CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2018

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Attilio Conti a’i frodyr, Alf a Jack, y tu allan i gaffi cyntaf Conti yn Ystradgynlais. Cyfeirnod DI2008_0551 C.528019 NPRN: 407755

Attilio Conti a’i frodyr, Alf a Jack, y tu allan i gaffi cyntaf Conti yn Ystradgynlais.
Cyfeirnod DI2008_0551 C.528019 NPRN: 407755

 

Archif Cyhoeddiadau Adeiladau Cymru, Morgannwg a Gwent: Cyfeirnod BWGG
Mae’r casgliad yn cynnwys: nodiadau mewn llawysgrifen ar adeiladau a safleoedd yn y plwyfi gyda chyfeiriadau a gwybodaeth wedi’u dethol o ‘The Builder’; gohebiaeth rhwng John Newman a gwahanol Gynghorau, clerigwyr a pherchnogion unigol; erthyglau papur newydd; detholiadau wedi’u llungopïo o gylchgronau, llyfrynnau a phamffledi. Y cyfan wedi’i gasglu, neu’i greu, wrth gynhyrchu’r llyfrau Buildings of Wales: Glamorgan (1995) a Buildings of Wales: Gwent (2000). Wedi’i drefnu yn ôl plwyf ar y cyfan.
Dyddiadau a gwmpesir: 1990-2000

Negatifau 35mm Cadw o Henebion Cofrestredig: Cyfeirnod CSAM
Set o negatifau 35mm, a thaflenni log cysylltiedig, yn ymwneud â lluniau o Henebion Cofrestredig a dynnwyd gan Arolygiaeth Cadw a Wardeiniaid Henebion Maes.
Dyddiadau a gwmpesir: 2005-

Casgliad Awyrluniau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Cyfeirnod DATAP
Set o negatifau ffotograffig o awyrluniau a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfel; ynghyd â phrintiau cyffwrdd a chopïau wedi’u sganio gyda metadata perthnasol.
Dyddiadau a gwmpesir: 1984-1995

Mapiau CAH (HER) Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Cyfeirnod DATM
Set o fapiau Arolwg Ordnans 1:25000 a 1:10000 wedi’u digido a’u hanodi, gyda throshaenau map wedi’u hysgrifennu â llaw, ynghyd â rhestri o fapiau, yn cwmpasu Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro.
Dyddiadau a gwmpesir: 1975-2000

Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol: Cyfeirnod DD2018_012
Arolwg Adeilad a Chofnod Ffotograffig yn ymwneud â Custom House, Caerdydd, wedi’u cynhyrchu gan Turley Heritage.
Dyddiadau a gwmpesir: 2018

Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Archifau prosiect yn ymwneud â gweithgareddau archaeolegol yn:

Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd: Cyfeirnod GAT11
Adroddiad yn ymwneud ag asesiad ôl-gloddio o Barc Cybi, Caergybi.
Dyddiadau a gwmpesir: 2011

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr
Arolygon ffotograffig yn ymwneud â:

Casgliad Nancy Edwards: Cyfeirnod NEC
Nodiadau ymchwil a chyhoeddi wedi’u casglu ynghyd gan Nancy Edwards wrth gynhyrchu A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculptures in Wales Cyfrol II (De-orllewin Cymru) a Chyfrol III (Gogledd Cymru).
Dyddiadau a gwmpesir: 1998 – 2018

Cofnodion Cloddio Paul Courtney: Cyfeirnod PCER
Cofnodion cloddio yn ymwneud â Thyndyrn, Brynbuga, a safleoedd eraill. Yn cynnwys: nodiadau, lluniadau safle a sleidiau, wedi’u cynhyrchu gan Paul Courtney yn y 1970au. Cafodd y gwaith cloddio ei ariannu gan Adran yr Amgylchedd/Y Swyddfa Gymreig a chyhoeddwyd llyfr arno wedyn.
Dyddiadau a gwmpesir: 1970-1979

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC: Cyfeirnodau AP2018_139 i AP2018_259
Awyrluniau arosgo yn ymwneud â gwahanol safleoedd yng Nghymru.
Dyddiadau a gwmpesir: 2015

Menter Uwchdiroedd CBHC, Archif Arolwg Gorllewin Merthyr Tudful: Cyfeirnod WMT
Archif digidol o’r arolwg Prosiect Arolwg yr Uwchdiroedd o Orllewin Merthyr Tudful a wnaed gan Cambrian Archaeological Projects Ltd. Mae’n cynnwys: yr adroddiad terfynol, mapiau, a thablau o ddata.
Dyddiadau a gwmpesir: 1999-2000

