CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2019

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk. Gellir dod o hyd i bob cyhoeddiad yn ein Catalog Llyfrgell ar-lein.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00,
Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Archifau

Eirlysiau yng Nghaerwedros, 1963 Cyfeirnod acc01100d6   C.884537   Hawlfraint: Arthur Chater

Eirlysiau yng Nghaerwedros, 1963
Cyfeirnod acc01100d6 C.884537 Hawlfraint: Arthur Chater

Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid gan yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol)

Archifau prosiect archaeolegol digidol yn ymwneud â:

 • Briff gwylio ar dir y Llu Awyr Brenhinol Sain Tathan, yr ymgymerwyd ag ef gan PCA Ltd., 2014-2015: Cyfeirnod AENT40_31
 • Arolwg ffotograffig o Gapel Hermon, Llandrillo, wedi’i gynnal gan Ian Brooks, 2019. Cyfeirnod AENT40_32 

Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru

Archifau prosiect yn ymwneud ag:

 • Ymchwiliad archaeolegol yng Nghored Penarth, Y Drenewydd, 2013: Cyfeirnod AWP_295
 • Asesiad Desg-seiliedig Archaeolegol yn Llwyncelyn, Porth, Rhondda Cynon Taf, 2012: Cyfeirnod AWP_296

Casgliad Ffeiliau Cofrestredig Cadw: Cyfeirnod CAM001-01-
Casgliad o ffeiliau cofrestredig yn y gyfres CAM
Dyddiadau a gwmpesir: 1978-1998

Archif y Prosiect CHERISH: Cyfeirnod CHR
Delweddau o arolwg rhagchwilio o’r awyr man cychwyn, yr ymgymerwyd ag ef fel rhan o’r Prosiect CHERISH
Dyddiadau a gwmpesir: 2017-2018

Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys: Cyfeirnod CPATP
Archifau’n deillio o nifer o brosiectau archaeolegol
Dyddiadau a gwmpesir: 2015

Casgliad Davies a Brentnall: Cyfeirnod BDC
Awyrluniau wedi’u tynnu gan Glyn Davies a Jonathan Brentnall, y rhan fwyaf ohonynt o olion cnydau o Dywyn i Aberystwyth a ddaeth i’r golwg yn ystod sychder haf 2018.
Dyddiadau a gwmpesir: 15 a 22 Gorffennaf 2018

Archif Prosiectau Foundations Archaeology: Cyfeirnod FAPA_06_02
Ffotograffau digidol o friff gwylio archaeolegol yn Greenfields Brockweir Common.
Dyddiadau a gwmpesir: 2010
Cyfeirnod C.654737

Archif Prosiectau Headland Archaeology: Cyfeirnod HAP028
Cofnodion archifol yn ymwneud â gwerthusiad archaeolegol yn The Cell, Wyesham, Sir Fynwy, a wnaed gan Headland Archaeology.
Dyddiadau a gwmpesir: 2016

Ffotograffiaeth Ddigidol yr Ymchwilwyr

Awyr-ffotograffiaeth y Comisiwn yn ymwneud ag:

 • Adeiladu Ffordd Osgoi’r Drenewydd, 2018: Cyfeirnodau DS2019_002_ DS2019_003
 • Castell Pen-hw, tynnwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod DS2019_004
 • Olion crasu ger barics Rhufeinig Maes Prysg, tynnwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod DS2019_006
 • Olion crasu nad ydynt yn rhai archaeolegol yn Floodgate Farm, tynnwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod  DS2019_007
 • Gwaith Tun Pont-hir: mae olion crasu helaeth yn datgelu adeiladweithiau o dan y pridd, tynnwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod DS2019_008
 • Lloc ôl crasu yn Malthouse Road, tynnwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod DS2019_009
 • Fila Rufeinig Caermead, cofnodwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod DS2019_010
 • Gerddi Dyffryn, cofnodwyd yn ystod cyfnod o sychder ar 22 Gorffennaf 2013: Cyfeirnod DS2019_011
 • Carreg arysgrifenedig ar gopa Pumlumon, 2017: Cyfeirnod DS2019_012

Casgliad Awyrluniau Fertigol yr Arolwg Ordnans
Awyrluniau du a gwyn o Gymru, wedi’u tynnu gan yr Arolwg Ordnans.
Dyddiadau a gwmpesir: 1964-1997

