Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth

Heritage Angels Wales logo

Bydd y wobr hon yn cydnabod y rheiny sydd wedi helpu pobl i ddeall a mwynhau prosiect treftadaeth. Mae ar agor i bawb, boed hwy’n wirfoddolwyr, pobl broffesiynol, unigolion neu grwpiau.

Gall fod yn brosiect sydd wedi ymgysylltu â chymuned leol, ysgol neu grŵp drwy ddysgu iddynt am yr adeiladau a lleoedd sydd o’u cwmpas, neu sydd wedi creu archif neu ffordd unigryw o ddehongli prosiect treftadaeth. Er enghraifft, gallai fod yn grŵp o bobl leol sy’n nodi mannau y gellid eu gwella mewn ardal gadwraeth, yn unigolyn sydd wedi adfer lle cyhoeddus hanesyddol, yn grŵp sydd wedi achub cylch cerrig, neu’n dîm sydd wedi helpu i ymchwilio i’r olion archaeolegol mewn tirwedd.

 

 

Rhestr fer 2018:

  • Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig
  • Byd Coll y Capel Cymreig / The Lost World of the Welsh Chapel
  • Archif Menywod Cymru

Yn y categori ymchwil, mae’r rhestr fer yn cynnwys y grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig y mae ei wirfoddolwyr yn trawsnewid ein gwybodaeth o dai canoloesol yng Nghymru; prosiect Byd Coll y Capel Cymreig sydd wedi gwneud cofnod ffotograffig o oddeutu 5,000 o gapeli; ac Archif Menywod Cymru, archif gyfoethog o eitemau yn ymwneud â hanes menywod, gan gynnwys profiadau menywod a fu’n gweithio yn y diwydiannau gweithgynhyrchu rhwng 1945 a 1975.

 

Pleidleisiwch ar gyfer eich hoff brosiect

Tweets