Polisïau

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i fod yn agored a thryloyw yn ei weithrediadau ac mae amrywiaeth o’i ddogfennau a’i bolisïau corfforaethol ar gael i’r cyhoedd.

Rhestrir y polisïau swyddogol sydd ar gael drwy’r wefan ar y chwith.

Os bydd angen copïau printiedig o’r dogfennau hyn arnoch chi, gallwch eu cael yn rhad ac am ddim drwy gysylltu â’r gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus.

Tweets