Casgliad Tucker: Cyfeirnod DGT
Casgliad o nodiadau, sleidiau, mapiau, lluniadau, detholiadau, gweithredoedd, papurau, erthyglau a thrawsgrifiadau, i gyd wedi’u casglu neu eu cynhyrchu gan D. G. Tucker, cyn Gomisiynydd Brenhinol, a’i wraig Mary. Mae’r cofnodion yn cynnwys: nodiadau a drafftiau ar ddiwydiant llechi Sir Benfro, deunydd yn ymwneud â Phapurau Francis (am fwyngloddiau Sir Aberteifi), Melinau Afon Tefeidiad a Melinau Sir Faesyfed, cofnodion yn ymwneud â Phapurau Druid’s Inn, a deunydd amrywiol ar wahanol safleoedd a thopigau, rhai diwydiannol yn bennaf, yn ogystal â chasgliad o sleidiau.
Dyddiadau a gwmpesir: 1982-1987

Llong hwylio o Regata Aberdaugleddyf, oddi ar Lanfa’r Gorllewin, South Hook Point, 2008. Cyfeirnod AP_2008_1412 C.901643 NPRN: 34312

Llong hwylio o Regata Aberdaugleddyf, oddi ar Lanfa’r Gorllewin, South Hook Point, 2008.
Cyfeirnod AP_2008_1412 C.901643 NPRN: 34312

 

Llyfrau

 • Ashton, Nicholas. 2017. Early humans. London: William Collins.
 • Cadw. 1987. Castles and historic places [set o bump: Môn, a Gogledd, Canolbarth, Gorllewin a De Cymru]. Cardiff: Cadw.
 • Central Housing Advisory Committee: 1948. The appearance of housing estates: report of the sub-committee on the means of improving the appearance of local authority housing estates. London: H.M.S.O.
 • Cherry, Gordon E. Town planning in Britain since 1900. Blackwell Publishers Ltd.: Oxford.
 • Cooke, R.A. 23018. Gazetteer of the coal mines of South Wales & Monmouthshire from 1854. Lydney: Lightmoor Press.
 • Crampin, Martin. 2018. Stained glass at the church of St. Peter, Carmarthen. Aberystwyth: Sulien Books.
 • Cryer, N.B. 1990. Masonic halls of North Wales. Shepperton: Lewis Masonic.
 • Discovering Old Welsh Houses. 2018. Cwm Maethlon, Tywyn (Happy Valley): A history of the valley and five of its houses. Discovering Old Welsh Houses.
 • Eames, Aled. 2016. The captain’s wife. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.
 • Elias, Twm and Meirion, Dafydd. Smugglers of Wales. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.
 • Ferris, Tom. Lost lines of Wales: Vale of Neath. Llanelli: Graffeg.
 • Ferris, Tom. Lost lines of Wales: Shrewsbury to Aberystwyth. Llanelli: Graffeg.
 • Ferris, Tom. Lost lines of Wales: the Mid Wales line. Llanelli: Graffeg.
 • Jones, R.Tudor. 2004. Congregationalism in Wales (tudalennau 68 – 353 yn llungopïau). Cardiff: University of Wales Press.
 • Lewis, J.M. 1966? Some medieval pottery from Cardiff. Cardiff: Cardiff Naturalists Society.
 • Powers, Alan. 2004. The twentieth century house in Britain: from the archives of Country Life. London: Aurum.
 • Richards, Maurice. 1993. A history of Newtown. Welshpool: The Powysland Club.
 • Saleem, Shahed. 2018. The British mosque: an architectural and social history. Swindon: Historic England.
 • Taylor, James. 2016. Dazzle: disguise and disruption in war and art. Oxford: Poole of London.
 • Williams, C.J. 2002. Nantclwyd house, Ruthin: a preliminary history for Denbighshire County Council. Wrexham: C.J. Williams.
 • Williams, Howell. 1948? The romance of the forward movement of the Presbyterian Church of Wales. Denbigh: Gee & Son.
 • Worpole, Ken. 2000. Here comes the sun: architecture and public space in twentieth-century European culture. London: Reaktion Books.
 • Yeo, Geoffrey. 2018. Records, information and data: exploring the role of record-keeping in an information culture. London: Facet Publishing.

