CBHC / RCAHMW > Newyddion > Archwiliwch Eich Archifau 2020 – Technolegau Digidol ym maes Treftadaeth
Laser scan survey image of Parys Mountain Windmill: 2000

Archwiliwch Eich Archifau 2020 – Technolegau Digidol ym maes Treftadaeth

Laser scan survey image of Parys Mountain Windmill: 2000
Delwedd arolwg laser-sganio o Felin Wynt Mynydd Parys: 2000
NPRN 306041 C.444624 Cyfeirnod PMW08

Mae ein hymgyrch Archwiliwch Eich Archifau (AEA2020) wedi mynd yn gyfan gwbl ddigidol eleni, yn rhannol oherwydd y cyfyngiadau presennol ar gyrchu ein harchifau a llyfrgelloedd poblogaidd.

Rydym yn manteisio ar y cyfle hwn i archwilio a dathlu ein Technolegau Digidol yn sgil Cynhadledd Gorffennol Digidol lwyddiannus 2020 (GD2020) ar Dechnolegau Newydd ym Meysydd Treftadaeth a Dehongli, a’r arddangosfa gysylltiedig a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Chwefror 2020.

Roeddem o’r farn y byddai ymgyrch eleni yn gyfle perffaith i rannu ymhellach yr adnoddau syfrdanol ac amhrisiadwy hyn.

Bydd y technolegau digidol newydd sy’n cael sylw yn cynnwys: Ailgreadau ac Animeiddiadau Cyfrifiadurol 3D; Arolygon Laser-sganio a Hediadau-Trwodd; Arolygon LiDAR; Arolygon Data Sonar Amlbaladr; Arolygon Drôn (UAV); Ffotogramatreg; Geoffiseg; Ffotograffiaeth Gigapicsel 360 Gradd; a Fideos 360 Gradd.

Mae’r delweddau a gynhyrchir yn cynnig ffyrdd unigryw a chyffrous o edrych ar henebion ac adeiladweithiau ac yn cryfhau ein dealltwriaeth o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.

Cadwch eich llygaid ar agor am newyddion pellach yn ystod yr wythnos!

Bydd yn ymddangos ar ein blog Treftadaeth Cymru rheolaidd ar ein gwefan
ar Facebook ac ar ein cyfrifon Twitter: @RCAHMWales@RC_Survey@RC_Archive

Cofiwch am ein hashnodau rheolaidd:  #LlunDyddLlun#MeddwlMawrth#TechTuesday#HwylHanes yn ogystal â hashnodau ymgyrch eleni: #ArchwiliwchEichArchifau #ExploreYourArchive ac #ArchwiliwchEichArchifGartref #ExploreYourArchiveAtHome.

I gael blas ar rai o themâu eleni, gweler hefyd:
GD2020

Sianel YouTube CBHC

• Sianel YouTube CBHC: rhestr chwarae technoleg ddigidol

• Blog Louise Barker a Sue Fielding o’n Tîm Arolygu ac Ymchwilio

Animeiddiadau, Ailgreadau a Theithiau Teithwyr Ewropeaidd i Gymru

• Capeli Cymru: Animeiddiadau a Hediadau-Trwodd

• Capeli Cymru: Animeiddiadau:

Archif Cof CBHC

• Archif Cof CYW: Casgliad Natur

• Archif Cof CYW: Casgliad Ffermio

• Archif Cof CYW: Casgliad Ystafelloedd Byw

• Archif Cof CYW: Casgliad Teledu a Radio

Delwedd lonydd o animeiddiad cyfrifiadurol yn dangos ailgread o Fwynglawdd Metel Ystrad Einion, Ceredigion: 2011
Delwedd lonydd o animeiddiad cyfrifiadurol yn dangos ailgread o Fwynglawdd Metel Ystrad Einion, Ceredigion: 2011
NPRN 33908 C.641005 Cyfeirnod RCANI_18_02
Delwedd lonydd 3D o arolwg laser-sganio o Abaty Tyndyrn: 2017
Delwedd lonydd 3D o arolwg laser-sganio o Abaty Tyndyrn: 2017
NPRN 359 C.671057 Cyfeirnod ETW_TIN
Llun llonydd o animeiddiad o Neuadd y Dref Dinbych sy’n dangos y cyfnodau adeiladu: 2005
Llun llonydd o animeiddiad o Neuadd y Dref Dinbych sy’n dangos y cyfnodau adeiladu: 2005 NPRN 23423 C.444760 Cyfeirnod DCH43
Laser-sganio o’r awyr (LiDAR) Ynysoedd y Moelrhoniaid: 2017
Laser-sganio o’r awyr (LiDAR): Ynysoedd y Moelrhoniaid: 2017
NPRN 506357 C.671492 Cyfeirnod CHR_04_04_01_04
Delwedd o’r Diamond wedi’i chynhyrchu o ddata sonar amlbaladr: 2012
Delwedd o’r Diamond wedi’i chynhyrchu o ddata sonar amlbaladr: 2012
NPRN 307941 C.563690 Cyfeirnod WACS04_01_009
Delwedd o arolwg GNSS a Ffotogrametreg o The Warren yn Abersoch; mae dinoethiadau mawn yn dangos olion traed anifeiliaid cynhanesyddol, gan gynnwys ceirw a bualod mawr: 2018
Delwedd o arolwg GNSS a Ffotogrametreg o The Warren yn Abersoch; mae dinoethiadau mawn yn dangos olion traed anifeiliaid cynhanesyddol, gan gynnwys ceirw a bualod mawr: 2018
NPRN 421684 C.644803 Cyfeirnod DS2018_471_012
Explore Your Archive - logo

19/11/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x