Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

  • Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd – Mae’r Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn gyfrifol am hyrwyddo a chodi proffil adnoddau’r Comisiwn Brenhinol drwy raglan o ddigwyddiadau ymgysylltu.  Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod cyhoeddiadau a gwybodaeth awdurdodol y Comisiwn ar gael mewn cyfryngau priodol sy’n helpu i hybu dealltwriaeth o amgylchedd hanesyddol Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys paratoi ar gyfer digwyddiadau, ymweliadau, cyflwyniadau a sgyrsiau, dyletswyddau estyn-allan cyffredinol a all gynnwys gweithio ar benwythnosau a gweithio mewn lleoliadau eraill weithiau, a phrosesu archebion am lyfrau, anfonebau a thaliadau.

Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

  • Penodiad parhaol yw hwn.
  • 21 awr yr wythnos
  • Cyflog: £19,240 pro rata y flwyddyn (yn aros am ddyfarniad cyflog)
  • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 5pm ar 9 Mehefin 2019

Os cewch unrhyw broblemau wrth geisio cyrchu’r dogfennau ar y dudalen hon, rhowch wybod i ni.


Ffurflen gais


Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i: Y Rheolwr Adnoddau Dynol, CBHC, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3BU.  

Nôl i ben y dudalen

Tweets