Cyswllt Cyfryngau Cymdeithasol

Gwybodaeth Cyswllt

Ffordd Penglais
Aberystwyth SY23 3BU

01970 621200

chc.cymru@cbhc.gov.uk
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Cysylltu â ni

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y safle, adeilad neu’r ardal y mae gennych ddiddordeb ynddo (er enghraifft y cyfeiriad llawn neu’r cyfeirnod grid cenedlaethol) a’r mathau o wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddynt (er enghraifft awyrluniau, mapiau, planiau, ac ati). Fe fydd hyn yn ein helpu i ateb mor gyflawn â phosibl.

Rydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog.

Ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i drydydd parti.

Bydd CBHC yn prosesu gwybodaeth bersonol cwsmeriaid at ddibenion cyflenwi nwyddau neu wasanaethau. CBHC yw’r ‘rheolydd data’ mewn perthynas â’r data hyn.

Coronafeirws

Oherwydd y datblygiadau diweddar mewn perthynas â’r Coronafeirws, mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi cau ei Ystafell Ymchwil a’i swyddfeydd i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol. Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth ymholiadau cyfyngedig.


Os wyddoch chi’r cyfeirnod, nodwch ef yma, e.e. NPRN, enw safle neu rif catalog.