Siarter ‘Dying to Work’

Ar 7 Chwefror 2019 llofnododd y Comisiwn Siarter ‘Dying to Work’ y TUC.

Siarter 'Dying to Work' wedi'i llofnodi

Mae’r Siarter yn rhan o ymgyrch ‘Dying to Work’ ehangach y TUC sy’n ceisio mwy o ddiogelwch i weithwyr ag afiechyd terfynol drwy sicrhau na allant gael eu diswyddo oherwydd eu cyflwr.

Dysgwch fwy am yr ymgyrch ‘Dying to Work’.

Tweets