CBHC / RCAHMW > Cau oherwydd Coronafeirws

Cau oherwydd Coronafeirws

Yn unol ag arweiniad y Llywodraeth a pholisi Llyfrgell Genedlaethol Cymru, rydym wedi penderfynu cau ein hystafell ymchwil gyhoeddus am y tro. Sut bynnag, mae ein cleientiaid yn bwysig i ni a bydd ein Tîm Ymholiadau yn parhau i ateb ymholiadau a anfonir atynt drwy e-bost a thros y ffôn hyd eithaf eu gallu. Os na allwn gyrchu archifau papur, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu ateb ymholiad, ond fe wnawn ein gorau glas drwy ddefnyddio’r adnoddau digidol sydd ar gael i ni. Bydd llawer o bobl yn gweithio o’u cartrefi yn ystod yr wythnosau nesaf, a sylweddolwn y bydd hyn yn gyfle delfrydol i ddal i fyny â gwaith neu ymgymryd ag ymchwil ac fe wnawn bopeth posibl i’ch helpu gyda hyn.

Christopher Catling
Ysgrifennydd CBHC

Tweets