CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Archif treftadaeth adeiledig Cymru

Mae mwy na chanrif o arolygu, cofnodi a chasglu wedi arwain at greu archif unigryw sy’n adrodd hanes y newidiadau mawr yn nhirwedd hanesyddol Cymru. Mae’n cynnwys deunydd ar bob agwedd ar hanes archaeolegol, pensaernïol, eglwysig, diwydiannol, amddiffynnol ac arforol y wlad.
Cewch ynddo gofnodion ar:

 • Tai
 • Adeiladau fferm
 • Eglwysi
 • Capeli
 • Ysgolion
 • Cylchoedd Cerrig
 • Bryngaerau
 • Llociau
 • Safleoedd Rhufeinig
 • Cestyll
 • Myntiau
 • Camlesi
 • Rheilffyrdd
 • Gweithfeydd haearn
 • Pyllau glo
 • Melinau
 • Goleudai
 • Ffatrïoedd
 • Gerddi
 • Llongddrylliadau
 • Plastai
 • Carneddau

… a llawer, llawer mwy

Gorsaf Drydan Cei Connah. DI2005_0676 NPRN 96149

Gorsaf Drydan Cei Connah.
DI2005_0676 NPRN 96149

Casgliadau

 • Ffotograffau hanesyddol a modern
 • Lluniadau
 • Mapiau hanesyddol
 • Awyrluniau hanesyddol a modern
 • Arolygon archaeolegol ac archifau cloddio
 • Adroddiadau a chynlluniau pensaernïol
 • Arolygon digidol
 • Adluniadau
 • Data cwmwl pwyntiau o sganio laser daearol
 • GIS – Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
 • Ail-greu digidol – modelau 3D ac animeiddiadau
 • Llyfrgell arbenigol

Defnyddiwch COFLEIN, ein cronfa ddata ar-lein, i chwilio am safleoedd sydd o ddiddordeb i chi, bwrw golwg dros gasgliadau sydd wedi’u catalogio, a gweld delweddau o bob rhan o Gymru.

Llun o gloddiadau yng Nghastell Aberystwyth. DI2012_2005 NPRN 86

Llun o gloddiadau yng Nghastell Aberystwyth.
DI2012_2005 NPRN 86

Defnydd

 • Hanes lleol a theuluol
 • Hanes tai
 • Gwneud modelau
 • Addysg bellach ac uwch
 • Ysbrydoliaeth artistig
 • Lluniau ar gyfer eich sgyrsiau, cyhoeddiadau ac arddangosfeydd
 • Twristiaeth
 • Cyfryngau / y wasg
 • Asesiadau desg
 • Darganfod ffiniau
 • Astudiaethau ardal ar gyfer ffermydd gwynt, llwybr pibellau ac ati
 • Materion cynllunio
 • Ymchwilio i safleoedd archaeolegol
 • Byrddau gwybodaeth

Dewch i’n llyfrgell ac ystafell chwilio i weld llyfrau, cylchgronau a deunydd archifol gwreiddiol o CHCC. Rydym ar agor: Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener 09:30 – 16:00, Dydd Mercher 10:30 – 16:30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Coeden Jesse, Eglwys Sant Dyfnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch. DI2012_0275 NPRN 165239

Coeden Jesse, Eglwys Sant Dyfnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch.
DI2012_0275 NPRN 165239

Gwasanaethau

 • Gwasanaeth ymholiadau am ddim i’r cyhoedd
 • Gwasanaeth chwilio blaenoriaethol
 • Llyfrgell ac ystafell chwilio gyda mynediad i’r rhyngrwyd a wi-fi am ddim
 • Llyfrgell ddelweddau
 • Ymweliadau gan grwpiau
 • Adnoddau addysgol
 • Digido
 • Setiau data a mapio digidol
Ystafell chwilio Henebion Cenedlaethol Cymru. DS2007_479_002

Ystafell chwilio Henebion Cenedlaethol Cymru.
DS2007_479_002

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n staff cyfeillgar a phroffesiynol yn:
Llyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau CHCC
CBHC
Adeilad y Goron, Plas Crug, Aberystwyth
Ceredigion, SY23 1NJ

Ffôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: www.cbhc.gov.uk
Coflein: www.coflein.gov.uk

12/08/2015

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x