 

Offprints from the Vernacular Architecture Group Library

 • Aalen, F.H.A. 1984. Vernacular buildings in Cephalonia, Ionian Islands, Greece, gwahanlith o Journal of Cultural Geography Volume 4:2, pp. 56 – 72. Stillwater, Oklahoma, USA : Oklahoma State University.
 • Alcock, N.W. 1962. Houses in an East Devon parish, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume XCIV, pp. 185 – 232. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N.W. 1963. Devonshire linhays: a vernacular tradition, gwahanlith o Transactions of Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume XCV, pp. 117 – 130. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N.W. 1966. The medieval buildings of Bishop’s Clyst, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume XCVIII, pp. 132 – 153. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N.W. 1966. A Devon farm: Bury Barton, Lapford, gwahanlith o Transactions of Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume XCVIII, pp. 105 – 131. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N.W. 1968. Devon farm houses – Part 1, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume 100, pp. 13 – 27. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N.W. 1969.  Devonshire farm houses Part II, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume 101, pp.83 – 106. Torquay: Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N. W. 1967-70. Unusual late medieval “urban” houses in Kenilworth, gwahanlith o Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archaeological Society Volume 84, pp. 182 – 185. Oxford: Birmingham and Warwickshire Archaeological Society.
 • Alcock, N.W. 1969. Timber-framed buildings in north Bedfordshire, gwahanlith o Bedfordshire Archaeological Journal Volume IV, pp. 43 – 74. Bedford: Bedfordshire Archaeological Council.
 • Alcock , N.W., .Braithwaite, J.G. and Jeffs, M.W. 1971-73. Timber-framed buildings in Warwickshire: Stoneleigh village, gwahanlith o Transactions of the Birmingham Archaeological Society Volume 85, pp. 178 – 202. : Oxford: Birmingham Archaeological Society.
 • Alcock, N.W., Child, P. and Laithwaite, M. 1972. Sanders, Lettaford. A Devon long-house, gwahanlith o Proceedings of the Devon Archaeological Society No. 30, pp.227 – 233. Exeter: Devon Archaeological Society.
 • Alcock, N.W. and Hulland, C. 1972. Devonshire farm houses Part IV: some medieval houses in East and North Devon, gwahanlith o Transactions of the Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art Volume 104, pp. 35 – 56. [Devon?] Devonshire Association for the Advancement of Science, Literature and Art.
 • Alcock, N.W. 1974. Stiniel…Chagford, off print from Devon Life, March – April, 1974, pp. 26-29. [Devon?].
 • Alcock, N.W. 1981. Coventry Streets: West Orchard and the Sherborne development and topography, 1600-1940, gwahanlith o Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archaeological Society Volume 91, pp. 84 – 116. : Birmingham: Birmingham and Warwickshire Archaeological Society.
 • Alcock, N.W. 1996. Innovation and conservatism: the development of Warwickshire houses in the late 17th and 18th centuries, gwahanlith o Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archaeological Society Volume 100, pp. 133 – 154. Birmingham: Birmingham and Warwickshire Archaeological Society.
 • Alcock, N.W. and Woodward, P.J. [?].  Cruck-framed buildings in Bedfordshire, gwahanlith o Bedfordshire Archaeological Council Journal Volume 10, pp. 51 – 68. Bedford: Bedfordshire Archaeological Council.
 • Alfieri, Bernard. 1961.  Cottages of old England, gwahanlith o British Journal Photographic Almanac, pp. 130 – 140. London.
 • Andrews, D.D.  1997. Historic buildings, notes and surveys 1996, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 28, pp. 228 – 248. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Andrews, D.D.  1998. Historic buildings, notes and surveys 1997, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 29, pp. 216 – 245. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Andrews, D.D.  1999. Historic buildings reports 1998, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 30, pp. 232 – 249. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Andrews, D.D.  2000. Historic buildings notes and surveys 1999, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 31, pp. 233 – 253. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Andrews, D.D.  2001. Historic buildings notes and surveys, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 32, pp. 267 – 286. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Andrews, D.D. 2002.  Historic buildings notes and surveys, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 33, pp. 414 – 442. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • Andrews, Francis B. 1931.  Further notes on the medieval builder, gwahanlith o Transactions of the Birmingham Archaeological Society Volume 55, pp. 1 – 10. Oxford: Birmingham Archaeological Society.
 • Bailey, J.M. [?]. Rowe’s cottage: a “Wealden” house in Little Barford, Bedfordshire, gwahanlith o Bedfordshire Archaeological Council Journal, Volume [?] pp.85 – 98. Bedford: Bedfordshire Archaeological Council.
