CBHC / RCAHMW > Newyddion > Archif & Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio

Archif & Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio

Tachwedd – Ionawr 2020/2021

Archifau


O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell

This image has an empty alt attribute; its file name is Picture1-2-742x1024.jpg
Carreg arysgrifenedig, Ynys Enlli, 2009 c532570 Cyfeirnod DS2009_178_003 NPRN 275724

Llyfrau


Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

Doe, Norman. 2020. A new history of the Church in Wales: governance and ministry, theology and society. Cambridge: Cambridge University Press.

Harwood, Elain and Powers, Alan. 2020. Building for business. London: Twentieth Century Society.

Johnston, Robert. 2020. Bronze Age worlds: a social prehistory of Britain and Ireland. London: Routledge.

This image has an empty alt attribute; its file name is Picture2-2-804x1024.jpg
Carreg Arysgrifenedig Bridell 1, Eglwys Dewi Sant, Bridell, 1999 c492412 Cyfeirnod DI2016¬0077 NPRN 304080

Cyfnodolion


 • Ancient Monuments Society/Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 3 (Hydref 2020).
 • British Archaeology Cyfrol 175 (Tachwedd/Rhagfyr 2020) a Chyfrol 176 (Ionawr/Chwefror 2021).
 • Cartographiti Cyfrol 97 (Haf 2020).
 • Cartographic Journal Cyfrol 57 (Rhif 1, Chwefror 2020 a Rhif 2, Mai 2020).
 • Chapels Society Newsletter Cyfrol 75 (Medi 2020).
 • Community Archaeology & Heritage Cyfrol 7 (Rhif 4, Tachwedd 2020).
 • Current Archaeology Cyfrol 370 (Ionawr 2021).
 • Current World Archaeology Cyfrolau 100 (Ebrill/Mai 2020), 103 (Hydref/Tachwedd 2020) a 104 (Rhagfyr 2020/Ionawr 2021).
 • Domestic Buildings Research Group (Surrey) Newsletter Cyfrol 145 (Mehefin 2020) a 146 (Hydref 2020).
 • Eavesdropper Cyfrol 62 (Gaeaf 2020).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 6 (Tachwedd 2020).
 • Georgian Cyfrol 2 (Hydref 2020).
 • Gower Journal Cyfrol 71 (2020).
 • Gower Society Newsletter Hydref (2020).
 • Historic Churches: The Conservation and Repair of Ecclesiastical Buildings Cyfrol 27 (2020).
 • Landscapes Cyfrol 20 (Rhif 1, Gorffennaf 2019).
 • Llafur Cyfrol 12 (Rhif 3, 2018).
 • Merioneth Historical and Record Society Journal / Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd Cyfrol 18 (Rhan 3, 2020).
 • Past: Newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 95 (Haf 2020).
 • Pembrokeshire Cyfrol 29 (2020).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 40 (Rhan 3, Rhif 239, Tachwedd 2020).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 488 (Tachwedd 2020).
 • Sheetlines Cyfrol 119 (Rhagfyr 2020).
 • S.O.S News from the Friends of the Newport Ship Cyfrol 28 (Medi 2020).
 • Tools & Trades History Society Newsletter Cyfrol 146 (Haf 2020) a Chyfrol 147 (Hydref 2020).
 • Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion / Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Cyfrol 25 (2019).
 • Vernacular Building, Scottish Vernacular Buildings Working Group, Cyfrolau 42 a 43 (2019 a 2020).
 • Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru Cyfrol 30 (Rhif 2, Rhagfyr 2020).
 • Welsh Mills Society / Cymdeithas Melinau Cymru: Newsletter Cyfrolau 139 i 141 (2020).
 • Welsh Mines Society / Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru: Newsletter Cyfrol 83 (Hydref 2020).
 • Yorkshire Buildings Cyfrol 47 (2019).
This image has an empty alt attribute; its file name is Picture3-2-791x1024.jpg
Colofnfaen, Reynoldston, 1965 c612903 Cyfeirnod DI2015_2525 NPRN301403

