Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid – Prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’

Prosiect cyffrous yw hwn sy’n cael ei arwain gan bobl ifanc a fydd yn galluogi pobl rhwng 11 a 25 oed a’u cymunedau i gofnodi, dehongli, rheoli a diogelu safleoedd treftadaeth o’r 19eg a’r 20fed ganrif yng Ngogledd Ceredigion drwy gyfrwng gweithgareddau archaeolegol a chreadigol.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sy’n cyllido’r prosiect ac mae’n cael ei arwain gan Cadw.

Mae’r swydd yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a phartneriaid i drefnu a hwyluso gweithgareddau a digwyddiadau’r prosiect, ac ymgymryd â thasgau gweinyddol.

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

  • Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
    Yr oriau gwaith yw 18.5 awr yr wythnos i’w gweithio dros 2.5 diwrnod yr wythnos ar delerau hyblyg yn dibynnu ar anghenion y prosiect.
  • Penodiad tymor penodedig hyd fis Tachwedd 2020.
  • Cyflog: £24,415 (pro rata) y flwyddyn
  • Dyddiad cau: 3 Tachwedd 2019 am 5pm

I drafod y rôl a’r prosiect yn anffurfiol, cysylltwch ag Angharad Williams, ffôn: 01970 621237, e-bost: angharad.williams@cbhc.gov.uk

Ffurflenni Gais

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Nôl i ben y dudalen

Tweets