 • Bailey, John. 2001. The development of the medieval buildings adjoining the abbey at Elstow, gwahanlith o Bedfordshire Archaeology Volume 24, pp. 57 – 75. Bedford:  Bedfordshire Archaeological Council.
 • Bans, J.C. and Gaillard-Bans, P. 1981. L’archeologie de l’architecture vernaculaire Bretonne: questions d’orientation et de methodes (I), gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 31, pp. 49 – 66. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Brunskill, Ronald. 1983. Vernacular architecture: a review of recent literature, gwahanlith o Architectural History, Volume 26, pp. 105 – 112.
 • Buxton, David. 1975. Wooden churches of Eastern Europe, gwahanlith o The Architectural Review, pp. 41 – 50.
 • Chesher, Frank. 1967. The late medieval house at Colquite, St. Mabyn, gwahanlith o Cornish Archaeology No. 6, pp. 57 – 64. Camborne: Cornwall Archaeological Society.
 • David R.G. 1981. The ice-houses of Cumbria, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXI, pp. 137 – 155. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • David, R.G. 1982. An ice-house experiment, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXII, pp. 191 – 193. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Dixon, Philip. 1971. Paddock Hole: a Cumberland house with a lower-end parlour, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXI, pp. 139 – 150. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Gailey, Alan. 1981. Three houses with outshot in North Louth and South Armagh, gwahanlith o Journal of the County Louth Archaeological and Historical Society Volume XX No. 1, pp. 3 – 9.  Dundalk: County Louth Archaeological and Historical Society.
 • Gaillard-Bans, Patricia. 1980. A propos du concept de “maison-longue”: le mot et la chose, gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 27, pp. 45 – 49. Brest:  Archéologie en Bretagne.
 • Higgins, Martin and Martin, Janet D. 1986. An early 17th century cruck barn in Great Langdale, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXVI, pp. 141 – 144. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Hutton, Barbara. 1984. Aisles to outshots, gwahanlith o Archaeological papers from York presented to M.W. Barley, ed. P.V. Addyman & V.E. Black, York: York Archaeological Trust.
 • Jones, B.C. 1983. Carlisle Brickmakers and Bricklayers, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXIII, pp. 125 – 129. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Jones B.C. 1986. House building in Carlisle in the Middle Ages, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXVI, pp. 101 – 108. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Lawrence, Roderick J. 1982. Domestic space and society: a cross-cultural study, gwahanlith o Comparative Studies in Society and History Volume 24 No. 1, pp. 104 – 130. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lerche, Grith. 1969. Bondernes Boliger, pennod o lyfr, Dagligliv i Danmark, ed. by Axel Steensberg, pp. 551 – 584. Copenhagen: Nordisk Forl Arnold Busck.
 • Lerche, Grith. 1971. Landsbyen I Opbrud, pennod o lyfr, Dagligliv i Danmark ed. by Axel Steensberg , pp. 529 – 560. Copenhagen: Nordisk Forl Arnold Busck.
 • Lucas, A.T. 1956. Wattle and straw door mats in Ireland, gwahanlith o Arctica. Studia Ethnographica Upsaliensis Volume XI, pp.16 – 35. Upsala:  Almqvist & Wicksell.
 • McCann, John. 1979.  A deserted hamlet at Takeley, gwahanlith o Essex Countryside, pp. 40 – 41.
 • McCann, John and Scott, Douglas. 1987.  Tollesbury Hall, Tollesbury, a thirteenth-century manor house, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 18, pp. 53 – 62. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • McCann, John. 1987. The first cottage of clay bats? gwahanlith o Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society Volume LXXVI, pp.113 – 121. : Cambridge: Cambridge Antiquarian Society.
 • McCann, John and Robins, Kenneth. 1994. The dovecote of Berechurch Hall, Colchester, gwahanlith o Essex Archaeology and History Volume 25, pp. 285 – 288. Colchester: Essex Archaeological Society.
 • McCann, John. 1995. The conservation of historic dovecotes, gwahanlith o Journal of Architectural conservation, Volume 1 (No. 2, July 1995).
 • McCann, John. 1996. Dovecote design down the ages, gwahanlith o Farming and Conservation Volume 2, issue no. 3, pp. 12 – 15. Kenilworth: Farming and Wildlife Advisory Group.
