Sylwadau a Chrynodebau 2018

 

Prif Siaradwyr

John Andersson (Wikimedia Sverige), Treftadaeth Agored Gysylltiedig: Gweld a Chwilio Treftadaeth Ddiwylliannol mewn Perygl drwy Brosiectau Wikimedia

Simon Crutchley (Historic England): ‘Edrych yn ôl ac Ymlaen, i Fyny ac i Lawr’: Newidiadau o ran Mesur a Chofnodi Safleoedd a Thirweddau yn Ystod y Deng Mlynedd Ddiwethaf yn Historic England

Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Y Traddodiad Digidol: Y Gymraeg yn Gyfrwng Diwylliant, Treftadaeth a Thechnoleg

Helen Pike (Amgueddfa Archaeoleg Eifftaidd Petrie, Coleg Prifysgol Llundain): UCL Culture: Arbrofi gyda Thechnolegau ac Offer Digidol Newydd sy’n Ehangu Mynediad i Ddiwylliant a Threftadaeth

James Stark (Prifysgol Leeds): Ymgysylltu Digidol, Hanesion Heriol: Theori ac Ymarfer

Andreas Weber (MB-STePS, Prifysgol Twente): Archifau Byd Natur fel Her a Chyfle Digidol

 

Carol Tully, Rita Singer (Prifysgol Bangor), Heather Williams (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd), a Susan Fielding (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru): Dilyn ôl Traed Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru (Lansio’r Wefan)

 

Treftadaeth Ddigidol

Rebecca Evans (Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro): Arfordir ar Daith

John Harvey (Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth): Cofio ac Anghofio’r Gorffennol: Trawsnewidiad Sonig o Bregethau, gan Ddefnyddio Technoleg Ddigidol ac Analog a Diffygion Dementia

Alison James (Historic England): Mynediad Rhithwir i Safleoedd Llongddrylliadau wedi’u Diogelu Lloegr: Ymgysylltu â Chynulleidfaoedd Newydd o Bob Oed a Gallu

James January-McCann (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru): Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Jenny Kidd (Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau, Prifysgol Caerdydd) ac Alison John (yello brick): Olion/Traces: Creu ‘subtle mob’ dwyieithog ar gyfer Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Erin Lloyd Jones (Cadw, Llywodraeth Cymru): Tylwyth Teg, Pokéhenebion a Difyrion Digidol Eraill Cadw

Catherine McKeag (Kids in Museums): Teen Twitter Takeover fel Ffordd Arloesol o Gyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd a Chynyddu Mynediad

Marta Pilarska (Historic Environment Scotland): Y Map Pwylaidd Mawr o’r Alban: Dathlu Cysylltiadau rhwng yr Alban a Gwlad Pwyl

 

Technoleg Digidol

Lukasz Banaszek (Historic Environment Scotland): Datblygu Ymagwedd at Fapio Cenedlaethol: Dechrau Gwaith ar yr Alban ar Raddfa Fach

Moshe Caine a Doron Altaratz (Hadassah Academic College, Caersalem): Dirgelwch y Croesau: Y Croesgadwyr ym Meddrod Sanctaidd Caersalem

James Grimster (Orangeleaf Systems): Defnyddio’r Fframwaith Rhyngweithredadwyedd Delweddau Rhyngwladol (IIIF) ar gyfer Darparu Copïau Mynediad Archifol o System Rheoli Casgliadau a Diogelu Digidol: Yn Ymarferol

Daniel Hunt a Toby Driver (Comiswn Brenhinol Henebion Cymru): Pontio’r Bylchau: Harneisio Technolegau Arolygu Lluosog i Fapio Newid Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon

Maurice Murphy (Sefydliad Technoleg Dulyn): Cyfuno Modelu Gwybodaeth am Adeiladau Hanesyddol â Phlatfformau Peiriant Gemau ar gyfer Archaeoleg a Threftadaeth Bensaernïol

Alexander Reinhold (Prifysgol Lancaster): Arloesedd Geo-ofodol: Map Dwfn o Ardal y Llynnoedd

Graham Scott (Wessex Archaeology): Arolygon Archaeolegol Morol: Gorffennol a Dyfodol Digidol

Nick White (Prifysgol Rhydychen/Rescribe) ac Antonia Karaisl (Sefyliad Warburg/Rescribe): Modelau Trwyddedu a Datblygu ym Maes Treftadaeth Ddigidol

 

Gweithdai

Richard Bellamy a Stephen Barlow (Cronfa Dreftadaeth y Loteri): Cronfa Dreftadaeth y Loteri – Cyfeiriad a Chyllid y Dyfodol

Dan Boys (Audio Trails/placesandtrails.com): Lleoedd a Llwybrau

Owain Dafydd (Llyfrgell Genedlaethol Cymru): Adnoddau Dysgu Digidol

Jon Dollery (Comiswn Brenhinol Henebion Cymru) ac Alan Chamberlain (University of Nottingham / Fforwm Cymunedol Penparcau): Pen Dinas: Taith Dywys i Ddysgu am Ddarganfyddiadau Hen a Newydd

Frédéric Labrosse, Patricia Shaw, Helen Miles a Marek Ososinski (Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth): Robotau, Deallusrwydd Artiffisial a Realiti Rhithwir: Taith ac Arddangosiadau

Kate Roberts (Cadw, Llywodraeth Cymru): Mynediad Cyhoeddus i Ddata Digidol

Li Sou (Prifysgol Bradford) a Chris Casswell (DigVentures): Setiau Digidol 3D: Rheoli ac Archifo

 

 

Cynhadledd Gorffennol Digidol


Ein noddwyr:​

FARO logo HLF

                                        orangeleafweblogo copy

Aber Uni logo with 1872_black_transparent CM logo  WAlogo_RGB

Tweets