CBHC / RCAHMW > Newyddion > Awyrluniau gyda Medwyn

Awyrluniau gyda Medwyn

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaethau i gwsmeriaid mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Medwyn Parry, ein harbenigwr awyrluniau, ar gael yn yr Ystafell Ymchwil bob bore Gwener rhwng 9.30 a 13.00.

Ceir yn archif y Comisiwn Brenhinol y casgliad mwyaf o awyrluniau yng Nghymru, yn dyddio o 1918 hyd heddiw. Maen nhw’n cynnwys delweddau fertigol a dynnwyd ar gryn uchder a delweddau arosgo lefel-isel, ac maen nhw’n dangos yn glir i ni sut mae’r dirwedd wledig a threfol wedi newid dros amser.

Dyma rai o’r casgliadau:

  • Awyrluniau Arosgo Lefel-isel Aerofilms: 1919-2006
  • Awyrluniau Fertigol yr Awyrlu Brenhinol – tynnwyd ar wahanol uchderau: 1940-1965
  • Awyrluniau Arosgo Lefel-isel yr Awyrlu Brenhinol: 1940-1965
  • Casgliad y Llu Awyr Brenhinol, Medmenham – fertigol ac arosgo: c.1939-1945
  • Casgliad Awyrluniau Prifysgol Caergrawnt – delweddau lefel-isel sy’n cofnodi, yn anhygoel o fanwl, nodweddion archaeolegol yn y dirwedd: diwedd y 1950au hyd ddechrau’r 1960au
  • Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans: 1962-2009
  • Awyrluniau Arosgo Lefel-isel CBHC – tynnwyd gan ein ffotograffydd ni: 1986 – heddiw

Os hoffech geisio cyngor ar ddefnyddio awyrluniau – ar gyfer ymchwil personol neu gyhoeddiad academaidd, neu at ddibenion busnes/masnachol – mae croeso i chi alw heibio a chael gair â Medwyn ar fore Gwener.

Medwyn yn egluro manylion awyrlun fertigol o Aberystwyth i’w gydweithwyr yn ein swyddfeydd blaenorol ym Mhlas Crug.

Medwyn yn egluro manylion awyrlun fertigol o Aberystwyth i’w gydweithwyr yn ein swyddfeydd blaenorol ym Mhlas Crug.

 

Llun o Aberystwyth yn dangos glan y môr a’r dref yn yr haf, 1932, Casgliad Aerofilms. Cyf. Cat. WPW040024, NPRN 33035.

Llun o Aberystwyth yn dangos glan y môr a’r dref yn yr haf, 1932, Casgliad Aerofilms. Cyf. Cat. WPW040024, NPRN 33035.

 

Llun o ddociau Caerdydd o’r gorllewin, 1947, Casgliad Aerofilms. Cyf. Cat. WAW007825, NPRN 91412.

Llun o ddociau Caerdydd o’r gorllewin, 1947, Casgliad Aerofilms. Cyf. Cat. WAW007825, NPRN 91412.

 

Ffotograff yn dangos y casgliad o awyrluniau, wedi’u trefnu’n daclus ar eu silffoedd yn un o’n storfeydd archifol newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Ffotograff yn dangos y casgliad o awyrluniau, wedi’u trefnu’n daclus ar eu silffoedd yn un o’n storfeydd archifol newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

30/08/2016

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x