Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifanc

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod cyfraniad pobl ifanc hyd at 25 oed i brosiectau treftadaeth.

Gall y wobr fod ar gyfer unigolion neu grwpiau a gall gynnwys myfyrwyr Prifysgol a phrentisiaid ifanc. Gall grwpiau gynnwys plant ysgol, clybiau cymdeithasol neu grwpiau o wirfoddolwyr lleol. Dylai’r ‘cyfraniad’ ymwneud â phrosiect neu safle treftadaeth (nid oes rhaid i hwn fod yn rhestredig). Gall oedolion wneud cais ar ran pobl ifanc dan 16 oed, a lle bo’n berthnasol.

enwebwch yma

Tweets