CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Archifo Digidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2020
Digital Archives – Digital Past 2020

Archifo Digidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2020

Cynhelir ein sesiwn Data Digidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2020 ar yr ail ddiwrnod, Dydd Iau 13 Chwefror, a’r thema eleni yw Archifau Digidol.

SEADDA: Achub Archaeoleg Ewropeaidd rhag yr Oes Dywyll Ddigidol – Digital Past 2020
SEADDA: Achub Archaeoleg Ewropeaidd rhag yr Oes Dywyll Ddigidol – Digital Past 2020

Holly Wright, Rheolwr Prosiectau Rhyngwladol y Gwasanaeth Data Archaeoleg, fydd yn siarad gyntaf. Bydd hi’n trafod SEADDA: Achub Archaeoleg Ewropeaidd rhag yr Oes Dywyll Ddigidol. Bydd Holly’n cyflwyno’r prosiect Gweithred COST newydd ei gyllido hwn sydd â’r nod o sicrhau bod y cyfoeth o ddata agored, hygyrch a di-dâl, ond bregus yn y pen draw, a gynhyrchir gan sefydliadau treftadaeth ledled Ewrop yn cael ei archifo’n briodol, gan fynd i’r afael â materion gwaddol ac osgoi ‘Oes Dywyll Ddigidol’. Darllenwch ei chrynodeb llawn: https://rcahmw.gov.uk/wp-content/uploads/2019/11/3.-SEADDA-Holly-Wright-Cy.pdf

Bydd Jo Pugh, Rheolwr Datblygu Digidol yn Archifau Cenedlaethol (TNA), yn ymdrin â materion archifo digidol o safbwynt gwahanol, sef sgiliau digidol yn y sector archifau. Bydd hi’n trafod rhaglenni ‘Novice to Ninja’, ‘Archives School’, mentora, arweinyddiaeth ddigidol a Chyfnewidfa Dysgu Archifau Digidol y TNA ac yn ystyried sut y gall y rheiny sy’n gweithio yn y sector archifau feithrin ystod eang o sgiliau digidol. Crynodeb llawn: https://rcahmw.gov.uk/wp-content/uploads/2020/01/4.-To-Eternity-from-Here-Jo-Pugh-Cy.pdf

Dywedir yn aml fod technolegau archifo digidol yn democrateiddio hanes, gan wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch a hwyluso dehongli. Mae gan Gerben Zaagsma, Athro Cynorthwyol yng Nghanolfan Hanes Cyfoes a Digidol (C²DH) Prifysgol Luxembourg, ddiddordeb arbennig yng ngoblygiadau methodolegol ac epistemolegol y technolegau hyn ym meysydd ymchwil ac ysgrifennu. Bydd yn trafod sut mae tueddiadau cynhenid o fewn agendâu casglu, digido ac ymchwil yn gallu effeithio ar waith yr hanesydd. Darllenwch grynodeb llawn Gerben yn https://rcahmw.gov.uk/wp-content/uploads/2019/11/3.-The-Digital-Archive-and-the-Politics-of-Digitisation-Cy.pdf

Archifau Digidol – Digital Past 2020
Archifau Digidol – Digital Past 2020

I gloi ein sesiwn ar Archifau Digidol, bydd David Thomas a Tom Pert o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn trafod yr ymagwedd arloesol a fabwysiadwyd gan y sefydliad wrth sefydlu system darparu digidol newydd ar gyfer Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru a’i gatalog ar-lein, Coflein. Gyda mwy na 400,000 o ddefnyddwyr y flwyddyn, Coflein yw un o elfennau hanfodol gwasanaethau cyhoeddus y Comisiwn sy’n rhoi mynediad i bron 120,000 o gofnodion safle, mwy na 400,000 o gofnodion catalog, a 170,000 o eitemau digidol. Bydd David a Tom yn trafod y dull modiwlaidd o ddatblygu datrysiad hyblyg, sy’n cynnwys ARCHES, AtoM, iBASE a CIIM. Crynodeb llawn:  https://rcahmw.gov.uk/wp-content/uploads/2019/11/3.-Delivering-the-Archive-a-modular-approach-Cy.pdf

Mae rhaglen lawn ar gyfer y gynhadledd ar gael a gellir Cofrestru nawr.

#GorffennolDigidol2020

Gorffennol Digidol: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

12 & 13 o Chwefror 2020, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth.

Cynhadledd Gorffennol Digidol | Gwybodaeth Defnyddiol | Cofrestru | Sylwadau | Blog | Stondinau Arddangosfa | Nawdd

31/01/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x