Gweithio i’r Comisiwn

Mae gan y Comisiwn Brenhinol staff parhaol o ryw bymtheg ar hugain o bobl sy’n gweithio’n amser-llawn neu’n rhan-amser yn ei swyddfeydd yn Aberystwyth. Dros flynyddoedd lawer, mae’r Comisiwn wedi datblygu gweithlu medrus a helaeth ei gymwysterau ac wedi tyfu’n ganolfan gydnabyddedig o ragoriaeth ym meysydd treftadaeth. Bydd y mwyafrif o’r staff yn cyflawni rolau arbenigol – er enghraifft, ym meysydd gweinyddu archifau, archaeoleg, ffotograffiaeth, graffigwaith, addysg, hanes pensaernïol a rheoli gwybodaeth. Ysgrifennydd y Comisiwn, a’r Cadeirydd a’r Comisiynwyr, sy’n llywio’u gwaith.

Caiff unrhyw swyddi gwag eu hysbysebu yn y wasg ac ar y wefan hon, gan gynnwys ambell gyfle i gael apwyntiad dros dro. Mae’r Comisiwn hefyd yn ceisio cynnig profiad gwaith, lleoliadau hyfforddi a chyfleoedd iwirfoddolwyr.

I gael gwybod rhagor, cysylltwch â ni.


Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Tweets