Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Ffurflenni Gais

I’ch cynorthwyo gyda’ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi’r ffurflenni:

🔽 Ffurflen Gais, PDF
🔽 Ffurflen Gais, Word
🔽 Arweiniad ar Lenwi’r Ffurflen Gais
🔽 CBHC Monitro Cydraddoldeb
🔽 CBHC Ffurflen Archwilio recriwtio
🔽 Manteision gweithio i’r Comisiwn Brenhinol
🔽 Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Nôl i ben y dudalen

Tweets