Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Uwch Ymchwilydd (Arforol)
Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Uwch Ymchwilydd (Arforol), swydd allweddol yn ei dîm Arolygu ac Ymchwilio.

  • Teitl y swydd: Uwch Ymchwilydd (Arforol)
  • Yn gyfrifol i: Y Pennaeth Gwybodaeth a Dealltwriaeth
  • Lleoliad: Swyddfa’r Comisiwn Brenhinol, Ffordd Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU
  • Hyd: Parhaol
  • Gradd: Band D/HEO
  • Graddfa gyflog: £29,850 y flwyddyn yn codi i £36,500 y flwyddyn mewn pedair cynyddran flynyddol (penodir ar waelod y raddfa fel rheol)
  • Oriau: 37 awr yr wythnos (byddwn yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio trefniadau gwaith rhan-amser neu hyblyg)

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 1 Rhagfyr 2020

🔽 Disgrifiad swydd – Uwch Ymchwilydd (Arforol)

Ffurflenni Gais

I’ch cynorthwyo gyda’ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi’r ffurflenni:

🔽 Ffurflen Gais, PDF
🔽 Ffurflen Gais, Word
🔽 Arweiniad ar Lenwi’r Ffurflen Gais
🔽 CBHC Monitro Cydraddoldeb
🔽 CBHC Ffurflen Archwilio recriwtio
🔽 Manteision gweithio i’r Comisiwn Brenhinol
🔽 Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Nôl i ben y dudalen

Tweets