Cyflogwr Cyflog Byw

Mae’r Comisiwn yn gyflogwr Cyflog Byw.

 
Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Bydd ein hymrwymiad i’r Cyflog Byw, a achredwyd gan y Sefydliad Cyflog Byw, un o fentrau Citizens UK, yn sicrhau bod pawb sy’n gweithio yn y Comisiwn, pa un a ydynt yn weithwyr parhaol neu’n gontractwyr trydydd parti, yn derbyn isafswm cyflog o £9.30 yr awr – sydd dipyn yn uwch na’r isafswm cyflog cenedlaethol o £8.21 (i weithwyr dros 25 oed).

Cyfradd yr awr sy’n cael ei gosod yn annibynnol a’i diweddaru bob blwyddyn yw’r Cyflog Byw go iawn. Mae’n cael ei gyfrifo ar sail y gost sylfaenol o fyw gan ddefnyddio’r ‘Safon Isafswm Incwm’ ar gyfer y DU. Y cyhoedd sy’n penderfynu beth i’w gynnwys yn y safon hon; consensws cymdeithasol ydyw o’r hyn sydd ei angen ar bobl i gael dau ben llinyn ynghyd. Penderfyniad gwirfoddol gan gyflogwyr unigol yw talu’r Cyflog Byw.

Tweets