CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Gwybodaeth Gorfforaethol > Cenedlaethau’r Dyfodol > Ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cefnogi’r saith nod llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlauthau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Yma nodwn sut y cyfrannwn at bob un o’r nodau. Yn y blwch cyntaf ym mhob achos esboniwn sut y cyfrannwn yn gyffredinol at y nod dan sylw, ac yn yr ail flwch rhoddwn enghreifftiau o brosiectau penodol.

Tweets