CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst – Hydref 2020
Soar y Mynydd Chapel, Llanddewi Brefi, November 1996

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst – Hydref 2020

Archifau

O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i blatfform digidol newydd, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu rhannu ein rhestr o ddeunydd archifol newydd ei gatalogio gyda chi. Sgroliwch i lawr i weld ychwanegiadau diweddar at ein Llyfrgell.

Capel Soar-y-mynydd, Llanddewibrefi, Tachwedd 1996
Capel Soar-y-mynydd, Llanddewibrefi, Tachwedd 1996,
C478115 Cyfeirnod DI2006_0418 NPRN 7229

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

Evans, Shaun. 2017. The Lloyd Family of Pentrehobyn, Flintshire. Mold: Pentrhobyn Estate Publication.

Chwarel Lechi Penarth, Corwen, 13 Hydref 2009
Chwarel Lechi Penarth, Corwen, 13 Hydref 2009,
C874006 Cyfeirnod: AP_2009_3330 NPRN 305774

Cyfnodolion

 • AJ Specification Mehefin, Gorffennaf a Medi (2020).
 • Ancient Monuments Society/Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 2 (Haf 2020).
 • Archaeologia Cambrensis Cyfrol 169 (2020).
 • Architects’ Journal Cyfrol 247 (Rhannau 10, 11, 12 ac 13, 2020).
 • Association for Studies in the Conservation of Historic Buildings Transactions Cyfrol 42 (2020).
 • British Archaeology Cyfrol 174 (Medi/Hydref 2020).
 • Caerdroia Cyfrol 49 (2020).
 • Casemate Cyfrol 118 (Gorffennaf 2020 Extra).
 • Current Archaeology Cyfrolau 362 (Mai 2020) i 367 (Hydref 2020).
 • Current World Archaeology Cyfrolau 101 (Mehefin/Gorffennaf 2020) a 102 (Awst/Medi 2020).
 • Essex Historic Buildings Group Newsletter Cyfrol 2 (Chwefror 2020) a Chyfrol 5 (Medi 2020).
 • Georgian Cyfrol 1 (Gwanwyn 2020).
 • Georgian Group Journal Cyfrol 28 (2020).
 • Heritage in Wales / Etifeddiaeth y Cymry Cyfrol 70 (Haf, 2020).
 • Landscapes Cyfrol 19 (Rhif 2, Rhagfyr 2020).
 • Maplines Haf (2020).
 • Mausolus Haf (2020).
 • Morgannwg Cyfrol 63 (2019).
 • Past Cyfrol 93 (Hydref 2019).
 • Railway and Canal Historical Society Bulletin Cyfrol 286 (Gorffennaf 2020), 287 (Medi 2020).
 • Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 40 (Rhan 2, Rhif 238, Gorffennaf 2020).
 • Sheetlines Cyfrol 118 (Awst 2020).
 • The Victorian Cyfrol 64 (Gorffennaf 2020).
 • Welsh Railways Research Circle Cyfrol 163 (Haf 2020).

Cylchgronau: Ymwybyddiaeth Gyfredol

Ancient Monuments Society/Friends of Friendless Churches Newsletter Rhan 2 (Haf 2020) t. 16-18 Tales from Friends Churches – the churchyard at Llanfrothen, Gwynedd; Penmorfa Church; St Cadoc’s Llangattock-Vibon-Avel, Monmouthshire. T.30 Threatened Places of Worship – St Cattwg, Llanspyddid; St George, St George super Ely; St Michael, Llanrug; St Beuno, Botwnog; St Paul, Dolfor; St Ffraid, Glyn Ceiriog; Llanfihangel Glyn Myfyr, Corwen; Ebenezer Community Centre, Cefn Mawr. T.31-32 Bydd Capel Moriah, Llanbedr yn cael ei droi’n fosg; bydd eglwys Sant Andrew a Sant Teilo, Cathays, Caerdydd yn ailagor fel eglwys Efengylaidd ar ôl i newidiadau gael eu gwneud i’r adeilad.

The Georgian Cyfrol 1 (Gwanwyn 2020) t.5-6 Cynllun arfaethedig i ddymchwel Priory House, Aberteifi. T.23 Casework: 1 Clydach Street, Llandudno; The Barn, Ffordd Pentre Bach, Nercwys; Plas Ty Coch, Gwel y Fenai, Bangor Road, Caernarfon.

Railway and Canal Historical Society Journal Cyfrol 40 (Rhan 2, Rhif 238, Gorffennaf 2020) t. 93–109. The narrow gauge in Pembrokeshire, M.R. Connop Price.

The Victorian Cyfrol 64 (Gorffennaf 2020) t.20-21 Casework: Hafod Arms, Devil’s Bridge; Llandudno Board School.

Llun o Gangen Ynysgedwyn o Gamlas Abertawe, Hydref 2005
Llun o Gangen Ynysgedwyn o Gamlas Abertawe, Hydref 2005,
C424166 Cyfeirnod: DI2007_0452 NPRN 403648

Mae ein hystafell ymchwil gyhoeddus ar gau ar hyn o bryd ond mae ein Tîm Ymholiadau yn parhau i ateb ymholiadau. Oherwydd y mesurau diogelwch rydym ni’n eu dilyn i ddiogelu ein staff rhag Covid 19, mae’n bosibl y bydd yn cymryd mwy o amser nag arfer i ni gyrchu deunydd archifol ar eich rhan. Ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch helpu gyda’ch ymchwil mor gyflym ag y bo modd.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

07/12/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x