CBHC / RCAHMW > Newyddion > Animeiddiadau, Ailgreadau a Theithiau’r Comisiwn Brenhinol #DarganfodGartref
Point cloud of Tintern Abbey after laser scanning by Luminous. Survey of the site was carried out as part of the European Travellers to Wales project in 2018

Animeiddiadau, Ailgreadau a Theithiau’r Comisiwn Brenhinol #DarganfodGartref

Am 10 mlynedd a mwy bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio’n agos â’i bartneriaid a chwmnïau animeiddio i ddod â’r gorffennol yn fyw. Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn mynd drwy ein catalog ac yn dangos rhai o’n hoff animeiddiadau, ailgreadau, hediadau-trwodd a theithiau rhyngweithiol y bu ein hymchwilwyr yn gweithio arnynt ar hyd y blynyddoedd.

Llun llonydd o fodel 3D yn dangos un o rychwantau Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Felly, os ydych chi erioed wedi meddwl sut mae arddulliau tai wedi newid ar hyd y canrifoedd, wedi pendroni ynghylch sut y codwyd Traphont Ddŵr Pontcysyllte, neu wedi ysu cael gwybod sut yn union yr oedd chwarel lechi neu fwynglawdd metel yn gweithio – fe ddaw’r cyfan yn glir i chi.

Chwith: Llun llonydd o fodel 3D yn dangos un o rychwantau Traphont Ddŵr Pontcysyllte.

Bob wythnos fe fydd y cyfrif trydar @RC_Survey yn dod ag adnodd digidol newydd i chi #DarganfodGartref. Drwy gydol yr wythnos dan sylw byddwn hefyd yn postio gwybodaeth ychwanegol am y safle neu thema ar bob un o gyfrifon cyfryngau’r Comisiwn.

Os na allwch aros tan yr wythnos nesaf, dyma un a bostiwyd gennym yn ddiweddar, sef hediad drwy gwmwl pwyntiau a gynhyrchwyd gan laser-sganiwr yn Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon. Cynhyrchwyd y ffilm gan Luminous a’r Comisiwn Brenhinol mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd fel rhan o’r prosiect “Teithwyr Ewropeaidd i Gymru” a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Mae llawer mwy o wybodaeth am y safle i’w chael ar Coflein ac ar wefan Teithwyr Ewropeaidd i Gymru.

Sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol

Ewch i sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol i weld ein dewis llawn o animeiddiadau ac ailgreadau digidol.

1.	Llun llonydd o animeiddiad sy’n ailgreu mwynglawdd metel Ystrad Einion yng Ngheredigion, yn dangos y cwt malu a’r gogrwyr a phyllau gwahanu mwynau ar lawr prosesu’r mwynglawdd
1. Llun llonydd o animeiddiad sy’n ailgreu mwynglawdd metel Ystrad Einion yng Ngheredigion, yn dangos y cwt malu a’r gogrwyr a phyllau gwahanu mwynau ar lawr prosesu’r mwynglawdd
Cwmwl pwyntiau o Abaty Tyndyrn ar ôl laser-sganio gan Luminous. Gwnaed arolwg o’r safle fel rhan o’r prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn 2018
Cwmwl pwyntiau o Abaty Tyndyrn ar ôl laser-sganio gan Luminous. Gwnaed arolwg o’r safle fel rhan o’r prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn 2018
Ffotograff gigapicsel 360-gradd o Bont Gludo Casnewydd (1906), y bont weithredol hynaf o’i bath yn y DU
Ffotograff gigapicsel 360-gradd o Bont Gludo Casnewydd (1906), y bont weithredol hynaf o’i bath yn y DU

Louise Barker a Susan Fielding, Uwch Ymchwilwyr

22/04/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x