Profiad Gwaith

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn croesawu ymgeiswyr sy’n dymuno gwneud profiad gwaith yn ei swyddfeydd yn Aberystwyth, ac yn enwedig y rhai sy’n ymddiddori’n arbennig mewn archaeoleg, pensaernïaeth, ymchwil hanesyddol a rheoli archifau.

Fel rheol, caiff y lleoliadau eu trefnu drwy ysgolion, athrofeydd addysg uwch, asiantaethau hyfforddi, sefydliadau proffesiynol neu Gyrfa Cymru, a gallant bara o wythnos i sawl mis. Fel rheol, caiff y myfyrwyr gyflwyniad i amrywiaeth o’r gwaith y mae’r Comisiwn yn ei wneud. Yna, bydd disgwyl iddynt gyfrannu i brosiect cyfredol sy’n cyd-fynd â’u diddordebau.

Gall cyfle godi i wneud gwaith fel catalogio casgliadau archifol, ymdrin ag ymholiadau darllenwyr, gwneud gwaith arolygu maes, darlunio neu gyhoeddi.

Bydd croeso hefyd i wirfoddolwyr. Gall lleoliadau hyfforddi noddedig fod ar gael o dro i dro. I gael gwybod rhagor, Cysylltwch â Ni.

Tweets