Casgliad Paul R. Davis: Cyfeirnodau PRD_02_1942 – PRD_02_2169
Awyrluniau digidol o lawer o safleoedd yng Nghymru, wedi’u tynnu gan Paul R. Davis.
Dyddiadau a gwmpesir: 2018-2019

Bryngaer Castell Flemish, Ty’n-yr-Eithin, ger Tregaron Cyfeirnod PRD_02_1942   C.653402   NPRN: 303559  Copyright: Paul R. Davis

Bryngaer Castell Flemish, Ty’n-yr-Eithin, ger Tregaron
Cyfeirnod PRD_02_1942 C.653402 NPRN: 303559 Copyright: Paul R. Davis

Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC: Cyfeirnodau AP_2019_202-AP_2019_310
Awyrluniau arosgo, wedi’u tynnu fel rhan o raglen rhagchwilio o’r awyr y Comisiwn Brenhinol.
Dyddiadau a gwmpesir: 2013-2017
C.653590 – C.655286

Prosiect Ynys Sgomer: Cyfeirnod SIP01_04
Adroddiad digidol o Gloddiad Sgomer, yn dwyn y teitl ‘Skomer Island: The Excavation of a prehistoric field lynchet associated with the North Stream settlement’, wedi’i gynhyrchu gan Barker, Davis, Driver, a Johnston.
Dyddiadau a gwmpesir: 2016.

Palod yn nythu yn The Wick, Ynys Sgomer, Ebrill 2018 Cyfeirnod DS2018_494_007   C.646939   NPRN: 402711

Palod yn nythu yn The Wick, Ynys Sgomer, Ebrill 2018
Cyfeirnod DS2018_494_007 C.646939 NPRN: 402711

Llyfrau

Mae ein holl lyfrau a chylchgronau wedi’u cofnodi yng Nghatalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

 • Ellis, Tudor. 2014. Back to normal. Groeslon [Wales]: Tudor Ellis.
 • Ellis, Tudor. 2014. Bywyd normal. Groeslon [Cymru]: Tudor Ellis.
 • Gerrard, Christopher M. a Gutiérrez, Alejandra [Golygyddion]. 2018. The Oxford handbook of later medieval archaeology in Britain. Oxford: Oxford University Press.
 • Graham, Helen a Vergunst, Jo [Golygyddion]. 2019. Heritage as community research: legacies of co-production. Bristol: Policy Press [Prifysgol Bryste].

