CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2019
Lake Vrynwy, Llanwddyn, 1995

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Llyn Tal-y-llyn, Llanfihangel-y-Pennant, 1999
Llyn Tal-y-llyn, Llanfihangel-y-Pennant, 1999
DI2005_0442     C.821266     NPRN: 402425

Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol)
Adroddiadau archaeolegol yn ymwneud â:

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Llyn Efyrnwy, Llanwddyn, 1995
Llyn Efyrnwy, Llanwddyn, 1995
DI2008_1320     C.824446     NPRN: 32442

Archifau Arolwg Bristol and Region Archaeological Services
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Casgliad Henebion mewn Gofal Cadw

 • Deunydd ffotograffig yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru, 1870-2008: Cyfeirnod CMC/PA

Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
Archifau prosiect yn ymwneud ag:

Casgliad y Cyhoeddiad ‘Corpus of Early Medieval Inscribed Stones’
Darluniau o gerrig arysgrifenedig yn:

 • Eglwys Gymun, a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfrol ‘A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, Volume II: South-West Wales’, 1999: Cyfeirnod CEMS/2/02/CM7
 • Bridell, a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfrol ‘A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, Volume II: South-West Wales’,1999: Cyfeirnod CEMS/2/02/P5

Casgliad Sleidiau D.B. Hague

 • Sleidiau lliw yn ymwneud ag amryfal bontydd yng Nghymru, 1965-1979: Cyfeirnod DBHC/18

Casgliad Cyngor Sir y Fflint

 • Arolwg ffotograffig lliw o ‘3 Bod Hyfryd, Flint. Outbuilding now demolished’, 1998: Cyfeirnod FCCC/04/12

Casgliad H. Collin Bowen: Cyfeirnod HCBC
Papurau ymchwil, wedi’u cynhyrchu gan H. Collin Bowen, yn ymwneud yn bennaf â’r goedwig dan y dŵr yn Wiseman’s Bridge
Dyddiadau a gwmpesir: 1946-1968

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr
Awyrluniau arosgo yn ymwneud â:
Llanrwst, 2019: Cyfeirnod DS2019_042

Casgliad y London, Midland & Scottish Railway: Cyfeirnod LMS
Negatif plât gwydr yn dangos gwahanol olygfeydd o Gymru, wedi’u tynnu gan y London, Midland & Scottish Railway
Dyddiadau a gwmpesir: 1913-1926

Ffeiliau Safle y Cofnod Henebion Cenedlaethol
Arolygon ffotograffig yn ymwneud â:

Casgliad Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans: Cyfeirnod C.641133
Copïau wedi’u digido o awyrluniau du a gwyn 20”, wedi’u tynnu gan yr Arolwg Ordnans
Dyddiadau a gwmpesir: 1963-2009

Casgliad Raymond W. J. Davies: Cyfeirnod RWJD
Ffotograffau a nodiadau’n ymwneud â safleoedd hynafiaethol yng Nghymru, wedi’u cynhyrchu gan Raymond W.J. Davies yn y 1970au
Dyddiadau a gwmpesir: 1970-2000

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC
Awyrluniau digidol arosgo lliw yn ymwneud ag amryfal safleoedd yng Nghymru: Cyfeirnodau AP2019_785-AP2019_936
Dyddiadau a gwmpesir: 2013-2015

Cofnodion wedi’u Digido CBHC
Copïau wedi’u digido o ddeunydd yn archif CHCC: Cyfeirnodau DI2019_001 – DI2019_005
Dyddiadau a gwmpesir: [amrywiol]

Archifau Prosiect Wessex Archaeology
Archifau prosiect yn ymwneud â:

Llyn Bugeilyn, 2012
Llyn Bugeilyn, 2012
AP_2012_4104     C.918199     NPRN: 402607

