Ein Noddwyr 2018

Noddwyr Aur:

 FARO logo Mae FARO® yn cynnig datrysiadau a llifoedd gwaith ar gyfer dogfennu adeiladau hynafol, henebion, cerfluniau a chloddiadau mewn 3D. Mae’r offer hyn yn helpu haneswyr ac archaeolegwyr i gipio, rheoli a dadansoddi data ‘fel y’i hadeiladwyd’ hanesyddol yn effeithlon, gan ddangos safleoedd hanesyddol fel yr oeddynt yn y gorffennol.

 

Logo CDL O’r archaeoleg o dan ein traed i’r parciau hanesyddol rydym yn eu caru, o atgofion gwerthfawr i fywyd gwyllt prin… rydym yn defnyddio arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i helpu pobl ledled y DU i archwilio, i fwynhau ac i warchod y treftadaeth sy’n bwysig iddyn nhw.

Noddwr Arian:

 orangeleafweblogo copy Ymgynghorwyr Treftadaeth Ddigidol sy’n arbenigo mewn datblygu rhyngwynebau mynediad cyhoeddus ar-lein ar gyfer casgliadau Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol, Archifdai, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yw Orangeleaf Systems Ltd. Cawsom ein ffurfio ym 1998 a chynhyrchwn gynnyrch o’r enw CollectionsBase: cronfa metadata, rhyngwyneb chwilio wedi’i seilio ar WordPress, a system rheoli ystafell chwilio ac archebu ar-lein. Gan weithio gyda safonau MIDAS, CIDOC CRM, SPECTRUM ac ISAD(G) mae gennym brofiad unigryw yn y DU o bron pob System Rheoli Casgliadau a ddefnyddir gan y Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol, Archifdai ac Amgueddfeydd.

Mae prosiectau ar gyfer 2016/2017 yng Nghymru yn cynnwys dau sy’n llwyr ddwyieithog: Archifau Sir Ddinbych/Denbighshire Archives, a Meysydd Brwydr/ Battlefields i CBHC. Mae gan y ddau ryngwynebau mapio gwe llawn i haenau map hanesyddol wedi’u digido a haenau map modern.

Mae croeso i chi gysylltu â James Grimster yn y gynhadledd neu ar 01743 352000 i gael trafodaeth anffurfiol ar eich prosiect heb eich clymu’ch hun mewn unrhyw ffordd.

Noddwyr Efydd:

Aber Uni logo with 1872_black_transparent Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth ym 1872 ac mae’n un o Brifysgolion hynaf Cymru. Rydym yn falch o’n treftadaeth gyfoethog a’n hanes hir o ragoriaeth academaidd. Oherwydd ein hamgylcheddau dysgu sy’n manteisio ar y dechnoleg amlgyfrwng ddiweddaraf, a lleoliad y brifysgol mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, gallwn gynnig lle arbennig iawn i fyfyrwyr fyw ac astudio. Enwyd Prifysgol Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd Addysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018,  a dyma’r tro cyntaf i brifysgol o Gymru ennill y fath anrhydedd.

Oherwydd ei chyfleusterau o’r radd flaenaf, mae’r Brifysgol yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal cynadleddau a digwyddiadau. Cynigiwn lety drwy’r flwyddyn, gwasanaethau arlwyo arobryn a chyfleusterau chwaraeon penigamp. Mae ein neuadd breswyl newydd sbon, Fferm Penglais, wedi sicrhau gradd 5* ar gyfer Llety Campws (y cyntaf yng Nghymru) gan Croeso Cymru. Rydym yn unigryw hefyd mewn ffordd arall: mae gennym ein Canolfan Celfyddydau ein hunain yng nghanol y campws sy’n cynnig rhaglen artistig eang ei chwmpas ac a gydnabyddir fel ‘banerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’.

 

WAlogo_RGB Wessex Archaeology yw dyfodol treftadaeth. Rydym yn elusen addysgol sy’n cyflogi mwy na 200 o staff mewn chwe swyddfa ranbarthol. Rydym yn falch o weithio gyda phartneriaid mewn meysydd arbenigol megis y celfyddydau, diwylliant, treftadaeth, gwyddoniaeth ac addysg i ddod â hanes yn fyw a sicrhau ei fod yn berthnasol heddiw ac i’r cenedlaethau a ddaw. Darparwn ddatrysiadau creadigol pwrpasol i faterion treftadaeth drwy gymhwyso technoleg wedi’i chyfuno â syniadau arloesol.

 

Logo Amgueddfa Ceredigion Museum Mae Amgueddfa Ceredigion a’r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy’n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o’r môr.

Mae’r Amgueddfa’n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy’n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae’r Amgueddfa’n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

Nid yn unig y mae’r Amgueddfa ei hun yn ffynnu mae hefyd nosweithiau ffilmiau, perfformiadau, gweithdai, caffi prysur sy’n gwerthu cynnyrch lleol blasus a siop yr Amgueddfa.

Tweets