CBHC / RCAHMW > Newyddion > ‘Archif Cof’: fideos 360-gradd ar gyfer ymgolli a hel
A 1980s Rhyd-y-car terrace house, with Ryan and Ronnie on the television (360-degree video)

‘Archif Cof’: fideos 360-gradd ar gyfer ymgolli a hel

Menter o eiddo Casgliad y Werin Cymru sy’n cael ei harwain gan y Comisiwn Brenhinol yw ‘Archif Cof’.  Cyfrif wedi’i guraduro yw hwn, sydd â’r nod o hwyluso gwaith hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia. Mae’r casgliadau wedi’u rhannu’n themâu a degawdau perthnasol (o fewn cof pobl fyw), ar sail adborth staff gofal iechyd proffesiynol. Gallwch ddod o hyd i ni drwy fynd i www.peoplescollection.wales/users/29941 neu drwy chwilio am ‘Archif Cof’ a hidlo ar ‘Casgliadau’. (I weld rhestr o adnoddau di-dâl eraill, hidlwch ar ‘Storïau’.)

Un o amcanion yr Archif Cof yw darparu siop un-stop o ddeunyddiau archifol di-dâl ar gyfer gwaith hel atgofion – neu o leiaf fan cychwyn. I gyflawni hyn, gweithiwn gyda phartneriaid eraill Casgliad y Werin Cymru (Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru) a chyrff eraill.

Buom yn ddiweddar yn cydweithio gydag Atgofion Melys – grŵp o unigolion yng ngogledd Cymru sy’n angerddol dros dechnoleg a helpu pobl yn ein cymunedau – i gyhoeddi detholiad bach o’u fideos 360-gradd ar wefan Casgliad y Werin. Cafodd y fideos hyn eu creu’n benodol i’w defnyddio yn y sector iechyd a lles ac felly maen nhw’n ychwanegiad gwych at yr Archif Cof.

Er enghraifft, mae’r casgliad ‘Archif Cof – Natur’ yn rhoi cyfle i chi archwilio nifer o dirweddau sy’n cynnwys rhaeadrau, afonydd a moroedd Cymru. Mae fideos 360-gradd yn caniatáu i chi ryngweithio â’r cynnwys a’i brofi, yn lle dim ond edrych yn ôl a gwylio. Cynigiant olwg ymgollol i bob cyfeiriad sy’n gadael i chi ddewis ble i edrych. Er nad oes angen ategolyn gwylio i fanteisio ar fideos 360-gradd, gallwch ddefnyddio ategolyn fel Google Cardboard os dymunwch.

Penmon, Goleudy Trwyn Du ac Ynys Siriol, 2019 (fideo 360-gradd)
Penmon, Goleudy Trwyn Du ac Ynys Siriol, 2019 (fideo 360-gradd)

Ond nid tirweddau yw’r unig bwnc. Os oes gennych ddiddordeb mewn amaethyddiaeth, ewch i’r casgliad ‘Ffermio’ ac ymgollwch mewn arwerthiant da byw ym Marchnad Dolgellau neu dychmygwch eich bod chi’n byrnu efo byrnwr John Deere.

Belio, Cefn Gwyn, Llangwnadl, Gwynedd, 2019 (fideo 360-gradd)
Belio, Cefn Gwyn, Llangwnadl, Gwynedd, 2019 (fideo 360-gradd)

Pwy sy’n cofio Ryan a Ronnie? Ewch i’r casgliad Ystafelloedd Byw neu Teledu a Radio i fynd yn ôl mewn amser a gwylio’r diddanwyr ar y teledu yn y tŷ teras o’r 1980au yn Rhyd-y-Car.

Tŷ teras Rhyd-y-car o'r 1980au, gyda Ryan a Ronnie ar y teledu (fideo 360-gradd)
Tŷ teras Rhyd-y-car o’r 1980au, gyda Ryan a Ronnie ar y teledu (fideo 360-gradd)

Neu, os ydych chi’n dwli ar ganeuon gwerin traddodiadol Cymru, beth am ymuno â’r gynulleidfa yn festri Capel y Drindod, Pwllheli i ganu ‘Moliannwn’ neu ‘Hen Ferchetan’ drwy fynd i’r casgliad Cerddoriaeth a Neuaddau Dawns?

Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn yn tanio atgofion ac yn ysgogi trafodaethau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydynt – gadewch eich sylwadau isod!

13/04/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x