CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Gwybodaeth Gorfforaethol

Gwybodaeth Gorfforaethol

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i fod yn agored a thryloyw yn ei weithrediadau ac mae amrywiaeth o’i ddogfennau a’i bolisïau corfforaethol ar gael i’r cyhoedd.

Rhestrir y dogfennau a’r polisïau swyddogol sydd ar gael drwy’r wefan ar y chwith ac isod.

Os bydd angen copïau printiedig o’r dogfennau hyn arnoch chi, gallwch eu cael yn rhad ac am ddim drwy gysylltu â’r gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus.

Llythyr Cylch Gwaith

Llythyr Cylch Gwaith Tymor y Llywodraeth

Tweets