CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2017

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Porth Fferm Cwrt Cleirwy

Porth Fferm Cwrt Cleirwy
NPRN: 22730 C.422475 Cyfeirnod DI2006_1579

Archif 

Albwm David John Saer: Cyfeirnod DJSA
Mwy o ddelweddau digidol newydd eu catalogio o olygon o Aberystwyth a’r Cylch, wedi’u copïo o albwm ffotograffau a grëwyd gan David John Saer o Aberystwyth. Mae’r albwm yn cael ei ddefnyddio fel rhan o waith ymchwil Grŵp Hanes a Threftadaeth Penparcau.
Dyddiadau a gwmpesir: c.1910

Casgliad Cardiau Post y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol: Cyfeirnod NBRP
Cardiau post yn ymwneud â:

  • Castell Penarlâg: NPRN: 35877
  • Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg: NPRN 310514

Y Casgliad Negatifau
Coed Mawr, Meirionnydd: NPRN 28288

Erw Domi, Porth-y-rhyd, Sir Gâr: NPRN 17317

Hafod Yspyty, Llan Ffestiniog, Meirionnydd: NPRN 28478

Llannerch-y-Cawr, Llanwrthwl: NPRN 25784

Fferm Lluest, Llanbadarn Fawr: NPRN 31518

Llyseurgain, Llaneurgain: NPRN 36055

Neuadd Pentrehobyn, Padeswood: NPRN 36117

Ysgubor Nenffyrch Rhual: NPRN 37429

Fferm Waen, Sir y Fflint: NPRN 308049

Ffeiliau Safle y Cofnod Henebion Cenedlaethol
Printiau du a gwyn yn ymwneud â:

  • Cloddiadau yng Nghastell Aberystwyth, c.1978-2000: NPRN 86
  • Safle Glofa Ocean Deep Navigation, Treharris, 1991: NPRN 80489

Archif Percy Thomas: Cyfeirnod PTA01/09
Un ar bymtheg o ffotograffau du a gwyn yn ymwneud â British Nylon Spinners ym Mhont-y-pŵl (ICI bellach)
Dyddiadau a gwmpesir: d.d.

Casgliad CBHC o Ddelweddau wedi’u Sganio Cyffredinol: Cyfeirnod RGS2017_01
Copïau digidol o bedwar ffotograff yn dangos Carnau, Pen-uwch; rhoddwyd ar fenthyg i’w copïo gan Oksana Hucul.
Dyddiadau a gwmpesir: c.1979

Y locomotif Double Fairlie 'Dafydd Lloyd George' yng Ngorsaf Tan-y-bwlch, Rheilffordd Ffestiniog, 2009

Y locomotif Double Fairlie ‘Dafydd Lloyd George’ yng Ngorsaf Tan-y-bwlch, Rheilffordd Ffestiniog, 2009
NPRN: 404322 C.550594 Cyfeirnod DS2011_507_002

 

Llyfrau

Association for Industrial Archaeology. [Dyddiad anhysbys]. The Tramway in Powys: Hay. [Lle Anhysbys: Cyhoeddwr].

Care, Rev. C. R. 1951. Through the Years. Cardiff: Koda Press.

Charlton, John. 1979. Brougham Castle, Westmorland. Edinburgh: Department of the Environment; Ancient Monuments and Historic Buildings.

Clark, Duncan. 1949. Colchester Castle: A Brief Guide. Colchester: Museum Committee of the Town Council of the Borough of Colchester.

Colvin, H. M. 1968. Castles and Government in Tudor England. Printed from The English Historical Review, No.327. London: Longmans, Green and Company Limited and Contributors.  Pp.225-234.

Crisp, John. [Dyddiad anhysbys] A Tour of the Church: Parish Church of S. S. Peter and Paul: Newport Pagnell, Buckinghamshire. Newport Pagnell: Lovat Press.

Curtis, Roger and Historic Scotland. 2007. Ceramic Tiled Flooring: Inform: Information for Historical Building Owners. Edinburgh: Technical Conservation, Research and Education Group.

Drage, Christopher. 1981. Nottingham Castle: The Gatehouse of the Outer Bailey. Reprinted from the Transactions of the Thoroton Society of Nottinghamshire. Nottingham: The Thoroton Society of Nottinghamshire. Pp.48-55

Elis-Gruffydd, Dyfed. 2017. Y Preselau : gwlad hud a lledrith. Llandysul: Gwasg Gomer.

