Sylwadau a Chrynodebau

 

Prif Siaradwyr

Dr Sarah Colley (Prifysgol Caerlyr)

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn Adran Archaeoleg a Hen Hanes Prifysgol Caerlŷr ac Uwch Gymrawd Ymchwil Cynorthwyol yn Ysgol y Dyniaethau, Prifysgol New England, Awstralia yw Dr Sarah Colley. Bu’n Uwch Ddarlithydd mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Sydney ers blynyddoedd lawer ac mae hi yn awr yn ymgymryd â phrosiectau ymgynghori. Mae hi wedi cyhoeddi’n helaeth ym maes astudiaethau archaeoleg a threftadaeth ddiwylliannol. Mae hi ar hyn o bryd yn ymchwilio i effeithiau damcaniaethol a moesegol technolegau digidol ar gyfathrebu ac arfer ym maes Rheoli Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol.

 

Dr Marinos Ioannides (Prifysgol Technoleg Cyprus / UNESCO)

Dr Marinos Ioannides yw cadeirydd y Labordy Treftadaeth Ddigidol unigryw ym Mhrifysgol Technoleg Cyprus. Mae’n Gadeirydd UNESCO ym maes Treftadaeth Ddiwylliannol Ddigidol ac yn Gadeirydd Ardal Ymchwil Ewropeaidd yr UE ym maes Treftadaeth Ddiwylliannol Ddigidol. Mae hefyd yn aelod gweithgar o Rwydwaith Europeana yr UE o Lyfrgelloedd Digidol. Mae’n gydlynydd y Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol ar gyfer Treftadaeth Ddiwylliannol Ddigidol, un o’r Gweithredoedd Marie Curie, ers 2013. O 2016 hyd 2019 mae ef wedi cydlynu Amgueddfa Amlfodd Rithwir Ewrop sydd â’r nod yn y pen draw o lunio polisi’r UE ym maes Treftadaeth Ddiwylliannol Ddigidol ar gyfer y Rhaglen Fframwaith Gorwel Ewrop newydd (2021-2027).

 

Harry Verwayen (Europeana)

Cafodd Harry Verwayen ei benodi’n Gyfarwyddwr Gweithredol Europeana ym mis Mai 2018. Bu’n gweithio i gyhoeddwyr academaidd am ddeng mlynedd cyn ymuno â Kennisland, ‘seiat ddoethion’ yn Amsterdam, lle roedd yn gyfrifol am fodelau busnes arloesol yn y sector treftadaeth ddiwylliannol. Ymunodd â Sefydliad Europeana yn 2010, gan gymryd cyfrifoldeb dros gynllunio busnes, datblygu strategaeth a Chasgliadau Europeana mewn sawl gwahanol rôl. Yn fwyaf neilltuol, bu’n gweithio gyda Chymdeithas Rhwydwaith Europeana ar ddatblygu a gweithredu safonau yn y diwydiant, megis Fframwaith Cyhoeddi Europeana ac, yn fwy diweddar, Canllaw Effaith Europeana.


Lansio’r Wefan

Deanna Groom & Helen Rowe (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru): Llongau-U: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr, 1914-1918

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored (https://prosiectllongauu.cymru/ a https://www.casgliadywerin.cymru/users/29486), arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Archaeolegydd arforol y Comisiwn Brenhinol a fu’n datblygu cofnod arforol Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru am y 10 mlynedd ddiwethaf yw Deanna Groom. Cyn hyn, roedd hi’n gyfrifol am ddatblygu cofnod arforol Comisiwn Brenhinol Henebion yr Alban (Historic Environment Scotland bellach) a’r Gofrestr Genedlaethol o Longau Hanesyddol, gwaith a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae’r Gofrestr yn cael ei chynnal erbyn hyn gan National Historic Ships yn yr Amgueddfa Arforol Genedlaethol, Greenwich.

Archifydd cymwysedig gyda phrofiad ym meysydd digido a hanes llafar yw Helen Rowe. Mae hi wedi gweithio ar sawl prosiect arall a ariannwyd gan CDL, gan gynnwys Prydain oddi Fry, yn ystod ei 10 mlynedd yn y Comisiwn Brenhinol. Mae hi wedi cyfrannu’n helaeth at Gasgliad y Werin Cymru, gan hel deunydd CBHC at ei gilydd a’i uwchlwytho i’r wefan, a hyfforddi cyfranwyr cymunedol. Mae hi bellach yn Swyddog Ymgysylltu Cymunedol ar y Prosiect Llongau-U ac wedi bod yn gweithio gydag amgueddfeydd a lleoliadau ledled Cymru i ddarganfod hanesion lleol am y Rhyfel ar y Môr.


Ein noddwyr:

Logo FARO
Logo KOREC
Logo Preservica

Tweets