CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Timau > Polisïau

Polisïau

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i fod yn agored a thryloyw yn ei weithrediadau ac mae amrywiaeth o’i ddogfennau a’i bolisïau corfforaethol ar gael i’r cyhoedd.

Isod, rhestrir y dogfennau a’r polisïau swyddogol sydd ar gael drwy’r wefan, a gellir llwytho llawer ohonynt i lawr fel ffeiliau Adobe .PDF neu ddogfennau Microsoft Word.

Os bydd angen copïau printiedig o’r dogfennau hyn arnoch chi, gallwch eu cael yn rhad ac am ddim drwy gysylltu â’r gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus.

Tweets