Stondinau Arddangosfa

Mae Gorffennol Digidol yn denu cynadleddwyr o bob rhan o’r DU a thu hwnt ac mae’n cynnig cyfle perffaith i chi arddangos cynnyrch eich cwmni neu sefydliad i gynulleidfa wybodus a gwerthfawrogol.

Mae stondinau mawr ar gael am £215 a stondinau bach am £165 ac mae’r prisiau hyn yn cynnwys cost un cofrestriad cynhadledd.

Archebu stondin

Cofrestru yn cau ar 7 Chwefror 2020.

Bydd byrddau a chadeiriau’n cael eu darparu fel rhan o’r stondin a bydd pob stondin yn gallu cyrchu wi-fi y lleoliad. Mae ychydig o baneli â gorchudd ffabrig (maint 102cm wrth 90cm) ar gyfer posteri ar gael gan y Comisiwn Brenhinol; trefnwch ymlaen llaw drwy gysylltu â ni gorffennoldigidol@cbhc.gov.uk.


Ein noddwyr:

Logo FARO
Logo KOREC
Logo'r Gronfa Dreftadaeth
Logo Preservica

Tweets