CBHC / RCAHMW > Newyddion > Archwiliwch Eich Archifau 2018: Cymru Treftadaeth y Byd

Archwiliwch Eich Archifau 2018: Cymru Treftadaeth y Byd

Arddangos Deunydd Archifol yn y Comisiwn Brenhinol, 20 a 21 Tachwedd, 11am–4pm

I ddathlu Archwiliwch Eich Archifau 2018, bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol, ar  Ddydd Mawrth 20 a Dydd Mercher 21 Tachwedd rhwng 11am a 4pm, yn cynnal arddangosfa o ddeunydd yn ymwneud â’r tri safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru – Cestyll a Muriau Tref Edward I yng Ngwynedd, Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, a Thirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.  Mae croeso i bawb ddod i’n gweld!

Byddwn hefyd yn arddangos deunydd am yr hyn, rydym yn gobeithio, fydd pedwerydd safle treftadaeth y byd Cymru, sef Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru, y cyhoeddwyd yn ddiweddar mai hi yw dewis y DU ar gyfer Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd yn 2019. Dywedir mai’r ardal hon – sy’n ymestyn drwy sir Gwynedd – a “roddodd do ar fyd y 19eg ganrif” wrth i lechi o’i chloddfeydd a’i chwareli gael eu hallforio i bedwar ban byd. Mae’r Comisiwn Brenhinol yn bartner yn yr enwebiad sy’n cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd, ynghyd â Cadw, Amgueddfa Cymru, Prifysgol Bangor, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a Phartneriaeth Llechi Cymru.

Mae’r enwebiad yn cynnwys saith ardal dirweddol yng Ngwynedd sy’n cynrychioli dosbarthiad daearyddol llawn y diwydiant: y safleoedd cloddio ym mynyddoedd a dyffrynnoedd Eryri, y rhwydweithiau cludiant – rheilffyrdd yn benodol – a gludai nwyddau llechi i borthladdoedd a rheilffyrdd lein fawr i’w hanfon dramor, a’r aneddiadau a ddatblygodd ger y chwareli a’r cloddfeydd.

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau’r oriel ganlynol o luniau’r Comisiwn Brenhinol sy’n portreadu’r ardaloedd a gynhwyswyd yn yr enwebiad.

 

Chwarel Lechi’r Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen i Borth Penrhyn.

Chwarel Lechi’r Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen i Borth Penrhyn.

 

Barics Môn, Chwarel Lechi Dinorwig.

Barics Môn, Chwarel Lechi Dinorwig.

 

Tirwedd Chwarel Lechi Dyffryn Nantlle.

Tirwedd Chwarel Lechi Dyffryn Nantlle.

 

Chwarel Lechi Treforys a Gorseddau.

Chwarel Lechi Treforys a Gorseddau.

 

Ffestiniog: ei Chloddfeydd a Chwareli Llechi, ‘dinas y llechi’ a’r rheilffordd i Borthmadog.

Ffestiniog: ei Chloddfeydd a Chwareli Llechi, ‘dinas y llechi’ a’r rheilffordd i Borthmadog.

 

Chwarel Lechi Bryneglwys, pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn.

Chwarel Lechi Bryneglwys, pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn.

 

Chwarel Lechi Aberllefenni.

Chwarel Lechi Aberllefenni.

 

Tanysgrifiwch i borthiant newyddion y Comisiwn Brenhinol

15/11/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x