Cyswllt Cyfryngau Cymdeithasol

Gwybodaeth Cyswllt

Ffordd Penglais
Aberystwyth SY23 3BU

01970 621200

chc.cymru@cbhc.gov.uk
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Cysylltu â ni

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y safle, adeilad neu’r ardal y mae gennych ddiddordeb ynddo (er enghraifft y cyfeiriad llawn neu’r cyfeirnod grid cenedlaethol) a’r mathau o wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddynt (er enghraifft awyrluniau, mapiau, planiau, ac ati). Fe fydd hyn yn ein helpu i ateb mor gyflawn â phosibl.

Rydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog.

Ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i drydydd parti.

Bydd CBHC yn prosesu gwybodaeth bersonol cwsmeriaid at ddibenion cyflenwi nwyddau neu wasanaethau. CBHC yw’r ‘rheolydd data’ mewn perthynas â’r data hyn.

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC
Hysbysiad Cau Dros Dro

Byddwch cystal â nodi y bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol, a’i Wasanaeth Ymholiadau, ar gau ar yr adegau isod o ganlyniad i waith adeiladu.

Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ar gau o’r 3ydd o Chwefror hyd yr 21ain o Chwefror 2020 yn gynhwysol

Bydd gwasanaethau’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn ailgychwyn yn Ystafell Ddarllen y Gogledd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar y 24ain o Chwefror 2020.

Gobeithiwn ailagor yn ein lleoliad arferol ym mis Ebrill 2020.

Bydd y Gwasanaeth Ymholiadau’n cael ei atal o’r 27ain o Ionawr hyd yr 21ain o Chwefror 2020 yn gynhwysol

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster y bydd hyn yn ei achosi.

Os wyddoch chi’r cyfeirnod, nodwch ef yma, e.e. NPRN, enw safle neu rif catalog.