I ddod yn noddwr

Cynhadledd ddau ddiwrnod a lansiwyd yn 2009 ac sy’n cael ei threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw Gorffennol Digidol. Mae’n canolbwyntio ar dechnegau a thechnolegau digidol arloesol ar gyfer cofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol. Bob blwyddyn bydd y gynhadledd gyffrous hon yn dwyn ynghyd rhwng 150 a 175 o unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol a’i nod yw hyrwyddo dysgu, trafod a dadlau mewn perthynas ag amrywiaeth o dechnolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall ein treftadaeth.

Mae Gorffennol Digidol yn cynnig cyfle delfrydol i chi hyrwyddo eich sefydliad, rhwydweithio a chreu partneriaethau newydd gyda chynadleddwyr a siaradwyr o’r DU a gwledydd tramor fel UDA ac Israel. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae siaradwyr o Microsoft Research UK, Amgueddfa Victoria ac Albert, V-MUST ac Europeana wedi cymryd rhan yn y gynhadledd.

Yn 2020 bydd y gynhadledd yn dilyn dau drywydd, y naill wedi’i seilio ar agweddau technegol arolygu, archifo, a phrosesu a rheoli data, a’r llall ar ddehongli, ymgysylltu ac addysg. Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ar y 12fed a’r 13eg o Chwefror yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Hyrwyddo

Bellach yn ei hunfed flwyddyn ar ddeg, mae proffil y gynhadledd Gorffennol Digidol wedi tyfu. Caiff ei hyrwyddo drwy wefan y gynhadledd, sy’n parhau ar-lein ar ôl y digwyddiad gan weithredu fel man cyfeirio a chronfa gwybodaeth hirdymor, a hefyd drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a chyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter a LinkedIn, felly mae’r digwyddiad yn cael dylanwad ymhell y tu hwnt i’r cynadleddwyr sy’n ei mynychu.

Bob blwyddyn bydd y gynhadledd yn denu amrywiaeth o noddwyr o’r sectorau masnachol, academaidd a chyhoeddus. Mae hyn yn caniatáu i sefydliadau a chwmnïau hyrwyddo eu cynhyrchion, gwasanaethau, prosiectau ac ymchwil ac yn helpu i sicrhau bod y gynhadledd mor ariannol agored a hygyrch ag y bo modd i bawb. Rhai o’n noddwyr blaenorol yw Leica Geo-Systems, Korec, Luminous, Orangeleaf, IIC Technologies, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Casgliad y Werin Cymru, Internet Archaeology, ICOMOS UK, Maney Publishing a CifA.
Nôl i ben y dudalen

Cynnig Noddi

Mae’n bleser gennym yn awr allu cynnig cyfleoedd noddi ar gyfer Cynhadledd Gorffennol Digidol 2020. Disgwyliwn y mynychir y gynhadledd gan rhwng 160 a 170 o bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd treftadaeth technegol, deongliadol ac addysgol yn y sectorau masnachol, academaidd a chyhoeddus a’r trydydd sector, felly dyma gyfle perffaith i hyrwyddo eich sefydliad.

Cynigiwn dair lefel o nawdd: Efydd (£180), Arian (£550) ac Aur (£950). Mae’r pecynnau Aur wedi’u cyfyngu i uchafswm o dri noddwr yn y gynhadledd. Mae’r buddion yn cynnwys: cael eich logo ar wefan y gynhadledd ac ar gyfryngau hyrwyddo cyn ac yn ystod y digwyddiad, cael eich cynnwys yn allbwn cyfryngau cymdeithasol y gynhadledd, cynnwys taflenni hyrwyddo ym mhecynnau’r cynadleddwyr, a chael baneri hyrwyddo yn y digwyddiad. Mae’r pecynnau Arian ac Aur hefyd yn cynnwys cofrestru a lle arddangos am ddim, gan gynnig gwerth ardderchog am arian

