Gorffennol Digidol Blog

Gweithdy Gorffennol Digidol 2018

02/02/2018

Yn ogystal â’r cyflwyniadau niferus ac amrywiol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol, cynigir dewis o weithdai ymarferol a gynhelir ar fore Iau yr 8fed o Chwef ...

Mwy

Data Digidol am Gorffennol Digidol 2018

02/01/2018

Yn ogystal â’n sesiynau ar Arolygu Digidol a Threftadaeth Ddigidol, fe fydd sesiwn ar Ddata Digidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018. Nick White y ...

Mwy

Arolygu Digidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018

01/26/2018

  Bydd cynhadledd Gorffennol Digidol 2018 yn rhoi llwyfan i nifer o brosiectau arolygu, sy’n defnyddio amrywiaeth o fethodolegau a thechnegau arloesol ar ...

Mwy

Gorffennol Digidol: Ein Noddwyr 2018

01/24/2018

Bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn ymdrechu’n galed i gadw ei chynhadledd Gorffennol Digidol mor fforddiadwy â phosibl. Gwyddom ei bod hi’n aml yn a ...

Mwy

Treftadaeth Ddigidol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol: Rhan 2

01/19/2018

Bydd sesiwn Treftadaeth Ddigidol gyntaf Gorffennol Digidol, a gynhelir ar 7 Chwefror, yn canolbwyntio ar brosiectau Treftadaeth Ddigidol yng Nghymru. Rebecca ...

Mwy

Treftadaeth Ddigidol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol: Rhan 1

12/20/2017

Cynhelir dwy sesiwn Treftadaeth Ddigidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018. Ar Ddydd Iau 8 Chwefror 2018 fe fydd amrywiaeth eang o sgyrsiau, o ddefnyddio ...

Mwy

Ein prif siaradwyr – parhad

12/13/2017

Mae’n bleser gennym gyhoeddi enwau’r tri siaradwr a fydd yn rhoi sgyrsiau yn ein hail brif sesiwn yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018. Ar yr 8fed o Chw ...

Mwy

Cyhoeddwyd ein Prif Siaradwyr Cyntaf

12/05/2017

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi enwau’r Prif Siaradwyr ar gyfer ein Prif Sesiwn gyntaf yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018. Ar Ddydd Mercher 7 Chw ...

Mwy

Cefnogi Gorffennol Digidol 2017…

02/14/2017

Bob blwyddyn, mae’r Comisiwn Brenhinol yn ddiolchgar iawn i’r sefydliadau hynny sy’n cefnogi’r gynhadledd Gorffennol Digidol drwy ei noddi. Fel corff na ...

Mwy

Mesur ein Rhyngweithiad ag Apps Treftadaeth Ddigidol ‘yn y Gwyllt’

02/13/2017

Enillodd prosiect ‘Cerdded gyda’r Rhufeiniaid’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Wobr Darganfod Treftadaeth am ragoriaeth o ran dehongli treft ...

Mwy

Casgliadau Agored, Cysylltiadau Newydd: Meithrin Ymgysylltu ag Archifau Digidol Hygyrch

02/13/2017

Mae mwy na 52,000 o ddarnau o Archif Tate o Gelfyddyd Brydeinig ar gael ar ffurf ddigidol bellach o ganlyniad i’r prosiect Archifau a Mynediad. Hefyd cynhyrch ...

Mwy

Hanes y Dyfodol

02/13/2017

Bydd ein prif siaradwr, Dr Alexy Karenowska o’r Sefydliad Archaeoleg Ddigidol, yn siarad am y posibiliadau ar gyfer cadwraeth ddiwylliannol ac archaeoleg a gy ...

Mwy

Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18

02/13/2017

  Bydd Deanna Groom, Swyddog Arforol CBHC, a Mike Roberts, Swyddog Ymchwil yng Nghanolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor, yn amlinellu nodau ...

Mwy

Clod Llun: Phil Hurd

Cyfoethogi’r Rhestr …

02/10/2017

Ym mis Mehefin 2016 fe lansiodd Historic England ‘Enriching The List’, datblygiad o Restr Treftadaeth Genedlaethol Lloegr (NHLE), er mwyn galluogi’r rhein ...

Mwy

Y Gofod Ymchwil ac Addysg – Cysylltu Casgliadau ac Archifau Cyhoeddus i Ysbrydoli Ffyrdd Newydd o Ddysgu

02/09/2017

Partneriaeth rhwng y BBC, JISC a Learning on Screen sydd â’r nod o wella’r adnoddau digidol sydd ar gael ar bob lefel o addysg yw’r prosiect Gofod Ymchwi ...

Mwy

Treftadaeth Rithwir Cymru – Tref Rufeinig Caerwent

02/08/2017

A hoffech chi ymweld â Chaerwent Rufeinig fel yr oedd yn y ganrif gyntaf OC? Gan ddefnyddio pensetiau Realiti Rhithwir ymgollol, mae Jane Ellis o First Campus ...

Mwy

Ymgysylltu ac Addysg Ddigidol

02/07/2017

Mae’n bleser mawr gennym groesawu Owen Llywelyn, rheolwr estyn allan a chyfranogiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn un o’n prif siaradwyr yng nghynhadledd ...