 • McCann, John. 1996. A history of rats and farm building design, gwahanlith o Farming and Conservation Volume 2, pp. 28 – 31. Kenilworth: Farming and Wildlife Advisory Group.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1971. The domestic buildings of Odiham, Hampshire, gwahanlith o Folk Life Volume 9, pp. 108 – 134. Cardiff: Society for Folk Life Studies.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1972.  The domestic buildings of Selborne, gwahanlith o Proceedings of the Hampshire Field Club and Archaeological Society Volume 29, pp. 5 – 27. Winchester: Hampshire Field Club and Archaeological Society.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1979. Un problème d’évolution de la maison bretonne: Le foyer ouvert, gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 20-21, pp. 18-26. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1980. La Maison Longue en Bretagne, gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 26, pp. 41-57. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1980.  La Maison-longue en Bretagne (II), gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 27, pp. 31 – 44. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1981.  La Maison-longue en Bretagne (III), gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 29, pp. 49 – 67. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1981.  La maison et le kuz gwele en Bretagne, gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 29, pp. 57 – 83. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Meirion-Jones, Gwyn I. 1982. L’architecture vernaculaire en Bretagne. Introduction et bibliographie, gwahanlith o Archéologie en Bretagne, Volume 33-34, pp. 61 – 78. Brest: Archéologie en Bretagne.
 • Meirion-Jones. G.I. 1983. The Wakes, Selborne: an architectural study, gwahanlith o Proceedings of the Hampshire Field Club and Archaeological Society Volume 39, pp. 145 – 169. Winchester: Hampshire Field Club and Archaeological Society.
 • Messenger, P. 1975. Lowther farmstead plans: a preliminary survey, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXV, pp. 327 – 351. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Nicholson, R.P. de B. 1965. The tithe barn of St. Sampson’s Cricklade, gwahanlith o Cricklade Historical Society Bulletin No. 2, pp. 4 – 6. Cricklade: Cricklade Historical Society.
 • Ó Danachair, Caoimhín. 1956. Irish Farmyard Types, gwahanlith o Arctica : essays presented to Åke Campbell, 1,5,1956, eds. Arne Furumark et al. Uppsala : Almquist & Wiksells.
 • Ó Danachair, Caoimhín. 1964. The combined byre-and-dwelling in Ireland, gwahanlith o Folk Life Volume 2, pp. 58 – 75. Cardiff: Society for Folk Life Studies.
 • Ó Danachair, Caoimhin. 1966/67. Some notes on traditional house types in County Kildare, gwahanlith o Journal of the County Kildare Archaeological Society, pp. 234 – 246. Dublin: County Kildare Archaeological Society.
 • Tonkin, J.W. 1965. The recording of vernacular architecture in Cornwall, gwahanlith o Cornish Archaeology No. 4, pp. 51 – 64. Camborne: Cornwall Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1978. The Cragg, Troutbeck and the Otley family: a building project and its social setting in 18th century Westmorland, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXVIII, pp. 105 – 120. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1979. Low Park Barn, Rydal: the reconstruction of a farm building in Westmorland in the seventeenth century, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXIX, pp. 85 – 97. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1980. Rydal Hall farmyard: the development of a Westmorland farmstead before 1700, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXX, pp. 113 – 129. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1981. Skirwith Hall and Wilton Tenement (Kirkland Hall): the rebuilding of two Cumbrian farmsteads in the eighteenth century, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXI, pp. 93 – 112. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1982. Some traditional buildings in the Troutbeck Valley: a documentary study, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXII, pp. 151 – 176. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1983. Building work at Sockbridge Hall, its farmyard and neighbourhood, 1610-1710, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXIII, pp. 108 – 124. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1984. The Troutbeck Park Slate Quarries, their Management and Markets, 1753-1760, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXIV, pp. 167 – 190. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1985. Two Appleby Houses in the 18th century: A Documentary Study, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXV, pp.193 – 218. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake.  1987. Oak for the Navy: A Case Study, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXVII, pp. 117 – 126. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Tyson, Blake. 1988. Two Post-mills at Whitehaven in the 17th Century, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXVIII, pp.177 – 191. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Winchester, Angus J.L. 1984.  Peat Storage Huts in Eskdale, gwahanlith o Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society Volume LXXXIV, pp.103 – 115. Carlisle: Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society.
 • Zimmermann, W.Haio. 1998. La Cartographie de phosphates au service de l’archéologie de l’habitat, pennod o lyfr, La Prospection, ed. Michel Dabas, Henri Delétang, Alain Ferdière, Cécile Jung and W.Haio Zimmermann,  pp. 207 – 225. Paris: Collection Archéologiques.