Forestry Commission West Wales, Naturalist Trust. Ystwyth Forest: Black Covert Forest Walk and Coad Allt Fedw Butterfly Reserve. [Dyddiad anhysbys] Aberystwyth: Forestry Commission West Wales, Naturalist Trust.

Fox, Sir Cyril. 1946. A Find of the Early Iron Age from Llyn Cerrig Bach, Anglesey. Cardiff: National Museum of Wales.

Jones, G. D. B and Lewis, P. R. 1971. The Roman Gold Mines at Dolaucothi. Abergwili: Carmarthen County Museum.

Kenyon, Kathleen M.  1954. Excavations at Sutton Walls, Herefordshire: 1948-1951. London: Royal Archaeological Institute of Great Britain and Ireland.

King, D. J. Cathcart. 1972. The Field Archaeology of Mottes in England and Wales: Eine Kurze Ubersicht. (Gwahanlith o Chateau Gaillard, Etudes de Castellologie Medievale, Vol. 5).  Anhysbys: Chateau Gaillard.

Langshaw, Arthur. 1947. A Guide to Clitheroe Castle. Clitheroe: Ribble Valley Borough Castle.

Marsden, P. R. V. 1963. A Ship of the Roman Period, from Blackfriars, in the City of London. Guildhall, London: Guildhall Museum.

Peer, Charles. 1936. Berkhampstead Castle: Official Guide. London: His Majesty’s Stationary Office.

Portmeirion  Ltd. [Dyddiad anhysbys] Portmeirion: Hotel and Village. Porthmadog: Snowdonia Press.

Portmeirion Ltd. 1984. A Map of the Portmeirion Village and Peninsula. Portmeirion: Portmeirion Ltd.

Renn, D. F. 1983. Canterbury Castle: A Case Study. Caen. (Gwahanlith o Chateau Gaillard, Vol. 11, pp. 253-255).

Tatton-Brown, Tim. 1982. Interim Report on Excavations in 1982, by the Canterbury Archaeological Trust. Canterbury: Canterbury Archaeological Trust.

Tucker, Norman. 1950. Plas Mawr, Conway: Headquarters of the Royal Cambrian Academy of Art. Bangor: Sackville Printing Works.

Wales Tourist Board. 1980. Wales: Castles and Historic Places. Cardiff: Wales Tourist Board.

West Glamorgan County Council. [Dyddiad anhysbys]  Margam Park. Anhysbys: West Glamorgan County Council.

Wilson-North, W. R. 1991. Bampton Castle: An Earthwork Survey by the Royal Commission on the Historical Monuments of England. (Gwahanlith o Devon Archaeological Society Proceedings. No.49, pp.115-119). Exeter: Devon Archaeological Society.

 

Cyfnodolion

Almanack – The Charles Close Society (2017)

Archaeology for All – Council for British Archaeology (August 2017), e:journal.

Archaeology Ireland No.119 (Spring 2017)

Archaeology Ireland No.120 (Summer 2017)

British Archaeology No.156 (Sept/Oct 2017)

Chartered Institute for Archaeologists Yearbook and Directory (2017)

Church Monuments No.31 (2016)

Current Archaeology No.330 (Sept 2017)

Current World Archaeology No.84 (Aug/Sep 2017)

Denbighshire Historical Society Transactions Vol.65 (2017)

Domestic Buildings Research Group Surrey No.136 (June 2017)

Insitution of Civil Engineers Panel for Historical Engineering Works Newsletter No.154 (June 2017)

The Montgomeryshire Collections Vol. 105 (2017)

PenCambria The Magazine of Mid-Wales No.35 (Summer 2017)

Planet No.227 (Autumn 2017)

Post-Medieval Achaeology Vol.50, Part 2 (2016)

Post-Medieval Achaeology Vol.50, Part 3 (2016)

Sheetlines – The Journal of The Charles Close Society No.109 (August 2017)

 

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

PenCambria: The Magazine of Mid-Wales No.35 (Summer 2017) P.40-42 Royal Commission on the Ancient and Historic Monuments of Wales. European Travellers Project and The List of Historic Place Names of Wales.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

31/08/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x