Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifanc

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod cyfraniad pobl ifanc hyd at 25 oed i brosiectau treftadaeth.

Gall y wobr fod ar gyfer unigolion neu grwpiau a gall gynnwys myfyrwyr Prifysgol a phrentisiaid ifanc. Gall grwpiau gynnwys plant ysgol, clybiau cymdeithasol neu grwpiau o wirfoddolwyr lleol. Dylai’r ‘cyfraniad’ ymwneud â phrosiect neu safle treftadaeth (nid oes rhaid i hwn fod yn rhestredig). Gall oedolion wneud cais ar ran pobl ifanc dan 16 oed, a lle bo’n berthnasol.

 

 

Rhestr fer 2018:

  • Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd
  • Ysgol Dyffryn Aman, Sir Gâr
  • Panel Ieuenctid Treftadaeth Ddisylw – Ceredigion Gyfyngedig

Yn y categori ‘Pobl Ifainc’, mae plant Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd, wedi cyrraedd y rhestr fer am eu Cantata’r Cadoediad, sioe gerdd a ysgrifenasant i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, tra bo disgyblion Ysgol Dyffryn Aman, Sir Gâr, ar y rhestr fer am eu hymchwil i anrhydeddu cyn-ddisgyblion a gollodd eu bywydau yn yr un rhyfel, ac mae Panel Ieuenctid Treftadaeth Ddisylw – Ceredigion Gyfyngedig wedi cofnodi hanes Llawrcwmbach, ffermdy traddodiadol yn yr ucheldiroedd.

 

Pleidleisiwch ar gyfer eich hoff brosiect

Tweets