Point cloud of Tintern Abbey after laser scanning by Luminous. Survey of the site was carried out as part of the European Travellers to Wales project in 2018

Animeiddiadau, Ailgreadau a Theithiau’r Comisiwn Brenhinol #DarganfodGartref

Am 10 mlynedd a mwy bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio’n agos â’i bartneriaid a chwmnïau animeiddio i ddod â’r gorffennol yn fyw. Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn mynd drwy ein catalog ac yn dangos rhai o’n hoff animeiddiadau, ailgreadau, hediadau-trwodd a theithiau rhyngweithiol y bu ein hymchwilwyr yn gweithio arnynt ar hyd y blynyddoedd.

Llun llonydd o fodel 3D yn dangos un o rychwantau Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Felly, os ydych chi erioed wedi meddwl sut mae arddulliau tai wedi newid ar hyd y canrifoedd, wedi pendroni ynghylch sut y codwyd Traphont Ddŵr Pontcysyllte, neu wedi ysu cael gwybod sut yn union yr oedd chwarel lechi neu fwynglawdd metel yn gweithio – fe ddaw’r cyfan yn glir i chi.

Chwith: Llun llonydd o fodel 3D yn dangos un o rychwantau Traphont Ddŵr Pontcysyllte.

Bob wythnos fe fydd y cyfrif trydar @RC_Survey yn dod ag adnodd digidol newydd i chi #DarganfodGartref. Drwy gydol yr wythnos dan sylw byddwn hefyd yn postio gwybodaeth ychwanegol am y safle neu thema ar bob un o gyfrifon cyfryngau’r Comisiwn.

Os na allwch aros tan yr wythnos nesaf, dyma un a bostiwyd gennym yn ddiweddar, sef hediad drwy gwmwl pwyntiau a gynhyrchwyd gan laser-sganiwr yn Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon. Cynhyrchwyd y ffilm gan Luminous a’r Comisiwn Brenhinol mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd fel rhan o’r prosiect “Teithwyr Ewropeaidd i Gymru” a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Mae llawer mwy o wybodaeth am y safle i’w chael ar Coflein ac ar wefan Teithwyr Ewropeaidd i Gymru.

Sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol

Ewch i sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol i weld ein dewis llawn o animeiddiadau ac ailgreadau digidol.

1.	Llun llonydd o animeiddiad sy’n ailgreu mwynglawdd metel Ystrad Einion yng Ngheredigion, yn dangos y cwt malu a’r gogrwyr a phyllau gwahanu mwynau ar lawr prosesu’r mwynglawdd
1. Llun llonydd o animeiddiad sy’n ailgreu mwynglawdd metel Ystrad Einion yng Ngheredigion, yn dangos y cwt malu a’r gogrwyr a phyllau gwahanu mwynau ar lawr prosesu’r mwynglawdd
Cwmwl pwyntiau o Abaty Tyndyrn ar ôl laser-sganio gan Luminous. Gwnaed arolwg o’r safle fel rhan o’r prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn 2018
Cwmwl pwyntiau o Abaty Tyndyrn ar ôl laser-sganio gan Luminous. Gwnaed arolwg o’r safle fel rhan o’r prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn 2018
Ffotograff gigapicsel 360-gradd o Bont Gludo Casnewydd (1906), y bont weithredol hynaf o’i bath yn y DU
Ffotograff gigapicsel 360-gradd o Bont Gludo Casnewydd (1906), y bont weithredol hynaf o’i bath yn y DU

Louise Barker a Susan Fielding, Uwch Ymchwilwyr

22/04/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x