 

Cyfnodolion

 • Archaeology Ireland Cyfrol 32, Rhif 1, Rhifyn 123 Gwanwyn a Chyfrol 32, Rhif 2, Rhifyn 124 Haf (2018).
 • Association for studies in the conservation of historic buildings transactions Cyfrolau 33 (2010) i 40 (2018).
 • British archaeology Cyfrol 162 (Medi/Hydref 2018).
 • Chartered Institute for Archaeologists yearbook and directory. IFA Institute of Field Archaeologists 2018.
 • CHERISH: Newyddion, Cyfrol 2 (2018).
 • Church & heritage building: the journal of ecclesiastical architecture and cherished buildings Cyfrol 172 (Gorffennaf/Awst 2018).
 • Current Archaeology Cyfrol 342 (Medi 2018).
 • Current world archaeology Rhifyn 90 (Awst/Medi 2018).
 • Domestic buildings research group Surrey Newsletter (DBRG) Cyfrol 139 (Mehefin 2018).
 • Monmouthshire antiquary: proceedings of the Monmouthshire antiquarian association Cyfrol 34 (2018).
 • Casgliadau Maldwyn = The Montgomeryshire Collections Cyfrol 106 (2018).
 • Meisgyn and Glynrhondda, Llantrisant and district local history society New Series Cyfrol X (Rhif 2, Gorffennaf 2018).
 • Panel for Historical Engineering Works Newsletter Cyfrol 157 (Mawrth 2018).
 • Panel for historical engineering works Newsletter Cyfrol 158 (Mehefin 2018).
 • PenCambria Cyfrol 38 (Haf, 2018).
 • Post-Medieval archaeology Cyfrol 52 (rhan 1, 2018).
 • Sheetlines: the journal of the Charles Close Society for the study of Ordnance Survey maps Rhif 112 (Awst 2018).
 • Trafodion: Cymdeithas Hynafiaethwyr a Naturiaethwyr Môn = Transactions: Anglesey Antiquarian Society and Field Club (2017).
 • Victorian Society News (Awst, 2018).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • British Archaeology Cyfrol 162 (Medi/Hydref 2018), tt. 62-63 Erthygl gan Carenza Lewis ar y safleoedd newydd sy’n cael eu datgelu gan yr haf sych. Mae hi’n crybwyll safleoedd yng Nghymru, sef Castell Llwyn Gwinau a baddondy yng Nghaer Caerhun yn yr erthygl, ac yn defnyddio dau lun o’n casgliadau fel enghreifftiau, sef y Fila Rufeinig debygol ym Mro Morgannwg ac aneddiad o’r Oes Haearn ger Cas-gwent sydd newydd ei ddarganfod.
 • Church & heritage building : the journal of ecclesiastical architecture and cherished buildings Cyfrol 172 (Gorffennaf/Awst 2018), tt. 39-40 Mae Eglwys Sant Cynbryd, Llanddulas ac Eglwys Sant Pedr, Llanwenarth Citra (y ddwy wedi’u rhestru’n Radd II*) wedi derbyn grantiau gan y Gronfa Eglwysi Genedlaethol.
 •  Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 6 (Awst 2018).
 • Panel for Historical Engineering Works Newsletter Cyfrol 157 (Mawrth 2018), t. 6 Ar 9 Awst 2017 dathlodd Ymddiriedolaeth Treftadaeth Gymunedol Porthaethwy 260 mlynedd ers geni Thomas Telford. T. 6-7 Crynodeb o ymweliad PHEW â Chanolbarth Cymru.
 • Panel for Historical Engineering Works Newsletter Cyfrol 158 (Mehefin 2018), tt. 4-5 Gwaith Cynhyrchu Cadwyni Brown Lenox, Stephen Jones.
 • PenCambria Cyfrol 38 (Haf, 2018) tt. 45-46 Erthygl am lansio gwefan ‘Taith i’r Gorffennol’ CBHC.
 • Victorian Society News (Awst, 2018), cynllun ymgyrchwyr i droi twnnel rheilffordd segur yn Rhondda yn llwybr beicio a cherdded newydd. Y Gynhadledd Eglwysi Celf a Chrefft 6/10/2018.

 

Y Pwll Nofio yng Nghanolfan Haul y Rhyl, 1983. Cyfeirnod DI2010_0041 C.435369 NPRN: 33112

Y Pwll Nofio yng Nghanolfan Haul y Rhyl, 1983.
Cyfeirnod DI2010_0041 C.435369 NPRN: 33112

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

12/09/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x