Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m)

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod gwirfoddolwyr a phobl broffesiynol, unigolion a grwpiau sydd wedi achub adeilad, lle, tirwedd neu safle hanesyddol.

Mae’r categori hwn yn cynnwys adeiladau wedi’u rhestru’n lleol a chenedlaethol, ond nid yw oedran yr adeilad na’r math o adeilad o bwys cyhyd â’i fod yn adeilad hanesyddol sydd wedi’i restru ar gofrestr treftadaeth gydnabyddedig. Bydd y wobr hon hefyd yn cydnabod safleoedd archaeolegol, prosiectau’n ymwneud â pharciau a gerddi, ac adeiladau a dynnwyd oddi ar y gofrestr o Dreftadaeth mewn Perygl. Nid oes rhaid iddo fod yn adeilad rhestredig na chofrestredig; gallai fod yn rhan o ardal gadwraeth neu’n adeilad lleol o gryn ddiddordeb. Mae prosiectau achub o bob math a maint yn gymwys, gan mai’r gwaith a wneir i’w hachub fydd yn cael ei farnu.

enwebwch yma

Tweets