CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Gweithio i’r Comisiwn > Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Dim

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: ffion.griffiths@cbhc.gov.uk


Ffurflenni Gais

I’ch cynorthwyo gyda’ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi’r ffurflenni:

🔽 Ffurflen Gais (Word)
🔽 Ffurflen Gais (PDF)
🔽 Arweiniad ar Lenwi’r Ffurflen Gais
🔽 CBHC Monitro Cydraddoldeb
🔽 CBHC Ffurflen Archwilio recriwtio
🔽 Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg

Byddwch cystal â nodi bod pob rôl yn y Comisiwn wedi’i lleoli yn y DU ac nid dramor ac fel hyn y bydd hi yn y dyfodol.

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: ffion.griffiths@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Gweithio i’r Comisiwn
Rydym ni’n gyflogwr cyfle cyfartal a chredwn y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a dyrchafiad ar sail eu galluoedd, eu cymwysterau a’u haddasrwydd ar gyfer y swydd.

Mae cyfle cyfartal wedi’i wreiddio yn ein polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, hyfforddi, dyrchafu, rheoli perfformiad, sefydlu a chyfnod prawf.

Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd gyda’r Comisiwn nac unrhyw aelod staff yn cael triniaeth lai ffafriol oherwydd eu hoedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol, beichiogrwydd neu gyfrifoldebau gofalu, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu gan eu bod nhw’n gweithio’n rhan-amser.

I gael gwybod rhagor: Gweithio i’r Comisiwn


Logo Hyderus o ran Anabledd
Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Nôl i ben y dudalen

Tweets