Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m)

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod prosiectau sydd wedi gweld buddsoddiad ar raddfa fawr, o fwy na £5 miliwn fwy na thebyg, i achub neu adfywio adeilad neu le.

Y nod yw gwobrwyo arfer gorau a gellid dyfarnu’r wobr i dîm sydd wedi gweddnewid adeilad i wneud defnydd arloesol neu ddefnydd apelgar gwahanol ohono. Gellir gwobrwyo unigolyn sydd wedi arwain prosiect gan sefydliad mawr neu gellir gwobrwyo’r sefydliad ei hun. Mae ceisiadau ar agor i gwmnïau preifat, awdurdodau lleol, cwmnïau adeiladu, cynllunwyr, datblygwyr a phenseiri.

 

 

Rhestr fer 2018:

  • Sain Ffagan, Caerdydd
  • Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe
  • Castell Aberteifi, Ceredigion

Yn y categori ar gyfer prosiectau sy’n costio mwy na £5m y mae’r ailddatblygiad £30m yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe, a Chastell Aberteifi.

 

Pleidleisiwch ar gyfer eich hoff brosiect

Tweets