Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m)

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod gwirfoddolwyr a phobl broffesiynol, unigolion a grwpiau sydd wedi achub adeilad, lle, tirwedd neu safle hanesyddol.

Mae’r categori hwn yn cynnwys adeiladau wedi’u rhestru’n lleol a chenedlaethol, ond nid yw oedran yr adeilad na’r math o adeilad o bwys cyhyd â’i fod yn adeilad hanesyddol sydd wedi’i restru ar gofrestr treftadaeth gydnabyddedig. Bydd y wobr hon hefyd yn cydnabod safleoedd archaeolegol, prosiectau’n ymwneud â pharciau a gerddi, ac adeiladau a dynnwyd oddi ar y gofrestr o Dreftadaeth mewn Perygl. Nid oes rhaid iddo fod yn adeilad rhestredig na chofrestredig; gallai fod yn rhan o ardal gadwraeth neu’n adeilad lleol o gryn ddiddordeb. Mae prosiectau achub o bob math a maint yn gymwys, gan mai’r gwaith a wneir i’w hachub fydd yn cael ei farnu.

 

 

Rhestr fer 2018:

  • Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
  • Insole Court, Caerdydd
  • Plas Kynaston, Cefn Mawr, Wrecsam

Y tri phrosiect adfer adeilad (llai na £5m) ar y rhestr fer yw Yr Ysgwrn, cartref y bardd adnabyddus Ellis Humphrey Evans, neu Hedd Wyn fel y’i hadwaenir fel rheol; Insole Court, hen gartref un o deuluoedd masnach lo pwysicaf Caerdydd, a achubwyd drwy ymdrechion y gymuned; a Phlas Kynaston, tŷ Sioraidd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sydd wedi’i droi’n fflatiau un llofft isel eu pris i helpu i ateb y galw lleol am dai.

 

Pleidleisiwch ar gyfer eich hoff brosiect

Tweets