Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017

Gorffennol Digidol Digital Past 2017

Mae cofrestru ar agor!

Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017, a chan fod nifer cyfyngedig o leoedd fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Prynu Tocynnau

Gellir bwcio tocynnau i gynadleddwyr am bris o £89, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth. Byddwch wedyn yn gallu mynychu’r amrywiaeth eang o sgyrsiau, trafodaethau, gweithdai ac arddangosiadau sydd ar gael yn ystod y ddau ddiwrnod, a gynhelir mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a fydd yn hybu cyfnewid syniadau ac yn hwyluso rhyngweithio. Hefyd fe fydd cyfle i gymryd rhan yn y ‘Sesiwn Anghynhadledd’ yn ystod y prynhawn cyntaf. Nod y sesiwn hon yw galluogi cynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol i roi cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion o fewn neu y tu allan i themâu penodol digwyddiad eleni.

Hefyd mae stondinau arddangos o ddau faint ar gael i’w bwcio. Bydd y rhain yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion mewn man canolog.

Hefyd, gallwch roi archeb ar gyfer cinio’r gynhadledd a gynhelir ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Casnewydd, gyda’r nos ar 15 Chwefror. Bydd pryd tri chwrs blasus yn cael ei weini am 7 o’r gloch.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yng Nghasnewydd!

11/07/2016

guest

Security code *

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x