Journals: Current Awareness


Ancient Monuments Society/Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 3 (Hydref 2020)

 • Tudalen 6 – Gwaith achos yr Ancient Monuments Society: Clarence Hotel, Pontypridd; Royal Pier, Aberystwyth; Island House, Lacharn; y Palace Theatre, Abertawe.
 • Tudalen 7 – Duffryn House Workmen’s Club and Institute, Mountain Ash.
 • Tudalen 8 – Eglwys y Santes Fair, Bangor.
 • Tudalen 9 – Beddau cromen yn Eglwys Sant Cynfarch, Yr Hob, Clwyd.
 • Tudalen 10 – Tirzah, Capel y Bedyddwyr, Abertawe.
 • Tudalen 12 – Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill, Adroddiad y Cyfarwyddwr, John Ystumllyn, caethwas y daethpwyd ag ef i Ynyscynhaearn.
 • Tudalen 13 – ‘The Thin Place’, Rachel Morley – Sant Baglan.
 • Tudalen 32 – Cyhoeddiad bod casgliad Richard Barrett o ffotograffau o Gapeli Cymru ar gael bellach ar wefan Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru. Addoldai sydd dan fygythiad.
 • Tudalen 35 – Santes Fair, Bodewryd a Sant Cadog, Llansbyddyd.
 • Tudalen 38 – mae tŷ cwrdd y Crynwyr, Bae Colwyn, wedi’i restru’n ddiweddar a bydd Sant Elidan, Llanelidan yn dod yn un o ‘Eglwysi Pererin’ cyntaf Cymru.
 • Tudalen 39 – mae cynnig i droi Capel Bethania gynt yng Nglyn-nedd yn adnodd cymunedol.

British Archaeology Cyfrol 175 (Tachwedd/Rhagfyr 2020)

 • Tudalen 58 – ‘A stone table in the Preseli Hills’, Mick Sharp.

British Archaeology Cyfrol 176 (Ionawr/Chwefror 2021)

 • Tudalen 11 – Fila Rufeinig Yr Orsedd.

Current Archaeology Cyfrol 370 (Ionawr 2021)

 • Tudalen 16-17 – ‘Tomen y Mur, Snowdonia National Park’.

Current World Archaeology Cyfrol 100 (Ebrill/Mai 2020)

 • Tudalen 58-59 – ‘Wales’s first mining boom, agricultural icons, and sunken ships’, Chris Catling.

Georgian Cyfrol 2 (Hydref 2020)

 • Tudalen 26 – Gwaith achos: Ivy Cottage, Llangernyw; Castell Bochrwyd, Aberhonddu; Gwesty Windsor Lodge gynt, Abertawe.
This image has an empty alt attribute; its file name is Picture4-1-1024x684.jpg
Esgair Las, pen anifail wedi’i gerfio ar garreg, 2006 c525721 Cyfeirnod DS2006_084_009 NPRN 404279

Yn unol ag arweiniad y Llywodraeth a pholisi Llyfrgell Genedlaethol Cymru, rydym wedi penderfynu cau ein hystafell ymchwil gyhoeddus am y tro. Sut bynnag, mae ein cleientiaid yn bwysig i ni a bydd ein Tîm Ymholiadau yn parhau i ateb ymholiadau a dderbyniant drwy e-bost a thros y ffôn hyd eithaf eu gallu, drwy ddefnyddio’r adnoddau digidol sydd ar gael i ni. Er nad ydym wedi llwyddo i ateb y ymholiadau a oedd yn gofyn am gyrchu’r archifau papur yn ystod y misau diwethaf, rydym yn gobeithio ailafael yn y gwaith hwn yn y dyfodol agos. Yn y cyfamser, fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu gyda’ch ymchwil. Christopher Catling
Ysgrifennydd CBHC

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

28/01/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x