CBHC / RCAHMW > Newyddion > CBHC Yn Ennill Achrediad Cenedlaethol

CBHC Yn Ennill Achrediad Cenedlaethol

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi ennill Achrediad Gwasanaeth Archifau.

Mae Gwasanaethau Archifau achrededig yn sicrhau bod archifau’n cael eu casglu, eu diogelu a’u gwneud yn hygyrch yn y tymor hir. Achrediad yw safon ansawdd y DU sy’n cydnabod perfformiad da ym mhob agwedd ar ddarparu gwasanaeth archifau. Mae cyflawni statws achrededig yn dangos bod CHCC wedi bodloni safonau cenedlaethol o ran rheoli archifau a darparu adnoddau ar eu cyfer, gofalu am ei gasgliadau unigryw, a’r hyn a gynigir gan y gwasanaeth i’w ystod gyfan o ddefnyddwyr.

CHCC yw cartref y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru o’r cyfnodau cynharaf hyd heddiw. Ceir ynddo bron dwy filiwn o ffotograffau a miloedd lawer o luniadau, arolygon, adroddiadau a mapiau. Caiff y cofnodion eu cynhyrchu gan y Comisiwn Brenhinol ei hun drwy ei waith arolygu ac ymchwilio, neu cânt eu derbyn gan lu o gynhyrchwyr allanol, gan gynnwys sefydliadau eraill sy’n gweithio ym maes treftadaeth Gymreig, cyrff academaidd a masnachol, ac unigolion preifat fel rhoddion.

Dywedodd Gareth Edwards, Pennaeth Gwybodaeth a Dealltwriaeth CBHC: “Mae ennill achrediad yn gam pwysig ymlaen i ni fel casgliad cenedlaethol, ac yn dyst i safon ein gwasanaeth a’n storfeydd newydd. Mae hefyd yn gofyn i ni ganolbwyntio ar ddatblygu a gwella parhaus.”

Rhoddodd y Panel Achredu Gwasanaethau Archifau ganmoliaeth yn arbennig i’r ymagwedd arloesol at wasanaethau digidol a phrif-ffrydio casglu digidol a oedd yn enghraifft wych o sut i ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ymdrin â chasgliadau. Roedd y Panel hefyd yn gwerthfawrogi’r ymdrechion meddylgar a dyfal i wneud y casgliadau’n fwy hygyrch i gynulleidfaoedd amrywiol ar hyd a lled Cymru.

Accreditation image2 web

 

archive accred Welsh web

Logo CBHC - RCAHMW Logo

26/07/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x