Ein Noddwyr 2020

Noddwyr Aur:

Logo FARO

Mae FARO® yn cynnig datrysiadau a llifoedd gwaith ar gyfer dogfennu adeiladau hynafol, henebion, cerfluniau a chloddiadau mewn 3D. Mae’r offer hyn yn helpu haneswyr ac archaeolegwyr i gipio, rheoli a dadansoddi data ‘fel y’i hadeiladwyd’ hanesyddol yn effeithlon, gan ddangos safleoedd hanesyddol fel yr oeddynt yn y gorffennol.

Logo KOREC

Arbenigedd KOREC yw dod â thechnoleg newydd i’r farchnad. Yn ystod y pedwar mis ar hugain diwethaf rydym ni wedi cyflwyno cwsmeriaid KOREC i orsaf gyflawn sganio SX10 arloesol Trimble, system fapio symudol MX9 Trimble, a Trimble Catalyst, y gwasanaeth GPS cyntaf yn y byd i’w gynnig drwy danysgrifiad. Y cyfan ohonynt wedi’u cefnogi gan gymorth technegol a gwasanaeth ymgynghori enwog KOREC.

Logo Cronfa Dreftadaeth

O’r archaeoleg o dan ein traed i’r parciau hanesyddol rydym yn eu caru, o atgofion gwerthfawr i fywyd gwyllt prin… rydym yn defnyddio arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i helpu pobl ledled y DU i archwilio, i fwynhau ac i warchod y treftadaeth sy’n bwysig iddyn nhw.

Noddwr Arian:

Preservica logo

Mae Preservica yn newid y ffordd y mae sefydliadau drwy’r byd yn gwarchod gwybodaeth ddigidol hirdymor allweddol ac yn ei chadw’n ddiogel at y dyfodol. Mae ein meddalwedd cadwraeth ddigidol arobryn, sydd ar gael ar y cwmwl (SaaS) neu ar y safle, wedi’i dylunio o’r gwaelod i fyny er mwyn mynd i’r afael â’r heriau unigryw o sicrhau bod gwybodaeth ddigidol yn parhau’n hygyrch ac yn ddibynadwy dros y degawdau.

Datrysiad sydd wedi profi ei werth yw hwn, y mae nifer cynyddol o fusnesau, archifdai, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a sefydliadau llywodraethol ar hyd a lled y byd yn ymddiried ynddo – gan gynnwys Transport for London (TfL), Senedd y DU, Llyfrgell Prifysgol Manceinion, Llyfrgell ac Archifau Talaith Texas, MoMA, Yale, ac HSBC, i enwi ond rhai.

Tweets