Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m)

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod prosiectau sydd wedi gweld buddsoddiad ar raddfa fawr, o fwy na £5 miliwn fwy na thebyg, i achub neu adfywio adeilad neu le.

Y nod yw gwobrwyo arfer gorau a gellid dyfarnu’r wobr i dîm sydd wedi gweddnewid adeilad i wneud defnydd arloesol neu ddefnydd apelgar gwahanol ohono. Gellir gwobrwyo unigolyn sydd wedi arwain prosiect gan sefydliad mawr neu gellir gwobrwyo’r sefydliad ei hun. Mae ceisiadau ar agor i gwmnïau preifat, awdurdodau lleol, cwmnïau adeiladu, cynllunwyr, datblygwyr a phenseiri.

enwebwch yma

Tweets