llong fasnach ganoloesol a ddarganfuwyd yng Nghymru: Dr Toby Jones (Prosiect Llong Ganoloesol Casnewydd)

Ymgysylltu Digidol ac Addysg: Owen Llywelyn (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) (yn y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd)

 

Rhestr o Feysydd Brwydr Hanesyddol – Lansio’r Wefan: Gwilym Hughes (Cadw), Louise Barker a Scott Lloyd (CBHC), James Grimster (Orangeleaf)

 

Arolygu Digidol:

Tirweddau cudd Ffin Rufeinig: Nick Hannon (Prifysgol Canterbury Christ Church)

Awyrennau Di-beilot – Ffotograffiaeth Sfferig, Modelau ac Ail-greu: Mike Postons (3deepaerial)

Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18: Archwilio, Mynediad ac Estyn-alla: Mike Roberts (Prifysgol Bangor) a Deanna Groom (CBHC)

Olrhain y Gorffennol – Dadansoddiad Digidol o Dransept y Gogledd a Fowtiau’r Gangell yn Eglwys y Santes Fair, Nantwich: Nick Webb ac Alex Buchanan (Prifysgol Lerpwl)

 

Data Digidol:

Y Daith o Lyfryddiaeth Archaeolegol Prydain ac Iwerddon (BIAB) i Lyfrgell y Gwasanaeth Data Archaeoleg (ADS): Jo Gilham (Gwasanaeth Data Archaeoleg)

Ail-restru Treftadaeth mewn Cyd-destunau Trawsffiniol Cynhennus: cyflwyno’r prosiect REINVENT: Andrew McClelland (Prifysgol Maynooth)

Ychwanegu at y Rhestru: Martin Newman (Historic England)

Diogelu’r Gorffennol…Cofleidio’r Dyfodol…: Tim Viney (Atlantic Geomatics) a Sarah Perons (Esgobaeth Llandaf)

 

Data Agored:

Casgliadau Agored, Cysylltiadau Newydd: Meithrin Ymgysylltu ag Archifau sy’n Ddigidol Hygyrch: Hannah Barton (The Tate)

Y Gofod Ymchil Ac Addysg – Persbectif y BBC ar Agor i Fyny Ddata Diwylliannol a Threftadaeth: Jake Berger (Prosiect Gofod Ymchwil ac Addysg (RES) y BBC)

Grym Data Agored: Jason Evans (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Mynd am Aur: Astudiaeth Achos Gyfreithiol ac Empirig o Sganio 3D, Argraffu 3D a Mas-gwsmereiddio ym maes Gemwaith Hen a Modern: Dr Dinusha Mendis (Canolfan Polisi a Rheoli Eiddo Deallusol (CIPPM), Prifysgol Bournemouth) a Nikolaos Maniatis (Museotechniki Ltd)

 

Treftadaeth Ddigidol:

Ail-ddehongli Safleoedd Hanesyddol gan Ddefnyddio Realiti Rhithwir a Thechnoleg Peiriant Gemau: Ben Bennett (Luminous)

Folcloristas de Panamá: Defnyddio Grŵp WhatsApp fel Platfform Cymorth Torfol ar Gyfer Diogelu Gwybodaeth am y Gorffennol: Marino Jaén Espinosa (PanamaTipico)

Mesur ein Rhyngweithiad ag Apps Treftadaeth Ddigidol ‘Yn y Gwyllt’: Suzanna Jones (Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog)

Codio’r Casgliad: Cyflwyno micro:bit y BBC i Raglen Canolfan Ddarganfod Ddigidol Samsung: Juno Rae (Canolfan Ddarganfod Ddigidol Samsung, Yr Amgueddfa Brydeinig)

 

 

 

Gorffennol Digidol 2017

 

 

Tweets