CBHC / RCAHMW > Newyddion > Arolygu a Dehongli Digidol
‘Avo-Penn-Bid-Pont-gan-Jonah-Jones-gynt-yng-Ngholeg-Harlech.-Llun-llonydd-o-animeiddiad-gan-See3D-Cyf-ar-Comisiwn-Brenhinol-a-ddefnyddiwyd-yn-y-gyfres-deledu

Arolygu a Dehongli Digidol

Ers ei sefydlu ym 1908, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi dod yn adnabyddus am ei arbenigedd o ran arolygu, dehongli ac ail-greu adeiladau hanesyddol a safleoedd archaeolegol, ac am ei waith yn datblygu safonau yn y meysydd hyn. Prynasom ein Dyfais Mesur Electronig gyntaf (EDM) ym 1984, ac rydym yn ymdrechu ers hynny i ymgorffori technolegau digidol arloesol yn ein gwaith er mwyn hybu a gwella ein dealltwriaeth o dreftadaeth Cymru.

‘Avo-Penn-Bid-Pont-gan-Jonah-Jones-gynt-yng-Ngholeg-Harlech.-Llun-llonydd-o-animeiddiad-gan-See3D-Cyf-ar-Comisiwn-Brenhinol-a-ddefnyddiwyd-yn-y-gyfres-deledu
‘Avo Penn Bid Pont’ gan Jonah Jones, gynt yng Ngholeg Harlech. Llun llonydd o animeiddiad gan See3D Cyf a’r Comisiwn Brenhinol a ddefnyddiwyd yn y gyfres deledu Hidden Histories. NPRN 409586

Bydd y Tîm Arolygu ac Ymchwilio yn defnyddio amrywiaeth eang o dechnegau arolygu digidol wrth wneud arolygon o dreftadaeth amrywiol Cymru. Defnyddir arolygon Theodolitau Gorsaf Gyflawn (TST), arolygon Systemau Lloeren Llywio Byd-eang (GNSS), laser-sganio o’r awyr (LiDAR), laser-sganio ar y ddaear, ffotogrametreg, a ffotograffiaeth giga-picsel i gofnodi safleoedd, tirweddau, adeiladweithiau ac adeiladau yn hynod fanwl mewn tri dimensiwn. Caiff y data hyn eu harchifo yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, gan greu cofnod parhaol o’r safle y gellir rhoi ystyriaeth bellach iddo yn y dyfodol, a dyma’r sylfaen hanfodol dros ddeall a dehongli heneb.

Rhan o waith y Tîm Arolygu ac Ymchwilio sy’n datblygu’n gyflym yw dehongli digidol. Mae defnyddio modelu cyfrifiadurol 3D, llwyfannau chwarae gemau, sfferau ffotograffig cydraniad-uchel 360° a Realiti Rhithwir yn arf ymchwil pwysig wrth geisio deall sut y cafodd safle ei adeiladu a’i ddatblygu. Mae’r technegau hyn hefyd yn cynnig cyfleoedd cyffrous newydd i ledaenu ein hymchwil i gynulleidfaoedd mewn ffordd sy’n galluogi pobl i ddeall a gwerthfawrogi eu treftadaeth yn well ac yn llawnach.

Yn ogystal â chreu cofnodion ac adnoddau digidol-anedig, mae Uned Ddigido fewnol y Comisiwn Brenhinol yn gyfrifol am ddigido ein harchif hanesyddol. Mae hyn yn cynnwys datblygu rhaglenni thematig i gynorthwyo ein prosiectau ymchwil, digido i wneud ein harchif yn fwy hygyrch i’r cyhoedd, a rhaglenni o waith cadwraeth i sicrhau y diogelir eitemau bregus.

Adnodd di-dâl

Adnodd di-dâl yw Rhannu ein Gorffennol Digidol sy’n egluro mwy am ein gwaith gyda thechnolegau digidol ac yn dangos ein hanimeiddiadau, hediadau-trwodd laser-sganio, a modelau 3D.

Trychiad drwy gwmwl o bwyntiau sganio-â-laser o glochdy Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-y-Creuddyn. Fe’i crëwyd gan y Comisiwn Brenhinol yn 2019
Trychiad drwy gwmwl o bwyntiau sganio-â-laser o glochdy Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-y-Creuddyn. Fe’i crëwyd gan y Comisiwn Brenhinol yn 2019. NPRN 105145
Llun o Ynys Enlli a grëwyd ar sail data LiDAR o’r awyr. Gan ddefnyddio golau artiffisial o dri chyfeiriad, gwelir topograffi’r ynys yn fanwl dros ben. Amlygir y nodweddio
Llun o Ynys Enlli a grëwyd ar sail data LiDAR o’r awyr. Gan ddefnyddio golau artiffisial o dri chyfeiriad, gwelir topograffi’r ynys yn fanwl dros ben. Amlygir y nodweddion archaeolegol di-rif sydd yno. Cynhyrchwyd y LiDAR gan Blue Sky International ar gyfer prosiect CHERISH. NPRN 402783
Explore Your Archive - logo

25/11/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x