Llyfrau

 • Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
 • Houseman, Mary, 2019. The Wiston Book. Narberth: Llan Aidan Press.
 • Howell, David (gol.), 2019. Pembrokeshire County History. Volume V, An Historical Atlas of Pembrokeshire. Wales: Pembrokeshire Historical Trust.
 • Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol.
 • Atkinson, Frank. 1960. Dives House Barn at Dalton, Near Huddersfield, gwahanlith o Yorkshire Archaeological Journal, Rhif 158, tt. 192-196. Leeds: Yorkshire Archaeological Society.
 • Atkinson, Frank; Ward, Anne. 1964. A Pair of “Clog” Wheels from Northern England (of the early 19th century), gwahanlith o Transactions of the Yorkshire Dialect Society, Rhan 44, Cyfrol 11, tt. 33-40. York: Yorkshire Dialect Society.
 • Colman, Sylvia. 1971. The Hearth Tax Returns for the Hundred of Blackbourne, 1662, gwahanlith o The Proceedings of the Suffolk Institute of Archaeology, Cyfrol 32(2), tt. 168-192. Ipswich: Suffolk Institute of Archaeology.
 • Hutton, Barbara. 1984. The Old Vicarage Church Fenton, gwahanlith o Yorkshire Archaeological Journal, Cyfrol 56, tt. 75-86. Leeds: Yorkshire Archaeological Society.
 • Hutton, Kenneth. 1974. Cheesecake Hall, Oulton, West Riding, gwahanlith o Yorkshire Archaeological Journal, Cyfrol 46, tt. 82-86. Leeds: Yorkshire Archaeological Society.
 • Pacey, A.J. 1964. Norland Upper Hall, gwahanlith o Yorkshire Archaeological Journal, Cyfrol 41, tt. 307-310. Leeds: Yorkshire Archaeological Society.
 • Perry, R.C. 1976. An Introduction to the Houses of Pembrokeshire, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Club, Cyfrol 42(1), tt. 6-15. Leominster: Orphans Press Ltd.
 • Tonkin, J.W. 1974. The Nunnery of Limebrook and its Property, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Club, tt. 149-164. Leominster: Orphans Press Ltd.
 • Tonkin, J.W. 1976. The Palaces of the Bishop of Hereford, gwahanlith o Transactions of the Woolhope Naturalists’ Club, Cyfrol 42(1), tt. 53-64. Leominster: Orphans Press Ltd.

Cyfnodolion

 • Architect’s Journal Cyfrol 246 (Rhan 13, 11/07/2019; Rhan 14, 25/07/2019; Rhan 15, 08/08/2019 a Rhan 16, 22/08/2019).
 • Architect’s Journal Specification Gorffennaf (2019).
 • British Archaeology Cyfrol 168 (Medi/Hydref 2019).
 • Cambrian Medieval Celtic Studies Cyfrol 077 (Haf 2019).
 • CHERISH: Newyddion/News Cyfrol 4 (Gorffennaf 2019).
 • Community Archaeology & Heritage Journal Cyfrol 6 (Rhif 3, Awst 2019).
 • Current Archaeology Cyfrol 354 (Medi 2019).
 • Current World Archaeology Cyfrol 96 (Awst/Medi 2019).
 • Landscapes Cyfrol 19 (Rhif 1, Gorffennaf 2018).
 • Maplines: The magazine of the British Cartographic Society Cyfrol 35 (Rhan 2, Haf 2019).
 • Montgomeryshire Collections Cyfrol 107 (2019).
 • Panel for Historical Engineering Works Newsletter Cyfrol 161 (2019).
 • Past: The Newsletter of the Prehistoric Society Cyfrol 92 (Haf 2019).
 • PenCambria Cyfrol 41 (Haf 2019).
 • Railway Magazine Cyfrol 94 (Rhif 0573 1948) – Cyfrol 161 (Rhif 1377 2015).
 • Sea Breezes Cyfrol 2 – Cyfrol 24 (1920 – 1939).
 • Sheetlines: The Journal of the Charles Close Society Cyfrol 115 (Awst 2019).
 • Tools and Trades History Society Newsletter Cyfrol 143 (Trinity 2019).
 • Vernacular Architecture Group Newsletter Cyfrolau 76 a 77 (Ionawr a Gorffennaf 2019).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

 • Architect’s Journal Cyfrol 246 (Rhan 13, 11/07/2019) t. 21 adolygiad o’r sioe ddiwedd-y-flwyddyn yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. T.40 rhoddir sylw i waith dau o fyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru.
 • British Archaeology Cyfrol 168 (Medi/Hydref 2019) t. 57-59 Casefiles: Eglwys Plwyf yr Hob, Sir y Fflint, Cyllene Griffiths – mae’r gwaith cadwraeth ar y murluniau wedi arwain at ddehongli’r testun.
 • Current Archaeology Cyfrol 354 (Medi 2019) t. 64-65 Sherds: Mae Chris Catling yn trafod y Big Apple Kiosk yn Y Mwmbwls, a’r posibilrwydd y rhestrir Capel Coffa Capel Celyn, Llandderfel, a godwyd i goffáu colli pentref Capel Celyn a foddwyd i greu cronfa ddŵr i gyflenwi dŵr i Lerpwl.
 • PenCambria Cyfrol 41 (Haf 2019) t. 40-41 The King’s Rent Hole: a Radnorshire Folk-tradition, Adam Coward (CBHC) a t. 41-42 Paviland Cave and the Ice Age Hunters, David Leighton (CBHC).
 • Sheetlines: The Journal of the Charles Close Society Cyfrol 115 (Awst: 2019) t. 23-25 Cardiff: Revision for Defence – and attack! Chris Hegley.
Llyn Glaslyn, 2012
Llyn Glaslyn, 2012
AP_2012_4107

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

04/09/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x