Pecyn Efydd

Pecyn Arian

Pecyn Aur

Cost: £180 Cost: £550 Cost: £950
  Cydnabyddiaeth gan y Cadeirydd yn y sesiynau Agor a Chau Cydnabyddiaeth gan y Cadeirydd yn y sesiynau Agor a Chau
Logo ar faner waelod pob tudalen o’r wefan Logo ar faner waelod pob tudalen o’r wefan Logo ar faner waelod pob tudalen o’r wefan
Logo a thestun hysbysebu ar Dudalen Noddwyr gwefan y gynhadledd gyda chyswllt i wefan y cwmni (hyd a lled mwyaf 30mm) Logo a thestun hysbysebu ar Dudalen Noddwyr gwefan y gynhadledd gyda chyswllt i wefan y cwmni (hyd a lled mwyaf 50mm) Logo a thestun hysbysebu ar Dudalen Noddwyr gwefan y gynhadledd gyda chyswllt i wefan y cwmni (hyd a lled mwyaf 70mm)
Logo ar Lyfryn y Gynhadledd (hyd a lled mwyaf 30mm) Logo ar Lyfryn y Gynhadledd (hyd a lled mwyaf 50mm) Logo ar Lyfryn y Gynhadledd (hyd a lled mwyaf 70mm)
Logo ar y sleid Ddal ym mhob ystafell (hyd a lled mwyaf 30mm) Logo ar y sleid Ddal ym mhob ystafell (hyd a lled mwyaf 50mm) Logo ar y sleid Ddal ym mhob ystafell (hyd a lled mwyaf 70mm)
Taflen ym mhecyn y cynadleddwyr Taflen ym mhecyn y cynadleddwyr Dim cyfyngiad ar ddeunydd hyrwyddo ym mhecyn y cynadleddwyr
Hysbyseb ¼ tudalen yn Llyfryn y Gynhadledd (Arlunwaith i’w ddarparu gan y noddwr) Hysbyseb ½ tudalen yn Llyfryn y Gynhadledd (Arlunwaith i’w ddarparu gan y noddwr) Hysbyseb 1 dudalen yn Llyfryn y Gynhadledd (Arlunwaith i’w ddarparu gan y noddwr)
  1 x baner hyrwyddo yn y cyntedd (i’w darparu gan y noddwr)   1 x baner hyrwyddo yn y cyntedd (i’w darparu gan y noddwr)        
    1 x lle i faner ar y prif lwyfan (i’w darparu gan y noddwr)
  Stondin yn mesur tua 2m x 2m Stondin arddangos fawr yn mesur tua 4m x 3m
  1 x cofrestriad am ddim ar gyfer y gynhadledd 2 x cofrestriad am ddim ar gyfer y gynhadledd
  1 x cinio rhwydweithio’r gynhadledd am ddim   2 x cinio rhwydweithio’r gynhadledd am ddim  
    1 x baner hyrwyddo yng nghinio’r gynhadledd (i’w darparu gan y noddwr)
    Logo ar fwydlenni cinio’r gynhadledd  
    Sylw ar flog gwefan Gorffennol Digidol / blog y Comisiwn Brenhinol
Crybwyllir y noddwr yn ystod ymgyrch cyfryngau Cymdeithasol 2020 Crybwyllir y noddwr yn ystod ymgyrch cyfryngau Cymdeithasol 2020 Crybwyllir y noddwr yn ystod ymgyrch cyfryngau Cymdeithasol 2020

I ddod yn noddwr, byddwch cystal â dychwelyd y Ffurflen Noddi. Rydym yn eich annog i fanteisio’n gynnar ar y cynnig hwn er mwyn i’ch sefydliad gael cymaint o sylw â phosibl.

Os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd neu’r pecynnau, cysylltwch â Susan Fielding neu Reina van der Wiel yn gorffennoldigidol@cbhc.gov.uk neu ar 01970 621 219 / 01970 621 240. Edrychwn ymlaen at drafod y cynnig noddi hwn gyda chi.
Nôl i ben y dudalen


Ein noddwyr:

Logo FARO
Logo KOREC
Logo o'r Gronfa Dreftadaeth
Logo Preservica

Tweets