CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cofnodi BBC Cymru Wales
Gigapixel recording of the Pobl-y-cwm set

Cofnodi BBC Cymru Wales

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r BBC i gofnodi Canolfan Ddarlledu BBC Cymru Wales yn Llandaf, gan ddefnyddio ffotograffiaeth gigapicsel 360°.

Cafodd y Ganolfan Ddarlledu ei chynllunio gan Ivan Dale Owen, un o benseiri cwmni adnabyddus Percy Thomas & Son. Yn frodor o Ferthyr Tudful, astudiodd Owen yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Ysgol Gynllunio Llundain, Sefydliad Technoleg Massachusetts, a Harvard cyn dod i weithio gydag un o benseiri mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif, Walter Gropius, yn yr Architects’ Collaborative. Dychwelodd i Gymru ym 1958 i ymuno â Percy Thomas & Son, a daeth yn bartner ym 1964.

Ffasâd Canolfan Ddarlledu’r BBC ar Ffordd Llantrisant. Mae’r fynedfa i’r swyddfeydd, o dan y canopi, ar y dde i’r stiwdio sain wreiddiol.

Ffasâd Canolfan Ddarlledu’r BBC ar Ffordd Llantrisant. Mae’r fynedfa i’r swyddfeydd, o dan y canopi, ar y dde i’r stiwdio sain wreiddiol.

 

Y safle a ddewiswyd gan y BBC i ddwyn ynghyd, am y tro cyntaf, wahanol swyddogaethau darlledu’r BBC yng Nghaerdydd oedd tŷ a thir Tŷ Baynton ar Ffordd Llantrisant, fila Fictoraidd ddiweddar a adeiladwyd gan Alexander Basset, peiriannydd y Cowbridge Railway Company a syrfëwr sirol Sir Forgannwg. Cafodd y cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Ddarlledu eu paratoi ym 1960 ac roeddynt yn cynnwys swyddfeydd, stiwdios sain, stiwdios teledu, tŷ bwyta, clwb cymdeithasol, garejis a gweithdai. Cadwyd y tŷ, y porthordy a llawer o’r coed aeddfed. Adeilad Modernaidd amlwg oedd ef. Roedd y dyluniad ar gyfer y blaenolwg ar Ffordd Llantrisant yn defnyddio cyfuniad o baneli o goncrit gwyn a charreg galch wedi’i falu, concrit wedi’i gaead-fordio, cerrig crynion o afonydd, ac eangderau mawr o wydr mewn fframiau alwminiwm du a oedd yn ffurfio ffasâd trawiadol o elfennau gweledol wahanol ond cyflenwol.

Gwnaed cam cyntaf yr adeiladu rhwng 1963 a 1966 ac agorwyd yr adeilad gan y Dywysoges Margaret ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1967. Nid oedd cam un yn cynnwys y swyddfeydd, y stiwdios teledu na’r clwb cymdeithasol; cafodd y rhain eu datblygu wedyn drwy gydol y 1970au a bu’n rhaid dymchwel Tŷ Baynton a’r Porthordy wrth wneud. Yn ogystal â’r cyfleusterau hyn, cafodd y set awyr agored wreiddiol ar gyfer Pobol y Cwm ei hadeiladu ar safle Llandaf.

Ym 1986 fe brynodd y BBC Ysgol Gwyddor Cartref Coleg Prifysgol Caerdydd, a adeiladwyd ym 1959 fel y ‘College of Domestic Arts’ ac a oedd yn union gyferbyn â’r Ganolfan Ddarlledu ar Ffordd Llantrisant. Cafodd y safle hwn ei ailddatblygu wedyn, yn unol â chynlluniau Percy Thomas & Associates eto, i greu swyddfeydd i’r adrannau gweinyddol, cyllid ac archifau.

Tŷ bwyta pafiliwn y BBC.

Tŷ bwyta pafiliwn y BBC.

 

Gan y bydd BBC Cymru Wales yn symud cyn bo hir i adeilad newydd yng nghanol Caerdydd, ac y bydd yr hen safle’n cael ei ailddatblygu, mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r BBC i greu cofnod digidol ansawdd uchel o safleoedd y Ganolfan Ddarlledu a Thŷ Oldfield. Mae hyn yn cynnwys creu cyfres o banoramâu ffotograffig gigapicsel hynod fanwl a fydd yn caniatáu i bobl ‘sefyll’ mewn gwahanol leoedd o gwmpas ac o fewn yr adeilad a ‘gweld’ y bensaernïaeth a’r lleoliad tirluniedig ymhell ar ôl i’r adeiladweithiau eu hunain ddiflannu. Hefyd bydd gwybodaeth yn cael ei hymgorffori yn y panoramâu hyn am hanes y safleoedd a’u swyddogaethau.

05/07/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x