Mwy

Defnyddio WhatsApp fel Platfform Cymorth Torfol

02/04/2017

Grŵp sydd wedi ymroi i rannu a thrafod hanes a llên gwerin Panama yw Folcloristas de Panamá. Gan nad oedd yn gallu cyrchu platfformau cymorth torfol arbenigo ...

Mwy

Olrhain y Gorffennol: Dadansoddiad Digidol o Dransept y Gogledd a Fowtiau’r Gangell yn Eglwys y Santes Fair, Nantwich

02/03/2017

Prosiect rhyngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Lerpwl yw’r prosiect Olrhain y Gorffennol. Ei nod yw hybu dealltwriaeth o ddyluniad ac adeiladwaith fowtiau canoloe ...

Mwy

Codio’r Casgliad: Canolfan Ddarganfod Ddigidol Samsung a Micro-bit y BBC

02/02/2017

Mae’n bleser mawr gennym groesawu Juno Rae o Raglen Dysgu Digidol Samsung yn yr Amgueddfa Brydeinig yn ôl i Gorffennol Digidol! Cafodd Canolfan Ddarganfod ...

Mwy

Diogelu’r Gorffennol… Cyfoethogi’r Dyfodol…

01/30/2017

Mae Atlantic Geomatics yn cael eu croesawu’n ôl i Gorffennol Digidol ar ôl rhoi un o’r sgyrsiau ‘Sesiwn Anghynhadledd’ mwyaf poblogaidd erioed yn 2016 ...

Mwy

Mynd am Aur…

01/27/2017

Fel rhan o’n sesiwn Data Agored, bydd Gorffennol Digidol yn croesawu Dr Dinusha Mendis, Athro mewn Cyfraith Eiddo Deallusol a Chyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Poli ...

Mwy

Y Ffordd Rithwir o Ail-greu Treftadaeth…

01/17/2017

Fel cwmni sy’n arbenigo mewn arolygu a delweddu digidol, mae Luminous wedi meithrin enw arbennig o dda am ei ddatrysiadau parod-i’w-defnyddio arloesol ym me ...

Mwy

Tirweddau Cudd Ffin Rufeinig

01/13/2017

Fel rhan o’r sesiwn Gorffennol Digidol 2017 ar Arolygu Digidol byddwn yn croesawu Nick Hannon, ymgeisydd PhD sy’n gweithio ar y prosiect ymchwil ‘Hidden L ...

Mwy

Bywydau’r Rhyfel Byd Cyntaf: Creu Cofeb Ddigidol

01/11/2017

Mae’n bleser mawr gan Gorffennol Digidol 2017 groesawu Charlotte Czyzyk, Rheolwr Prosiect ar gyfer prosiect Lives of the First World War Amgueddfeydd Rhyfel y ...

Mwy

Aerial photograph of the Riverfront Arts Centre, Newport, 2011

Cofrestrwch Eich Lle yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2017 Nawr…

01/04/2017

Mae’r rhaglen o siaradwyr ar gyfer Gorffennol Digidol bron yn gyflawn! Ewch i dudalen siaradwyr y Gynhadledd i weld yr amrywiaeth wych o siaradwyr. Mae eu ...

Mwy

Siart Swigod yn dangos pethau sydd wedi’u darlunio yng Nghasgliad Tirluniau Cymru

Grym Data Agored

12/21/2016

Mae’n bron 20 mlynedd ers i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ddechrau digido ei chasgliadau. O ganlyniad mae cannoedd ar filoedd o eitemau digidol wedi’u harchif ...

Mwy

Gorffennol Digidol yn croesawu dychweliad 3deep

12/16/2016

Mae 3deep Media yn adnabyddus am ei waith modelu arloesol o safon uchel ar longddrylliadau hanesyddol a safleoedd tanddwr eraill ac am ddarparu profiadau ymgoll ...

Mwy

Y Daith o Lyfryddiaeth Archaeolegol Prydain ac Iwerddon (BIAB) i Lyfrgell y Gwasanaeth Data Archaeoleg (ADS)

12/15/2016

Corff sy’n cefnogi ymchwil, dysgu ac addysgu ym maes archaeoleg drwy drefnu bod adnoddau digidol dibynadwy o safon uchel ar gael i bawb yw’r Gwasanaeth Data ...

Mwy

Datgelu Cyfrinachau Llong Fasnach Ganoloesol

12/08/2016

Yn 2002 roedd Theatr Glan yr Afon, y lleoliad ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017, yn cael ei hadeiladu. Wrth gloddio glannau Afon Wysg i greu lle ar gy ...

Mwy

Po Fwyaf A Roddwch, Mwyaf A Gewch…

12/05/2016

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Jill Cousins, Cyfarwyddwr Gweithredol Europeana, yn un o’n prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2017. Bydd ...

Mwy

Croeso i gynhadledd Gorffennol Digidol 2017!

11/04/2016

Bydd Gorffennol Digidol 2017 yn cael ei chynnal yng Nglan yr Afon, un o leoliadau blaenllaw Cymru ar gyfer digwyddiadau, mewn rhan o Gasnewydd sydd newydd ei ha ...

Mwy

Mwy