Gwahanlithiau o Lyfrgell y Grŵp Pensaernïaeth Werinol

 • Aalen, F.M.A. 1985. Formes traditionnelles d’architecture à Céphalonie (Grèce), gwahanlith o
  Méditerranée, Cyfrol 56, Rhifyn 4, tt. 47-50. (?): Méditerranée.
 • Agarwal, Anil. 1982. Let them live in mud, gwahanlith o New Scientist, Cyfrol 96, tt. 737-747. London: New Scientist.
 • Alcock, N.W. 1975. Warwickshire Timber-Framed Houses: a Draft and a Contract, gwahanlith o Post Medieval Architecture, Cyfrol 9, tt. 212-218. (?)
 • Baumgarten, Karl. 1982. Bauen und Wohnen in den Dörfern der Feudalzeit: das mecklenburgische Bauernhaus vor dem Dreißigjährigen Krieg, gwahanlith o Vom Bauen and Wohnen, (?), tt. 49-60. Berlin: Vom Bauen and Wohnen.
 • Baumgarten, Karl. 1982. Das Material der Wände des bäuerlichen Wohnhauses : Erläuterungen zum Kartenausschnitt Deutsche Demokratische Republik des “Ethnologische Atlas Europas”, gwahanlith o Vom Bauen and Wohnen, (?), tt. 367-375. Berlin: Vom Bauen and Wohnen.
 • Baumgarten, Karl. 1965. Das mecklenburgische Bauernhaus um 1600, gwahanlith o Visby-symposiet för historiska vetenskaper, (?), tt. 231-246. (?): Visby-symposiet för historiska vetenskaper.
 • Baumgarten, Karl. 1967. Das Hallenhaus im Griefswalder  Universitätsdorf, gwahanlith o Griefswald-Stralsunder Jahrbuch, Band 7, tt. 243-258. Rostock: Veb Hinstorff Verlag Rostock.
 • Baumgarten, Karl. 1965. Der Ummanzer Bauernhof des 17. Jahrhunderts, gwahanlith o Griefswald-Stralsunder Jahrbuch, Band 5, tt. 279-300. Rostock: Veb Hinstorff Verlag Rostock.
 • Bruce, Walker. 1979. Rait, Perthshire, Scotland: An exploration in architectural archaeology, gwahanlith o Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape: Collected Papers, Denmark Session 1979, tt. 210-211. (?) Copenhagen: Denmark: Copenhagen Geografisk University.
 • Bans, Jean-Christian a Gaillard-Bans, Patricia. 1997. A Propos D’Homologues Bretons des Hall Houses D’Angleterre et Du Pays de Galles, gwahanlith o Les Dossiers du Ce.R.A.A. Cyfrol 25, tt. 91-110. (?): Les Dossiers du Ce.R.A.A.
 • Dunbar, John. 1960. Pitcastle, a Cruck-Framed House in Northern Perthshire, gwahanlith o Scottish Studies, Cyfrol 4, Rhan 1, tt. 113-117. (?): Scottish Studies.
 • Fletcher, John M. 1961. Master John ate Halle, John de Harewell: A Historical Investigation, gwahanlith o Harlequin, (?), (?), Abingdon: Harlequin.
 • Gaillard-Bans, Patricia. 1982. L’architecture vernaculaire en Bretagne et en Irlande: Essai d’analyse comparative, gwahanlith o Penn ar Bed, Cyfrol 13, Rhifyn 107, tt. 133-150. (?): Penn ar Bed.
 • Janse, H a Devliegher, L. 1962. Middeleeuwse bekappingen in het vroegere Graafschap Vlaanderen (Medieval Roofs in the Former County of Flanders), gwahanlith o Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites, Cyfrol XIII, tt. 300-380. Brussels: Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites.
 • Kissling, Werner, Dr. Jur. 1943. The Character and Purpose of the Hebridean Black House, gwahanlith o The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Cyfrol 73, tt. 75-100. London: The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.
 • Lerche, Grith. 1971. Seitenbandkonstruktionen, gwahanlith o Nordelbingen, Cyfrol 40, tt. 174-226. (?): Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co.
 • Smith, J.T. 1977. Norweigan Stave-church Roofs from an English Standpoint, gwahanlith o Universitetets Oldsaksamling Arbok 1975/1976, tt. 123-136. Oslo: Universitetets Oldsaksamling.
 • Thompson, Michael. 1976. The construction of the Manor at South Wingfield, Derbyshire, gwahanlith o Problems in Economic and Social Archaeology, (?), tt. 417-438. London: Duckworth.
 • Trench, John Chenevix a Finchley, Pauline. 1981. Wooburn D’eyncourt: A Lost Medieval Manor House, gwahanlith o Records of Bucks, Cyfrol XXIII, tt. 39-49. Buckinghamshire: Records of Bucks.
 • Walton, James. 1959.  Villages of the Paramount Chiefs of Basutoland, gwahanlith o Lesotho, Cyfrol 1, Rhifyn 1, tt. 1-7. (?)
 • Walton, James. 1945. The Art of the Koth, gwahanlith o Man in India, Cyfrol XXV, Rhifyn 1, tt. 14-16. (?): Man in India.
 • Zimmerman, W. Haio. 1999. Stallhaltung und Auswinterung der Haustiere in ur-und Fruhgeschichtlicher Zeit, gwahanlith o Beitrage zur Mittelalterarchaologie in Osterreich, Cyfrol 15, tt. 27-33. (?): Beitrage zur Mittelalterarchaologie in Osterreich.

Cyfnodolion

 • AJ Specification Chwefror (2019).
 • Architects Journal Cyfrol 246 (Rhifynnau 1, 2 a 3, Ionawr a Chwefror 2019).
 • British Archaeology Cyfrol 165 (Mawrth/Ebrill 2019).
 • Carmarthenshire Antiquary Cyfrol 054 (2018).
 • Chapel Society Newsletter Cyfrol 070 (Ionawr 2019).
 • Community Archaeology & Heritage Cyfrol 5 (Rhifynnau 1 i 4, 2018).
 • Council for British Archaeology Newsletter Cyfrol 45 (Chwefror – Mai 2019).
 • Current World Archaeology Cyfrol 093 (Chwefror/Mawrth 2019).
 • Regional Furniture Cyfrolau 26, 29 a 30 (2012, 2015-16).

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

28/02/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x