CBHC / RCAHMW > Newyddion > Blwyddyn Newydd Dda i chi o bawb ym Mhrosiect Pendinas!

Blwyddyn Newydd Dda i chi o bawb ym Mhrosiect Pendinas!

Mae’r Flwyddyn Newydd wedi dechrau, ac mae gennym nifer o ddigwyddiadau diddorol a chyffrous wedi eu trefnu ar eich cyfer. I ddechrau, rydym wedi trefnu Cyfres o Ddarlithoedd y Gaeaf yn ffocysu ar hanes ac archaeoleg Penparcau a Cheredigion a fydd yn parhau o fis Chwefror tan ganol fis Mawrth. Bydd y darlithoedd hyn i gyd yn cael eu cynnal yn yr Hwb ym Mhenparcau o 6:30yh tan 8yh ac fe fyddwn yn darparu lluniaeth am ddim ym mhob sesiwn – cyfle gwych i gysgodi rhag oerfel y gaeaf wrth fwynhau paned a gwrando ar ein hanesion lleol!

Poster yn dangos trefn Cyfres o Ddarlithoedd y Gaeaf Prosiect Pendinas. Hawlfraint y Goron: CBHC
Poster yn dangos trefn Cyfres o Ddarlithoedd y Gaeaf Prosiect Pendinas.
Hawlfraint y Goron: CBHC

Dyma drefn y gyfres ynghyd ag enwau’r siaradwyr a’u pynciau:

  • 01/02/24 – Helen Palmer, Archifdy Ceredigion yn trafod hanes Penparcau yn ei chyflwyniad ‘Penparcau in the Archives’.
  • 15/02/24 – Martin Bates, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn siarad am newidiadau cyn-hanesyddol yn nhirwedd arfordirol Bae Ceredigion gan ddefnyddio Proseict Portalis fel esiampl yn ei sgwrs ‘Prehistoric Landscape changes in Cardigan Bay’.
  • 29/02/24 – Jon Dollery, CBHC, yn sôn am fapiau hanesyddol Penparcau, Pendinas ac Aberystwyth ac am brosiect Mapio Dwfn Archifau Ystadau ac Atlas Hanesyddol Ynys Môn yn ei sgwrs ‘Mapping the Maps!’.
  • 14/03/24 – Toby Driver, CBHC, yn trafod archaeoleg anweledig Ceredigion a sut rydym yn darganfod henebion coll o’r awyr yn ei sgwrs ‘The Hidden Archaeology of Ceredigion’.

Dewch yn llu i’r darlithoedd rhad ac am ddim hyn i ddysgu mwy am ein hanes ac archaeoleg lleol yng Ngheredigion.

Map Ystad Nanteos 1819. Hawlfaint y Goron CBHC
Map Ystad Nanteos 1819. Hawlfaint y Goron CBHC

Yn ogystal â’r sgyrsiau hyn rydym wedi trefnu rhai sesiynau creadigol. Ar ddydd Sadwrn y 10fed o Chwefror, fe fydd yr Ecolegydd lleol Chloe Griffiths yn arwain dwy sesiwn i greu map eich hun o Bendinas wrth edrych ar hen fapiau o’r ardal sydd yn arddangos yr hyn sy’n arwyddocaol i ni. Byddwn hefyd yn astudio darlun yr artist Maria Hayes o Bendinas ac ystyried sut mae hi’n defnyddio hanes llafar, cofnodion bywyd gwyllt ac arteffactau yn ei chelf. Byddwn yn rhannu ein hatgofion a’n cysylltiadau ein hunain gyda Phendinas ac yn creu map sydd yn cynrychioli ein hanes personol â’r heneb hon. Bydd y sesiwn cyntaf yn para o 10yb-12:30yh, a fydd yr ail sesiwn yn para o 1.30yh-4yh. Fydd hi’n ddiwrnod i’w chofio ble gallwn greu mapiau personol sydd yn arddangos ein hoff atgofion o’r Fryngaer arbennig hon. Os hoffech archebu eich lle yn un o’r gweithdai hyn dilynwch y ddolen isod:


Esiampl o brint leino un o fynychwyr y sesiwn gyntaf a drefnwyd yn Mis Hydref 2023. Hawlfraint y Goron CBHC
Esiampl o brint leino un o fynychwyr y sesiwn gyntaf a drefnwyd yn Mis Hydref 2023. Hawlfraint y Goron CBHC

Rydym hefyd wedi trefnu am yr ail dro, gweithdy creu printiau leino! Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynnal yn yr Hwb ym Mhenparcau o 10yb tan 4yp ar ddydd Sadwrn yr 2il o Fawrth a bydd yn cael ei arwain gan yr artist lleol, Charlotte Baxter. Techneg argraffu yw creu printiau leino, lle caiff patrwm neu lun ei gerfio mewn bloc o leino a chaiff inc ei daenu ar yr arwyneb. Yna, caiff y blocyn leino ei wasgu ar bapur neu ddefnydd i ddatgelu eich print! Caiff gwaith Charlotte ei ysbrydoli gan fyd natur, a chaiff ei denu i fannau lle mae dŵr yn cwrdd â’r tir – mae Bryngaer Pendinas, ei thirwedd ddramatig a’i bywyd gwyllt llewyrchus yn lle delfrydol, felly, i arbrofi â’r dechneg hon! Gallwch greu eich print sydd wedi ei hysbrydoli gan Bendinas gyda ni! Ni fydd bwyd yn cael ei ddarparu, felly dewch â’ch pecyn bwyd a’ch diod eich hun. Dim ond 12 lle sydd ar gael yn y gweithdy hwn sy’n rhad ac am ddim, felly os hoffech gymryd rhan dilynwch y ddolen gyswllt hon i gadw eich lle YN AWR! Rydym yn edrych ymlan at eich gweld chi yna!

Un o fynychwyr y sesiwn printio leino cyntaf yn dal ‘tote’ bag wedi gyda’i phrint leino wedi ei brintio arno. Hawlfraint y Goron CBHC
Un o fynychwyr y sesiwn printio leino cyntaf yn dal ‘tote’ bag wedi gyda’i phrint leino wedi ei brintio arno. Hawlfraint y Goron CBHC

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am y digwyddiadau uchod danfonwch ebost ataf: beca.davies@cbhc.gov.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yna!

Beca Davies, Swyddog Allgymorth Cymunedol  Prosiect Pendinas 

24/01/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x